Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Oncologische behandeling & hartfalen

Slides (presentatie) - 3 sep. 2010

COPD en Oncologie

Gepresenteerd tijdens de Nationale Hartfalendag in 2009


Interview

Onderstaand treft u een highlight interview met dr. R Altena aan waarin beknopt de belangrijkste ondewerpen uit haar presentatie worden belicht.


Hartfalen en Oncologische behandeling

R. Altena – arts onderzoeker - Hartfalendag 2009
UMC Groningen

Presentatie

Bekijk de presentatie. Door op de afbeeldingen te klikken kunt u de presentatie bekijken. Tevens bestaat de mogelijk heid om de presentatie de downloaden.
Oncologische behandeling & hartfalen

Hartfalen door oncologische behandelingen

Incidentie van kanker in Nederland

Overleving na diagnose kanker

Behandelingen voor kanker

Cardiotoxiciteit – problemen

Het hart is gevoelig voor schade

Cardiotoxiciteit door chemotherapie

Anthracycline cardiotoxiciteit

Anthracycline cardiotoxiciteit

Risicofactoren voor anthracycline-cardiotoxiciteit

Cardiotoxiciteit afhankelijk van cumulatieve dosis anthracyclines

Prognose anthracycline-cardiomyopathie

Doelgerichte therapie

Trastuzumab

HER2-receptor in het hart

Trastuzumab cardiotoxiciteit

Cardiotoxiciteit door radiotherapie

Hartfalen na behandeling voor borstkanker

Nieuwe radiotherapietechnieken Hart buiten bestralingsveld

Strategieën voor beperken van cardiotoxiciteit

Monitoren van cardiale functie tijdens en na behandeling voor kanker

Nieuwe strategieën om cardiale functie te monitoren

Behandeling van cardiotoxiciteit

Preventie: Candy-studie

Take home messages

Deze inhoud is bedoeld voor medische professionals. Om dit te bekijken is registratie noodzakelijk. Registreer gratis voor onbeperkte toegang tot ons educatief materiaal.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: