Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ASN 2010 - Obesitas & Hypertensie

Slides (presentatie) - 2 sep. 2010

Klik op afbeelding om presentatie te bekijken
Obesitas en hypertensie:sluipmoordenaars in hart en nieren?

Obesitas en hypertensie: sluipmoordenaars in hart en nieren?

Slide 3

Epidemiologie

Pathofysiologie (1)

Pathofysiologie (2)

Slide 7

Effect diëten

Obesitas - complicaties (1)

Obesitas - complicaties (2)

Effect op de nier

Toename glomerulaire volume

Fusie podocyten

Renale hemodynamiek

Renale hemodynamiek en zout

Zoutrijk dieet verhoogt filtratie fractie bij personen met overgewicht

De interactie tussen overvulling, overgewicht en veranderde renale hemodynamiek

Enn ongunstig renaal hemodynamisch profiel: welke gevolgen heeft dat ??

Hogere BMI leidt tot een hogere filtratie fractie in natieve nieren

Hogere filtratie fractie is een onafhankelijke voorspeller van transplantaatfalen op langere termijn

Zout, overgewicht, cardiorenaal risico: samenvattend tot dusverre:

Hoog zout verhoogt albuminurie in gezonde personen

Hoog zout beinvloedt cardiale functie

Hoog zout doet therapeutische effectiviteit van RAAS-blockers teniet, ook tijdens diuretische therapie

Zoubeperking bij nierinsufficientie

Take home message(s):

Vragen?

Deze inhoud is bedoeld voor medische professionals. Om dit te bekijken is registratie noodzakelijk. Registreer gratis voor onbeperkte toegang tot ons educatief materiaal.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: