Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vasculair risico uitgemeten?!

Nieuws - 27 feb. 2011

Vasculair risico uitgemeten?!


Op 28-29 januari j.l. vond het symposium “Vasculair Risico Uitgemeten?!” plaats in  Amsterdam. Het vasculaire risico van patiënten, en met name hoe het vasculaire risico vast te stellen, stond centraal.

Larry Goldstein, neuroloog verbonden aan Duke University (Durham, VS) belichtte de risicoreductie op stroke bij patiënten met coronairlijden die behandeld worden met statines, en de verdere rol van primaire preventie bij stroke. Dr van der Worp (neuroloog, UMCU) besprak de laatste inzichten rond carotisinterventies. Prof. Stehouwer (internist, MUMC) besprak de implicaties van homocysteïne als marker voor vasculair risico. De rol van “zout” als voedingsmiddel, en de implicaties van het gebruik hiervan voor het cardiovasculaire risico en hypertensie werd besproken door dr. van den Born (AMC).

Tenslotte gaf prof. van der Wall (LUMC) een overzicht van de mogelijkheden waarmee coronair arteriële ziekte in beeld gebracht kan worden
. De voorzitters van het symposium prof. Jukema (LUMC) en prof. Visseren spraken van een zeer geslaagd symposium. Ook de interactieve workshops onder leiding van dr. Ten Berg (Antonius Nieuwegein) over antistolling na een myocardinfarct, en van prof. Smulders (VUmc) over vasculair risico bij diabetes waren een succes.

Het symposium is mogelijk gemaakt door een 'unrestricted educational grant' van MSD

symposium verslag

Vasculair risico uitgemeten verslag

11-3-2011
Van 28-29 januari jl. vond het symposium “Vasculair risico uitgemeten?!” plaats in het Renaissance Hotel te Amsterdam. In de prachtig gerenoveerde, zeventiende-eeuwse Koepelkerk vonden lezingen plaats die varieerden van de preventie en behandeling van herseninfarcten en carotisstenoses tot de rol van zout en homocysteïne als cardiovasculaire risicofactoren.

Prof. L.B. Goldstein (neuroloog, Duke University, VS) belichtte de – op het eerste gezicht contra-intuïtieve – relatie tussen een laag LDL-cholesterol, statines en het risico op hersenbloedingen. Wat is de balans tussen .. Lees meer...

CV TV - Expert opinions

Vasculair risico uitgemeten?! - Interviews

1-3-2011
Lees meer...

presentaties

Vasculair risico uitgemeten?! - presentaties

27-2-2011
Bekijk hier de presentaties die tijdens de recente symposium Vasculair risico uitgemeten?! werden gegeven. Lees meer...

Deel deze pagina met collega's en vrienden: