Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

VBWG

Nieuws - 12 dec. 2010

Vasculaire Biologie Jaarprijs
 

De VBWG Jaarprijs is een initiatief van de Stichting Vasculaire Biologie Werk Groep (VBWG) in samenwerking met de NVVC en Pfizer bv. De Stichting Vasculaire Biologie Werk Groep probeert voornamelijk jonge collega's in de vasculaire geneeskunde te bewegen tot het initiëren en uitdiepen van wetenschappelijke activiteiten, gericht op toepassing in de klinische praktijk. Het doel van deze prijs is het zichtbaar maken en verder stimuleren van het onderzoeksgebied van de vasculaire biologie. De Jaarprijs, voor de meest onderscheidende publicatie op het gebied van de vasculaire biologie, bestaat uit een bedrag van € 5000, -. Tevens mogen de beste drie inzenders naar een vasculair congres (of cursus) naar keuze, ter waarde van max € 2500,-. Bij de beoordeling van de inzendingen zal rekening worden gehouden met de omstandigheden waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd. Dit betekent dat niet alleen de fulltime onderzoeker, maar ook de clinicus practicus voor de prijs in aanmerking komt.

Eén van deze drie prijzen dient als aanmoedigingsprijs, waarbij er bij de beoordeling vooral gekeken wordt naar de kwaliteit van het onderzoek in relatie tot de omstandigheden en faciliteiten waarin het onderzoek wordt uitgevoerd.Winnaar 2010
13e VBWG Jaarprijs naar Nicolien Breet.
Op vrijdag 5 november jl. vond tijdens de najaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) te Amsterdam de uitreiking plaats van de 13e Jaarprijs voor de Vasculaire Biologie. Nicoline Breet (St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein) ontving de prijs voor de meest onderscheidende publicatie op het gebied van de Vasculaire Biologie. Het winnende artikel (Comparison of Platelet Function Tests in Predicting Clinical Outcome in Patients Undergoing Coronary Stent Implantation) is gepubliceerd in maart 2010 in de JAMA. De conclusie van deze studie is dat er nu 3 testen zijn – waarvan er 2 eenvoudig aan het bed van de patiënt gebruikt kunnen worden – die complicaties na een dotterbehandeling voorspellen. Deze uitkomst heeft grote implicaties voor patiënten die een dotterbehandeling ondergaan. Winnaars van de tweede en derde prijs waren respectievelijk Fatih Arslan(UMCU) en Menno Hoekstra (Universiteit Leiden).

Betreffende de winnende publicatie
De POPular is de eerste studie die verscheidene testen naast elkaar heeft gelegd in een poging deze vragen te beantwoorden. De traditionele arbeidsintensieve test licht transmissie aggregatie (LTA), die voorbehouden is aan gespecialiseerde laboratoria, werd vergeleken met een aantal bedside tests; de VerifyNow® P2Y12; IMPACT-R, IMPACT -R ADP; PFA-100 COL/ADP; Plateletworks®; INNOVANCE PFA® P2Y. Beoordeeld werd of de testen in staat waren om mortaliteit, myocardinfarct, ischemisch CVA en stent trombose te voorspellen in een populatie van 1069 patiënten die een electieve PCI ondergingen. Ook werd onderzocht of er patiënten waren die overmatig reageerden op clopidogrel en daardoor een bloeding kregen. Van de onderzochte testen bleken LTA, de VerifyNow® P2Y12-assay en Plateletworks® in staat om het optreden van complicaties te voorspellen. De overige testen hadden geen voorspellende waarde. Geen van de testen was geschikt om een onderscheid te maken tussen patiënten bij wie wel of geen bloeding optrad.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: