Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Apixaban non-inferieur aan warfarine in strokepreventie

Nieuws - 22 juni 2011

Resultaten van de ARISTOTLE trial welke apixaban (Eliquis, Pfizer/Bristol-Myers Squibb) vergeleek met warfarine bij patiënten met boezemfibrilleren, zijn recent bekendgemaakt: De eerste resultaten welke afgelopen woensdag bekend werden gemaakt laten zien dat apixaban, bij patiënten met boezemfibrilleren én ten minste één additionele risicofactor voor stroke, non-inferieur is aan de behandeling met de vitamine K antagonist warfarine wat betreft de bescherming tegen het optreden van stroke (ischemische, hemorrhagische of niet-gespecificeerde stroke) en systemische embolie. Daarnaast werden met het gebruik van apixaban eveneens de (secundaire) superioriteitseindpunten bereikt, die laten zien dat apixaban effectiever en veiliger (in optreden van majeure bloedingen) is dan warfarine.

Eliquis, een nieuwe orale directe factor Xa inhibitor, wordt door Bristol-Myers Squibb en Pfizer ontwikkeld. De volledige resultaten zullen bekend gemaakt worden op het congres van ESC, op 28 augustus 2011 te Parijs. In ARISTOTLE werden meer dan 1000 centra geïncludeerd in 40 landen. De patiënten ontvingen tweemaaldaags 5 mg apixaban of aan INR-aangepaste doses warfarine. Eerder werd bekend dat apixaban geregistreerd is door de EMA voor de preventie van veneuze tromboembolieën bij patiënten die orthopedische chirurgische ingrepen ondergingen. Tot voor kort waren als orale anticoagulantia vitamine K antagonisten zoals warfarine, en op de Nederlandse markt acenocoumarol en fenprocoumon, de enige optie voor antistolling bij patiënten met atriumfibrilleren. De behandeling met vitamine K antagonisten is in de praktijk lastig uitvoerbaar, en de patiënten blijven gebonden aan frequente monitoring van het INR, waarbij een aantal patiënten moeilijk instelbaar blijkt. Deze eerste resultaten laten zien dat er dus mogelijk een therapeutische optie opkomt die net zo goed is als de behandeling met warfarine. Apixaban komt in een nieuwe klasse anticoagulantia waar eerder dabigatran en rivaroxaban verschenen.

Klik hier voor de press release.
Indeling van anticoagulantia

Deel deze pagina met collega's en vrienden: