Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Kan primaire cardiovasculaire preventie nog eerder ingezet worden?

Nieuws - 25 aug. 2011

Rationale voor specifieke aandacht voor vroege bescherming op cardiovasculaire ziekten
 

Het proces van atherosclerose kan al in de jeugd beginnen en decennialang voortduren, wat kan leiden tot zowel fatale als nietfatale cardiovasculaire events, waaronder myocardinfacten, beroertes en plotselinge dood. De levensloop kan verdeeld worden in vijf fases: de foetale ontwikkeling, van neonaat tot kleuter, de kindertijd, adolescentie, de volwassen leeftijd en de oudere leeftijd. Deze fases gaan op in elkaar, maar in elke fase kunnen zich ziektes ontwikkelen. Bij obesitas en diabetes mellitus nemen niet alleen de incidentiecijfers toe, maar ook manifesteren deze aandoeningen zich op een steeds jongere leeftijd.

De American Heart Association (AHA) geeft met dit "policy statement" aan dat CV preventie zo vroeg mogelijk moet worden ingezet. Met primordiale en primaire preventie kan cardiovasculaire ziekte grotendeels worden voorkomen. Klinische onderzoekgegevens laten zien dat farmacologische behandeling van risicofactoren klinische events kan voorkomen.

Welke maatregelen zijn te nemen?
 

Maatregelen op het gebied van de volksgezondheid en lifestyle, gericht op het elimineren van tabaksgebruik, verminderen van zoutconsumptie, aanmoedigen van lichaamsbeweging en dieetverbetering kunnen klinische events eveneens voorkomen. Terwijl vragen over de waarde van therapeutica voor acute ziekten beantwoord kunnen worden door kosten-effectiviteitsanalyses, zijn deze analyses minder bruikbaar als het gaat om preventieve maatregelen vanwege het langere tijdspad waar rekening mee gehouden moet worden.

Economische impact: kosten liggen nu voornamelijk bij de behandeling, niet bij de preventie


De kosten aan CV ziekten komen momenteel voornamelijk uit de directe en vervolgbehandeling, niet uit preventie.

Echter, de kosteneffectiviteitsanalyses die in dit 'policy statement' genoemd worden suggereren dat maatregelen op het gebied van volksgezondheid en farmacologische interventie waarschijnlijk kosteneffectief zijn en vaak kostenbesparend zijn. De hoge kosten van directe medische zorgen en de indirecte kosten van cardiovasculaire ziekte -rond de $450 miljard (US) per jaar in 2010, welke naar verwachting alleen maar zullen stijgen- maken het een ernstig medisch en en maatschappelijk probleem.

Maatschappelijke verandering


Dit "policy statement" van de AHA roept op om een verandering teweeg te brengen: scholen, werkplekken, sociale groeperingen, gezondheidszorgsystemen en sociaal-economische deprivatie zijn met name de gebieden waar het gedrag van het individu beïnvloed kan worden: juist op deze plekken zou CV preventie door middel van een populatiestrategie vormgegeven kunnen worden.


Welke aanbevelingen zijn er voor toekomstig onderzoek?

  • Deelnemers in gedrags- of multicomponentonderzoek bewaken over de tijd om te bevestigen of het behandeleffect bestendigd wordt en om lange termijn uitkomsten vast te kunnen stellen
  • Evaluatie van de rol van technologie in het faciliteren en ondersteunen van lifestyleinterventies
  • Vaststellen van het effect van motivationele interviews en gerelateerde gedragsveranderende technieken, waaronder het effect van motivationele interviewtechnieken in de huisartsenpraktijk
  • Verduidelijking van het onafhankelijke en additieve voordeel van lifestyleinterventies op cardioprotectieve farmacotherapie en vice versa
  • Evaluatie van de effecten van matige versus intensieve fysieke activiteiten, met de focus op geassocieerde voordelen, risico's en langetermijn compliance
  • Evaluatie van de voordelen en beperkingen van de omgeving op vroege en zeer vroege primordiale en preventieve interventies te leveren waaronder de thuisomgeving, gemeenschap, werkplek, school en gezondheidszorgsystemen
  • Verduidelijking van het effect van heffen van belastingen op ongezonde voedingswaren, gesuikerde dranken en tabak
  • Testen van de hypothese dat de behandeling van hypercholesterolemie (en andere risicofactoren) te laat in het leven gestart wordt, met name bij adolescenten en jongvolwassenen met hoog "lifetime risk", waarbij verduidelijkt wordt wat de potentiële voordelen, risico's en kosten van het initiëren van lifestylemodificatie, geneesmiddelentherapie (of beide) vroeg in de levensloop is
  • Onderzoek naar de rol van genetisch testen in het ontwikkelen van een meer gepersonaliseerde aanpak van preventie
  • Methodologisch onderzoek naar een betere aanpak om preventieve therapie/service te evalueren


Conclusies
Vroege preventie van cardiovasculaire ziekte zal grote winst bieden aan een gezondere en meer productieve samenleving.


Klik op de link voor het volledige artikel.
Value of Primordial and Primary Prevention for Cardiovascular Disease : A Policy Statement From the American Heart Association Weintraub et al., Circulation 2011

Zie onderstaand de Powerpointfile.


Een raamwerk voor een multidisciplinaire gezondheidszorgstrategie om cardiovasculaire ziekten te voorkomen waaronder beleid, milieu, en systeemveranderingen om “Healthy people goals 2020” te bereiken.

AHA CV policy statement 2011 (PPTX 544KB)

Lees ook


15e Jaarprijs

Doe mee: Vasculaire Biologie Jaarprijs 2012

13-7-2012
Stuur uw publicatie in voor 1 september
De Jaarprijs voor Vasculaire Biologie wordt voor alweer de 15e keer door de jury toegekend aan diegene met de meest onderscheidende publicatie op het gebied van de vasculaire biologie. Stuur uw publicatie in voor 1 september. Lees meer...
literatuur

Hartslag in rust en optreden van hartfalen

10-7-2012
Pfister R, et al. Eur J Heart Fail. 2012 Jun 26. [Epub ahead of print]
Het doel van deze studie was om de prospectieve associatie van hartslag in rust met het risico van het ontwikkelen van hartfalen te onderzoeken in een populatie van ogenschijnlijk gezonde mannen en vrouwen van middelbare leeftijd uit de EPIC-Norfolk populatie. Lees meer...
Webcast

Kees Hovingh: HDL en CETP-remmers na stoppen dal-HEART

2-7-2012
AMC, 30 juni 2012
Naar aanleiding van het stoppen van het dal-HEART studieprogramma bespreekt Kees Hovingh (internist, AMC Amsterdam) de toekomst van HDL-verhogende middelen en CETP-remmers. Er zijn nog veel vragen en te weinig antwoorden. Lees meer...
Literatuur

Lipoproteïne risicofactoren bij bepaling van cardiovasculair risico

26-6-2012
The Emerging Risk Factors Collaboration, JAMA 2012; June 20, 307:2499-2506
Risico predictie scores voor cardiovasculaire aandoeningen (CVD) bevatten informatie over totaal cholesterol, HDL-C en een aantal andere klassieke risicofactoren. Of CVD voorspelling kan worden verbeterd door het beoordelen van diverse aanvullende lipide-gerelateerde markers om traditionele cholesterolmetingen vervangen of aan te vullen werd in deze studie onderzocht. Lees meer...
Literatuur

Chronische nierziekte en coronair risico

21-6-2012
Tonelli M et al, The Lancet, Early Online Publication, 19 June 2012
Deze studie onderzocht of CKD moet worden beschouwd als een coronaire hartziekte risico equivalent. Gegevens van een populatie-gebaseerd cohort werden geanalyseerd, waarbij de incidentie van myocardinfarcten en overlijden werd vergeleken in patiënten met chronische nierziekte, diabetes, ten minste één voorgaande hartaanval, of een combinatie van deze risicofactoren. Lees meer...
Literatuur, Nederlands Onderzoek

Online behandeling gunstig voor patiënten met cardiovasculaire aandoeningen

15-6-2012
Vernooij J W P et al. BMJ 2012;344:bmj.e3750
Patiënten met een vaataandoening lopen een hoger risico op een volgende gebeurtenis of sterfte. Van de behandeling van vasculaire risicofactoren door nurse practitioners is bewezen dat deze zeer effectief is bij het verminderen van deze risico's. Deze studie keek naar het effect na een jaar in een relatief grote groep patiënten. Het primaire eindpunt van de studie was de relatieve verandering in de Framingham-risicoscore (FRS) na een jaar. Lees meer...
webcast

Joris Vernooij: cardiovasculair risicomanagement via internet

15-6-2012
Joris Vernooij, internist, UMC Utrecht
Joris Vernooij (internist, UMC Utrecht) et al. onderzochten of cardiovasculair risicomanagement via internet onder leiding van een verpleegkundige een gunstige invloed zou hebben op risicofactoren. Deze vorm van zorg bij de patiënt thuis is in ieder geval effectiever en goedkoper. Lees meer...
webcast

Anho Liem: effect visvetten nihil

14-6-2012
Utrecht, bijeenkomst VBWG, 12 juni 2012
Dr. Anho Liem (Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam) zag in Philadelphia (VS) de presentatie van de resultaten van de ORIGIN-studie. Het effect van visvetten (omega-3 vetzuren) op het voorkomen van hart- en vaatziekten blijkt nihil te zijn.
Lees meer...
Literatuur

Online behandeling gunstig voor patiënten met cardiovasculaire aandoeningen

12-6-2012
JWP Vernooij, HAH Kaasjager, Y van der Graaf, et al., on behalf of the SMART study group
Een internet-gebaseerd preventieprogramma onder leiding van een verpleegkundige, bovenop gebruikelijke zorg, kan bijdragen tot het verminderen van het lange-termijn risico van vasculaire gebeurtenissen of sterfte.
Lees meer...
Literatuur

Effect op LDL-C van monoklonaal antilichaam tegen PCSK9 bij FH-patiënten

1-6-2012
Stein EA et al, Lancet. 2012 May 25. [Epub ahead of print]
In deze fase 2 studie werden de effectiviteit en veiligheid van REGN727 bepaald in verschillende doseringen en doseringsintervallen bij patiënten met hypercholesterolemie die werden behandeld met statine, met of zonder ezetimibe
Lees meer...
Literatuur & Redactie

Statinegebruik en het risico van intracerebrale bloeding: een meta-analyse

17-5-2012
McKinney JS et al, Stroke 2012, May 16
Deze studie onderzocht het risico van hemorragische beroerte bij patiënten behandeld met statines, evalueerde het effect van statines op totale beroertes en mortaliteit door alle oorzaken, en bepaalde of hemorragische beroerte was gerelateerd aan veranderingen in LDL-cholesterol. Alle beschikbare RCT's van statinetherapie waarin hemorragische beroerte werd gerapporteerd werden opgenomen in een meta-analyse. Lees meer...
Webcast

NOAC's: belangrijke innovatie, voorzichtige introductie

16-5-2012
Saskia Middeldorp (internist, AMC Amsterdam)
Op 15 mei 2012 publiceerde de Gezondheidsraad een advies over het gebruik van de nieuwe orale anti-stollingsmiddelen (NOAC's). Prof.dr. Saskia Middeldorp, lid van de commissie die het advies heeft voorbereid, bespreekt de hoofdlijnen en blikt vooruit op de introductie. Lees meer...
Literatuur

Residual risk in de secundaire preventie van hart-en vaatziekten

16-5-2012
Mora S, et al.Circulation. 2012;125(16):1979-87
Deze analyse van de the Treating to New Targets (TNT) studie probeerde determinanten van residual risk te identificeren anders dan lipide-gerelateerde risicofactoren bij patiënten met stabiele coronaire aandoeningen die naar lage LDL-cholesterol doelwaarden waren behandeld. Lees meer...
Redactie

John E. Deanfield: statines voor gezonde mensen

11-5-2012
Prof. John E. Deanfield (University College London)
Recentelijk is in het Journal of the American Medical Association een discussie ontstaan over het voorschrijven van statines aan gezonde mensen. Prof. John E. Deanfield (University College London) is een uitgesproken voorstander van het tijdig voorschrijven van statines. Lees meer...
Webcast

Anho Liem: ontwikkeling CETP-remmers

9-5-2012
Utrecht, Gertrudiskapel, 11 mei 2012
Dr. Anho Liem (Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam) licht de ontwikkeling van HDL-verhogende CETP-remmers toe. Van torcetrapib (2005-2006) naar dalcetrapib (2012) en anacetrapib (2011-2017). Lees meer...
Nieuwsbericht

dal-OUTCOMES studie met CETP-inhibitor dalcetrapib gestaakt

7-5-2012
Roche heeft op maandag 7 mei aangekondigd studies met de CETP-remmer dalcetrapib te stoppen vanwege een gebrek aan klinisch relevante effectiviteit. Dit naar aanleiding van het advies van de onafhankelijke Data and Safety Monitoring Board (DSMB) die de data van de tweede interimanalyse van de dal-OUTCOMES II onderzocht. Lees meer...
Literatuur

Mipomersen verlaagt LDL-C in statine-intolerante patiënten

3-5-2012
Visser ME, et al, Eur Heart J. 2012 Apr 16
Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase 2 studie werd uitgevoerd om de veiligheid en werkzaamheid van mipomersen te evalueren in statine-intolerante patiënten die een hoog cardiovasculair risico hebben. Lees meer...
Literatuur

RAAS-remmers en mortaliteitsreductie

2-5-2012
van Vark LC et al Eur Heart J. 2012 Apr 17
Deze meta-analyse evalueerde de effecten van RAAS-remmers voor de indicatie hypertensie op mortaliteit door alle oorzaken en cardiovasculaire mortaliteit. ACE-remmers en ARB's werden ook afzonderlijk bestudeerd. Lees meer...
Literatuur

PCSK9-remming verlaagt cholesterol

21-4-2012
McKenny JM et al. J Am Coll Cardiol. 2012 Mar 28
Specifieke binding van PCSK9 met een monoklonaal antilichaam (SAR236533) gaf een duidelijke dosisafhankelijke daling van ApoB, LDL- en non-HDL cholesterol concentraties bij patiënten die met een stabiele dosis van 10,20 of 40mg/dag atorvastatine werden behandeld.  Lees meer...
WEBCAST

Cholesterolverlaging door PCSK9-remming

20-4-2012
UMC Utrecht, 5 april 2012
Prof. Frank Visseren (UMC Utrecht) gaat in op een nieuwe manier om het cholesterol te verlagen door PCSK9-remming. Aanleiding is de publicatie van een kleine studie op 7 maart 2012 in het Journal of the American College of Cardiology (JACC). PCSK9-remming blijkt het cholesterol bij statinetherapie nog eens tot 70% te kunnen verlagen. Lees meer...
Webcast

Non-HDL sterkste voorspeller HVZ

20-4-2012
UMC Utrecht, 5 april 2012
Prof. Frank Visseren (UMC Utrecht) bespreekt een meta-analyse over verschillende voorspellers van HVZ tijdens behandeling met statines die op 29 maart 2012 in het JAMA verscheen. De best hanteerbare voorspeller blijkt non-HDL (= cholesterolwaarde - HDL), die in de klinische praktijk direct toepasbaar is. Lees meer...
Literatuur

Therapie-resistente hypertensie: incidentie en prognose

19-4-2012
Daugherty SL et al. Circulation. 2012 Apr 3;125(13):1635-42
Deze retrospectieve cohortstudie geeft informatie over de incidentie en de prognose van therapie-resistente hypertensie. Er moet meer moeite worden gedaan om betere resultaten te behalen bij patiënten met therapie-resistente hypertensie, vanwege het hoge risico voor het ontwikkelen van cardiovasculaire gebeurtenissen. Lees meer...
REDACTIE

LDL-cholesterol en PCSK9

19-4-2012
Dr. Anho Liem (Sint Franciscus gasthuis, Rotterdam)
Met PCSK9 dient zich een cardiovasculaire therapie aan die voortkomt uit genetisch onderzoek, wat tot op heden nog niet vaak is gebeurd. Wat is PCSK9 precies? Dr. Anho Liem, lid van de VBWG-werkgroep, legt in begrijpelijke taal uit wat de nieuwe ontwikkeling inhoudt.
Lees meer...
webcast

Paul de Bakker: Toekomst genetisch onderzoek in Nederland

18-4-2012
CardioVasculaire Conferentie, 16 maart 2012
Dr. Paul de Bakker (Utrecht/Boston USA) vertelt over genetische varianten in ons DNA die geassocieerd zijn met bijvoorbeeld hypertensie of een verstoord lipidenprofiel. Vervolgens komt het nut van biobanken aan de orde: “Gelukkig heeft Nederland veel geïnvesteerd in het opzetten, ontwikkelen en verder uitwerken van biobanken.” Nederland heeft volgens De Bakker voor genetisch-epidemiologisch onderzoek een heel goed klimaat. Lees meer...
Webcast

Ko Willems van Dijk: Immuunactivatie in vetweefsel

18-4-2012
CardioVasculaire Conferentie, 16 maart 2012
Het onderzoek van dr. Ko Willems van Dijk (LUMC, Leiden) varieert van weefsels van morbide obese vrouwen, die bariatrische chirurgie hebben ondergaan, tot verschillende muismodellen. Gemeenschappelijke deler is de vraag welke rol de afweer speelt bij het ontstaan van insulineresistentie en atherosclerose. Dr. Willems van Dijk gebruikt hierbij “de meest moderne RNA sequencing technologieën” en diverse knock-outsystemen. Hij adviseert om niet te focussen op één orgaan. Lees meer...
webcast

Hans Vink: Modulatie van de glycocalyx

18-4-2012
CardioVasculaire Conferentie, 16 maart 2012
Prof. dr. Hans Vink (Universiteit Maastricht) geeft uitleg over het belang van de glycocalyx, “de onzichtbare gel in de vaatwand” bij atherosclerose. Aan de hand van (microscopische) plaatjes legt hij uit: wat de glycocalyx precies is, wat er gebeurt bij beschadiging, hoe je de beschadiging kan meten en wat het klinische nut is van zijn onderzoek. Lees meer...
webcast

Freek Verheugt: Nieuwe orale antistollingsmiddelen

18-4-2012
CardioVasculaire Conferentie, 16 maart 2012
Prof. Freek Verheugt (OLVG, Amsterdam) bespreekt de pro’s en contra’s van nieuwe orale anticoagulantia ten opzichte van het bestaande arsenaal ter behandeling van atriumfibrilleren (AF). Enkele nadelen zijn de kosten, het ontbreken van een antidotum en de onbekendheid over de lange termijnveiligheid.  Lees meer...
WEBCAST

Hugo ten Cate: Keuzes bij nieuwe anticoagulantia

18-4-2012
CardioVasculaire Conferentie, 16 maart 2012
Prof. Ten Cate (Maastricht UMC) ziet praktische obstakels bij de klinische toepassing van de nieuwe anticoagulantia  (dabigatran, rivaroxaban), maar zegt tot besluit: “Dat die nieuwe middelen gebruikt zullen gaan worden, lijkt me wel duidelijk.” Lees meer...
DISSERTATIE

Gladde spiercellen in kleine nierarteriën cruciaal

16-4-2012
Dr. Peter Vavrinec (UMCG Groningen en Comenius University, Bratislava)
Aandoeningen als hypertensie en diabetes zijn belangrijke risicofactoren voor nierfalen. Dit promotieonderzoek met diermodellen toont het belang aan van een goede werking van de gladde spiercellen van de intrarenale arteriën om nierschade bij deze aandoeningen te beperken. Lees meer...
Literatuur

Non-HDL-c sterkste voorspeller voor HVZ tijdens statine behandeling

6-4-2012
Boekholdt SM et al, JAMA. 2012 Mar 28;307(12):1302-9
Bij patiënten die worden behandeld met statines zijn on-treatment niveaus van non-high-density lipoproteïne (non-HDL) cholesterol waarschijnlijk het beste voor het voorspellen van toekomstige cardiovasculaire gebeurtenissen. Resultaten suggereren dat non-HDL-cholesterol mogelijk een beter geschikt doelwit is voor behandeling met een statine dan LDL-cholesterol. Lees meer...
ACC-Journaal

ACC 2012: Rivaroxaban effectief bij behandeling pulmonale trombo-embolie

29-3-2012
Büller HR for the EINSTEIN-PE investigators. NEJM 2012; March 26
Op het congres van de ACC in Chicago werden op maandag 26 maart in de derde sessie met Late Breaking Clinical Trials de resultaten van de EINSTEIN-PE gepresenteerd. Deze studie toonde aan dat het antistollingsmiddel rivaroxaban effectief is bij behandeling van pulmonale trombo-embolie. Bijgaand een samenvatting van de publicatie in het New England Journal of Medicine. Lees meer...
Webcast

Prof. Freek Verheugt: Bloedingsrisico's bij AF en ACS

28-3-2012
WCN-congres, 24-25 november 2011
Prof.dr. Freek W.A. Verheugt (cardioloog, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam) besprak op het laatste WCN-congres de bloedingsrisico's bij het Acuut Coronair Syndroom (ACS) en atriumfibrilleren (AF).
Lees meer...
WEBCAST

Prof. Erik Stroes: de rol van ontsteking in atherosclerose

22-3-2012
2de CardioVasculaire Conferentie, 16 maart 2012
Prof. Erik Stroes (interne geneeskunde AMC Amsterdam) sprak op de CardioVasculaire Conferentie op 16 maart over de rol van ontsteking in atherosclerose. Nieuwe anti-inflammatie medicatie kan misschien net zo effectief in de bestrijding van atherosclerose worden als statines. Lees meer...
Webcast

Prof. Saskia Middeldorp: nieuwe orale anti-coagulantia

22-3-2012
2de CardioVasculaire Conferentie, 16 maart 2012
Prof. Saskia Middeldorp (interne geneeskunde AMC Amsterdam) sprak op de CardioVasculaire Conferentie op 16 maart over nieuwe orale anti-coagulantia. Lees meer...
WEBCASTS

Nederland onderzoeksland: de WCN en VRN

15-3-2012
2de Cardiovasculaire Conferentie, 15 maart 2012
Tijdens de 2de CardioVasculaire Conferentie geven dr. Arend Mosterd en prof. John Kastelein toelichting over de kansen, bedreigingen en mogelijkheden van samenwerking in het cardiovasculair onderzoek in Nederland. Lees meer...
Literatuur

Lipidenmanagement bij ACS: ruimte voor verbetering

15-3-2012
Elbarouni B, et al, Am J Cardiol. 2012 Feb 28
Patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS) krijgen vaak niet de door de richtlijnen aanbevolen lipidenscreening en lipiden-verlagende therapie in het ziekenhuis.  Het testen van lipiden in het ziekenhuis moet een integraal onderdeel zijn van ACS management. Lees meer...
Hollands Glorie

Recente Nederlandse cardiovasculaire publicaties

12-3-2012
In de rubriek ‘Hollands Glorie’ geven wij maandelijks een selectie van Nederlands cardiovasculair onderzoek in de internationale literatuur Lees meer...

Cardiovasculair risico door hypertensie: hoog risico, lage controle.

1-3-2012
Wong ND et al, Am J Hypertens. 2012 Feb 9
CV risico varieert sterk bij personen met hypertensie; de behandeling en controle van hypertensie varieert naar gelang het niveau van CV risico. Hypertensiecontrole is het laagst in personen met een hoog risico. Lees meer...

dal-Vessel: Vasculaire effecten en veiligheid CETP inhibitie

24-2-2012
Luscher TF:et al, Eur Heart J. 2012 Feb 16
In dalVESSEL werd het effect van dalcetrapib op de NO-afhankelijke endotheelfunctie, bloeddruk en markers van ontsteking en oxidatieve stress onderzocht. Nu gepubliceerd, met een begeleidend redactioneel commentaar over de waarde van de resultaten Lees meer...

Combineren van aliskiren en blokkers van het RAS: effecten op hyperkaliëmie en acute nierschade

15-2-2012
Harel Z et al, BMJ. 2012 Jan
In deze meta-analyse wordt het risico van acute nierschade en hyperkaliëmie geanalyseerd wanneer verschillende blokkers van het renine-angiotensine systeem worden gecombineerd. Lees meer...

Ezetimibe en regressie van atherosclerose in de carotis: meten van plaqueregressie belangrijk

2-2-2012
Bogiatzi C, Spence JD.; Stroke. 2012 Jan 5
Het effect van het toevoegen van ezetimibe op de totale plaquebelasting werd geanalyseerd. Ezetimibe lijkt de plaquebelasting in de carotis te verminderen in de klinische praktijk. Lees meer...

Statines: geen verhoogd risico op intracerebrale bloeding

25-1-2012
ackam DG. Arch Neurol. 2012;69(1):39-45. doi:10.1001
Een grote retrospectieve cohort studie toonde aan dat patiënten met een herseninfarct die statines krijgen geen hoger risico op cerebrale bloedingen hebben dan zij die geen statines krijgen... Lees meer...

Postmenopauzaal statinegebruik en diabetesrisico

16-1-2012
Arch Intern Med. 2012 Jan 10
Statinegebruik door postmenopauzale vrouwen kan leiden tot een verhoogd risico op diabetes. Bij gebruik van statines in deze groep moet hiermee rekening worden gehouden, al blijven statines zeer effectief voor het verlagen van cv risico.
Lees meer...
follow-up van de Heart Protection Study

HPS: Langdurig statinegebruik

20-12-2011
HPS Collaborative Group Lancet. 2011 Dec 10;378(9808):2013-20
Deze studie is een follow-up studie van de Heart Protection Study naar effectiviteit en veiligheid van langdurig gebruik van statines. Dit onderzoek richt zich op de langetermijneffectiviteit en -veiligheid van verlaging van het gehalte LDL-cholesterol....
Lees meer...

SATURN: Effect van twee intensieve statineregimes op de progressie van coronaire aandoeningen

6-12-2011
Nicholls SJ, N Engl J Med. 2011 Dec 1;365(22):2078-87
Statines verminderen negatieve cardiovasculaire uitkomsten en vertragen de progressie van coronaire atherosclerose evenredig met hun vermogen om low-density lipoprotein (LDL) cholesterol te verlagen. Er zijn echter weinig studies die hebben onderzocht of ...
Lees meer...
Design en rationale

CANTOS studie: remming van interleukine bij atherotrombose

23-11-2011
Ridker P, : Am Heart J. 2011 Oct;162(4):597-605.
Het design van de CANTOS studie wordt besproken, waarbij wordt gekeken of de IL-1β remmer canakinumab het optreden van terugkerende cardiovasculaire gebeurtenissen vermindert vergeleken met placebo bij stabiele patiënten na een hartinfarct. Deze studie kan bijdragen aan de inflammatoire hypothese van atherotrombose; IL-1β remming kan een nieuwe cytokine-gebaseerde therapie worden voor secundaire preventie van hart-en vaatziekten en beginnende diabetes Lees meer...

ACE-I en ARBs zijn nuttig bij normotensieve patiënten met atherosclerose

10-11-2011
McAlister FA; Eur Heart J. 2011 Oct 31.

Het is onduidelijk of angiotensine-converting enzyme-remmers (ACE-I) of angiotensine receptor blokkers (ARB) gunstig zijn voor personen met, of een verhoogd risico op, atherosclerotische vaatziekten die normotensief zijn. Deze studie probeerde een antwoord op deze vraag te krijgen. (met PPT)

Lees meer...
EMA report

Geen verhoogd risico op kanker bij gebruik ARB's

21-10-2011
Het verband tussen een verhoogd risico op kanker en het gebruik van angiotensine II receptorblokkers (ARB's) werd door de EMA onderzocht. Lees meer...

Effect van visolie op lipidenprofiel

20-10-2011
De effecten van visolie op onderdelen van het lipidenprofiel werd in deze studie vastgesteld. Lees meer...

Kosteneffectiviteit in de diagnose van hoge bloeddruk in de eerste lijn

6-10-2011
In de Lancet werd nu een studie gepubliceerd met een vergelijking tussen bloeddrukmeting thuis, ambulant of in de kliniek wat betreft kosteneffectiviteit.
Lees meer...

dal-PLAQUE: vasculaire effecten van dalcetrapib onderzocht

4-10-2011

Dalcetrapib moduleert de activiteit van cholesteryl ester transfer protein (CETP) en verhoogt hiermee high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C). dal-PLAQUE is de eerste multicenter studie die gebruik maakt van nieuwe niet-invasieve multimodale beeldvorming om structurele en inflammatoire indices van atherosclerose als primaire eindpunten te beoordelen.

Lees meer...
ACCF AHA Richtlijn

Nieuwe richtlijn voor de behandeling voor PAV

3-10-2011
Zojuist is er door de American College of Cardiology Foundation/ American Heart Association (ACCF/AHA) Task Force voor klinische richtlijnen een update uitgebracht van de richtlijn voor de behandeling van perifeer arterieel vaatlijden.
Lees meer...
Richtlijnen

NICE publiceert hypertensierichtlijn

12-9-2011
De National Institute of Clinical Excellence (NICE) uit het Verenigd Koninkrijk heeft zojuist een nieuwe richtlijn over hypertensie uitgebracht.
Lees meer...
AHA Policy Statement

Kan primaire cardiovasculaire preventie nog eerder ingezet worden?

25-8-2011
Cardiovasculair risico kan zich al vanaf de jeugd ontwikkelen, vroegtijdig preventieve maatregelen nemen kan leiden tot een betere bescherming. Met PPT slide.
Lees meer...

Staken van antitrombotica en het effect op stroke

19-8-2011
Antitrombotica worden vaak gestaakt in rondom een procedure, welke gevolgen kunnen hebben op het risico op beroerte.
Lees meer...

Ambulante versus klinische bloeddrukbepaling

16-8-2011
Of ambulante of klinische bloeddrukbepaling/bloeddrukbepaling thuis het beste is voor de diagnose hypertensie is onduidelijk. Een meta-analyse uit de BMJ suggereert dat klinische bloeddrukbepaling (of thuis) kan leiden tot een overschatting. (Open access)
Lees meer...

Bloedlipiden in 75.048 patiënten met type 2 DM

11-8-2011
Resultaten uit een survey uit het Nationale Zweedse Register waarin specifiek gescreend werd op bloedlipiden bij T2DM.
Lees meer...

AHA consensus over triglyceriden en CV ziekte

18-7-2011
De American Heart Association heeft een consensus uitgebracht specifiek gericht op de rol van triglyceriden en cardiovasculaire ziekten.  Inclusief samenvatting in PPT slides.
Lees meer...
NICE aanbeveling

NICE geeft positief advies af over ticagrelor

4-7-2011
De National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, uit het Verenigd Koningkrijk) heeft een positieve opinie afgegeven over ticagrelor (Brilique, AstraZeneca) bij ACS patiënten.
Lees meer...

Effect van staken van antitrombotische therapie post-stroke

1-7-2011
Staken van antitrombotische medicatie in de eerste 60 dagen post-stroke is geassocieerd met stroke.
Lees meer...
EAS nieuws

LDL en Lp(a) reductie aangetoond met mipomersen

30-6-2011
Tijdens het congres van de European Society zijn data bekendgemaakt over mipomersen, een nieuw lipidenverlagend geneesmiddel. Met slides!
Lees meer...
ERA/EDTA nieuws

Eerste resultaten met bardoloxon: verbetering nierfunctie

28-6-2011
Eerste resultaten van de ontstekingsremmer bardoloxon (Abbott/Reata) laten een verbetering zien in de nierfunctie bij diabetes en CKD.
Lees meer...

Apixaban non-inferieur aan warfarine in strokepreventie

22-6-2011
Apixaban (Eliquis, Pfizer/Bristol-Myers Squibb) is noninferieur aan warfarine in de preventie van stroke en systemische embolie bij patiënten met atriumfibrilleren.
Lees meer...

Perifeer arterieel vaatlijden en preventieve therapie

22-6-2011
Perifeer arterieel vaatlijden is geassocieerd met een hogere sterftekans, preventieve therapieën beschermen mogelijk.
Lees meer...
ACS

Minder onstabiele angina bij gebruik statines post-ACS

20-6-2011
Een Cochrane review laat zien dat statinegebruik bij ACS-patiënten op korte termijn leidt tot een reductie van onstabiele angina.
Lees meer...

Nog geen voordeel te zien met niacine bij CV risicopopulatie

9-6-2011

De AIM-HIGH studie is voortijdig beëindigd, bekijk het video interview tussen Prof  Jane Armitage (Oxford) en Prof John Betteridge (Londen) over de mogelijke  implicaties en tevens het belang van een nog lopende studie de HPS-THRIVE.

Lees meer...

Bloeddruktargets in diabetes: optimum 130-135 mmHg

3-6-2011
Een meta-analyse onderzocht het optimum target voor bloeddruk bij type 2 diabetespatiënten/patiënten met een gestoorde glucosetolerantie/nuchter bloedglucose.
Lees meer...

FDA: geen verhoogd risico op kanker bij gebruik ARB's

3-6-2011
Naar aanleiding van berichten over vermeende carcinogeniteit van angiotensine receptorblokkers (ARBs) stelde de Food and Drug Administration een onderzoek in.
Lees meer...

Eerste resultaten van de polypil: mogelijk reductie van CV events

30-5-2011
Gebruik van de polypil laat een reductie in systolische bloeddruk en LDL-cholesterol zien.
Lees meer...
EMA registratie

Apixaban (Eliquis) geregistreerd in Europa

20-5-2011
Apixaban (Eliquis, Bristol-Myers Squibb, Pfizer) is geregisteerd voor de preventie van veneuze tromboembolie na heup- of knieoperaties.
Lees meer...
EuroPCR

Effect renale denervatie op bloeddrukverlaging

17-5-2011
Nieuwe data laten een aanhoudend bloeddrukverlagend effect zien na renale denervatie.
Lees meer...

Nieuwe behandelrichtlijn van hypertensie bij ouderen

2-5-2011
Recent werd een Amerikaanse behandelrichtlijn voor oudere patiënten met hypertensie gepubliceerd.
Lees meer...

JUPITER: verdere reductie CV risico bij zeer lage LDL-C waarden

18-4-2011
Een nieuwe analyse van de JUPITER studie (Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) suggereert dat het risico op cardiovasculaire events nog verder kan worden verlaagd bij personen bij wie zeer lage LDL-waarden werden bereikt met rosuvastatine (Crestor, AstraZeneca). Lees meer...
Symposiumverslag

Verslag CVC 2011

18-4-2011
Klik hier voor het verslag over de onderwerpen die tijdens het plenaire programma aan bod kwamen. Lees meer...
Nederlands onderzoek gepresenteerd op ACC

Apixaban zinvol bij atriumfibrilleren

12-4-2011
Preventie van stroke met apixaban werd onderzocht bij patiënten met atriumfibrilleren bij wie vitamine-K-antagonisten ongeschikt zijn. Lees meer...
ACC 2011 NEW ORLEANS

Effect ARB met of zonder calciumantagonist bij oudere patiënten

7-4-2011
De OSCAR trial vergeleek de combinatie van de angiotensine II receptor blokker olmesartan en een calciumantagonist met monotherapie olmesartan.
Lees meer...
ACC 2011 New Orleans

Toename atherosclerose bij gebruik antidepressiva

4-4-2011

Studie gepresenteerd op het ACC 2011 in New Orleans suggereert een associatie tussen het gebruik van antidepressiva en atherosclerose.

Lees meer...

Nieuwe richtlijn voor de behandeling van onstabiele angina en NSTEMI

1-4-2011
Een update van de onstabiele angina en NSTEMI richtlijnen uit 2007 werd zojuist gepubliceerd.
Lees meer...

Pioglitazon vermindert conversie naar diabetes type 2

26-3-2011
Bij patiënten met een verminderde glucosetolerantie reduceerde pioglitazon de conversie naar diabetes type 2.
Lees meer...

De impact van hypertensie en diabetes bij PCI

21-3-2011
Diabetes heeft een negatieve invloed op klinische uitkomsten na PCI, met name in combinatie met hypertensie.
Lees meer...

ARBs vertragen het optreden van microalbuminurie bij DM II

11-3-2011
Olmesartan liet in een recente studie een reductie van het optreden van diabetische nefropathie zien.
Lees meer...

Voordeel antihypertensiva ook bij normotensieve CV patiënten

3-3-2011
Normotensieve patiënten met cardiovasculaire aandoeningen toonden een significante reductie in het risico op optreden van cardiovasculaire events en mortaliteit wanneer zij met antihypertensieve geneesmiddelen werden behandeld. Lees meer...

Hoge triglyceridespiegels geassocieerd met ischemische beroerte

24-2-2011
Verhoogde niet-nuchtere triglyceridenspiegels geassocieerd met ischemische beroerte, zo blijkt uit Deense studie.
Lees meer...

Nieuwe richtlijn voor vrouwen verlaagt de drempelwaarde voor CV risico

21-2-2011
De recent gepubliceerde richtlijn heeft de drempelwaarde voor hoogrisicopatiënten onder vrouwen verlaagd.
Lees meer...

Wereldwijde toename in obesitas, echter gunstige trends in bloeddruk en cholesterol

4-2-2011
De wereldwijde epidemie in obesitas schrijdt onverminderd voort, zo laat recent onderzoek zien, met daarnaast echter ook positief nieuws ten aanzien van de bloeddruk- en cholesterolniveaus.
Lees meer...

Verminderde nierfunctie: een risicofactor voor CV events na carotischirurgie

3-2-2011
Verminderde nierfunctie is een niet-onderkende en vaak niet behandelde risicofactor voor cardiovasculaire events na carotischirurgie.
Lees meer...

Ambulante bloeddrukmeting: groot potentieel voor CV preventie bij vrouwen

3-2-2011
Een meta-analyse suggereert dat bloeddrukverlaging bij vrouwen een hogere reductie in CV events teweeg kan brengen.
Lees meer...

Eplerenone reduceert de kans op hospitalisatie en sterfte bij hartfalen

24-1-2011
De resultaten van de EMPHASIS-HF studie laten een reductie zien van zowel het risico op hospitalisatie als sterfte bij patiënten met systolisch hartfalen en milde symptomen.
Lees meer...

Nierfunctieverlies gerelateerd aan staken hartmedicatie postmyocardinfarct

19-1-2011
Onderzoekers aan de universiteit van Harvard (Boston, VS) hebben aangetoond dat langdurig gebruik van hartmedicatie bij ouderen na een myocardinfarct laag is, in het bijzonder bij patiënten met nierfunctiestoornissen. Lees meer...
CV Jaarprijs

De eerste Wetenschapsprijs van de Hartstichting naar onderzoeker Kastelein

17-1-2011

Prof. dr. J.J.P. (John) Kastelein ontving de 1e Hartstichting Wetenschapsprijs ter waarde van € 1 miljoen. Kastelein is internist en hoogleraar inwendige geneeskunde in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Een internationale jury koos hem, omdat hij wereldwijd een groot stempel heeft gedrukt op onderzoek naar cholesterol, vetstofwisseling en slagaderverkalking (Inclusief video-interview).

Lees meer...

Grotere reductie van LDL-C leidt tot verdere verlaging van vasculaire events

7-1-2011
Uit een meta-analyse van 26 gerandomiseerde trials blijkt dat intensievere verlaging van van het LDL-C leidt tot verdere daling van de incidentie van hartinfarcten, revascularisatie, en van ischemische stroke, waarbij elke 1.0 mmol/L reductie de jaarlijkse incidentie van deze events met tenminste éénvijfde reduceert. Met PPT slide Lees meer...
AHA Richtlijn

2010 ACCF/AHA Guideline for Assessment of Cardiovascular Risk in Asymptomatic Adults

3-1-2011
AHA
Circulation 2010;122;2748-2764; originally published online Nov 15, 2010; Lees meer...
ACS

Intensieve lipidenverlagende therapie ongewoon in ACS patiënten

16-12-2010
De meerderheid van patiënten met het acuut coronair syndroom (ACS), ontvangen geen intensieve lipidenverlagende therapie (LLT), aldus onderzoekers van de universiteit van Californië, die pleiten voor een betere implementatie van de richtlijnen. Lees meer...
Trombose

ADVANCE analyse: Apixaban is effectief en veilig voor preventie van VTE

7-12-2010
Gepoolde data van het ADVANCE klinische onderzoeksprogramma laten zien dat apixaban (Bristol-Myers Squibb/Pfizer), een nieuwe factor Xa inhibitor, effectiever is dan enoxaparine (Clexane, sanofi-aventis) in de preventie van ernstige veneuze trombo-embolieën (VTE) in patiënten die heup- of kniechirurgie ondergingen.
Lees meer...
Nier/CV Risico

SHARP: Ezetimibe/simvastatine combi verlaagt vasculair risico bij CNS

20-11-2010
Denver, CO - Definitieve resultaten van de Study of Heart and Renal Protection (SHARP) studie laten zien dat cholesterolverlaging, met een combinatie van simvastatine en ezetimibe (Vytorin, Merck) bij patiënten met chronische nierschade (CNS) zowel het risico op "ernstige atherosclerotische events"  als op ernstige vasculaire events (het primaire eindpunt van de studie) significant reduceert met 17%. Lees meer...
ACS

APPRAISE-2 ACS studie met apixaban vroegtijdig afgebroken

19-11-2010
Bristol-Myers Squibb en Pfizer hebben besloten om de fase 3 APPRAISE-2 studie met apixaban bij hoog-risico patiënten met recent acuut coronair syndroom (ACS) te discontinueren, nadat duidelijk werd dat het verhoogde bloedingsrisico bij patiënten gerandomiseerd voor apixaban groter was dan de reducties in ischemische events. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Apo A1 Synthese: nieuwe aanpak HDL verhoging en CV risico modificatie

17-11-2010
CHICAGO, Nov. 17, 2010 — Een nieuw geneesmiddel ontwikkeld om apolipoproteïne A-1 (apoA-1) waarden te verhogen, het primaire cholesterol transport eiwit geassoceerd met HDL-c, liet geen significant verschil zien in apoA-1 waarden vergeleken met placebo, aldus resultaten gepresenteerd tijdens een late-breaking clinical trial sessie bij de American Heart Association’s (AHA) Scientific Sessions 2010. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

JUPITER: Hoog-risico patiënten hebben baat bij rosuvastatine

9-11-2010
Behandeling van hoog-risico primaire preventie patiënten, met LDL-cholesterol waarden lager dan de conventionele drempel voor farmacologische interventie, met rosuvastatine (Crestor, AstraZeneca) resulteert in een significante reductie van het risico op MI, stroke of cardiovasculaire dood, aldus de resultaten van een nieuwe studie. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Lp(a) screening aanbevolen bij middelmatig en hoog CV risico

3-11-2010
Het 'European Atherosclerosis Society Consensus Panel' geeft de aanbeveling dat patiënten met middelmatig of hoog risico op hart- en vaatziekten gescreend moeten worden op verhoogde Lipoprotein (Lp)(a) waarden. Lees meer...
CV Risico

Genetisch model voorspelt 10-jaars CHD risico

26-10-2010
Volgens recent onderzoek kunnen personen met een verhoogd risico op een eerste event a.g.v. coronaire hartziekten (CHZ) geïdentificeerd worden door het gebruik van een genetische risicoscore, die gebaseerd is op 13 enkele nucleotide polymorfismen (SNPs). Lees meer...
STROKE/CV Risico

Carotiden en brein imaging verbeteren ABCD2 score

26-10-2010
Het toevoegen van bevindingen van brein en carotiden imaging aan de ABCD2 score, verbeterd de risicostratificatie voor patiënten met een transient ischemic attack (TIA), aldus een studie in The Lancet Neurology. Lees meer...
CV Risico

Calciumscore verhoogt nauwkeurigheid voorspellen CAD

22-10-2010
Onderzoekers zeggen dat coronaire arteriële calcificaties (CAC) scoring meer nauwkeurigheid geeft aan het voorspellen van het risico op coronaire hartziekten (CHZ), in vergelijking met traditionele risicofaktoren. Lees meer...
STROKE/CV Risico

Tandartsingreep verhoogt kans op beroerte

19-10-2010
Sommige tandartsbehandelingen, zoals het trekken van tanden, verhogen tijdelijk het risico op een beroerte of hartaanval. Dat blijkt uit onderzoek van de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Lees meer...
CV Risico

Gebruik AED verdubbelt kans bij hartstilstand

15-10-2010
Het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) verdubbelt de overlevingskans na een hartstilstand. Lees meer...
CV RISICO

Geluidsoverlast verhoogt risico op hartaanval

12-10-2010
Mensen die langdurig onder een luidruchtige vliegroute wonen, lopen een aanzienlijk hoger risico om te sterven door een hartaanval. Lees meer...
DIABETES/CV RISICO

Verminderde glucosetolerantie is risicofaktor atherosclerose

12-10-2010
Verminderde glucosetolerantie, en niet een verstoord nuchter glucose, is een risicofaktor voor vroege atherosclerose, aldus de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Sibutramine verwijderd van Amerikaanse markt

11-10-2010
De producent van het gewichtsreducerend middel sibutramine heeft ingestemd met het terugtrekken van de Amerikaanse markt, als gevolg van wetenschappelijk bewijs op een verhoogd cardiovasculair risico onder de gebruikers. Lees meer...
DIABETES/CV RISICO

Ernstige hypoglycemie gelinkt aan slechte klinische eindpunten in DM2

7-10-2010
Resultaten van de ADVANCE studie tonen dat ernstige hypoglycemie geassocieerd is met een verhoogd risico op een variëteit aan negatieve klinische uitkomsten bij DM type 2 patiënten. Lees meer...
HYPERTENSIE/CV RISICO/STROKE

J-curve linkt bloeddruk aan meeste CV events bij CAD patiënten

4-10-2010
Lage bloeddruk is geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculaire events bij patiënten met coronaire hartziekten, aldus een analyse van de TNT studie. Lees meer...
DIABETES/CV RISICO

Patiënten met DM en CAD hebben verminderde plaatjesrespons op aspirine

1-10-2010
Studieresultaten tonen aan dat diabetespatiënten met coronaire hartziekten (CAD) een hogere mate van plaatjesaggregatie en -activatie hebben dan niet-diabetische CAD patiënten, wanneer ze benhandeld worden met  aspirine. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Statinetherapie geen effect op coronaire calcificaties

1-10-2010
Een meta-analyse toont aan dat behandeling met statines coronair arterie stenose reduceert, maar geen effect heeft op coronaire calcificaties. Lees meer...
DIABETES/CV RISICO

Hoge polsdruk voorspelt CV events, mortaliteit en ESRD in DM type 1

30-9-2010
Onderzoekers rapporteren dat een hoge polsdruk cardiovasculaire (CV) events, mortaliteit en end stage renal disease (ESRD) bij patiënten met type 1 diabetes voorspelt. Lees meer...
CV Risico

Preventie beter dan genezen voor CHZ

21-9-2010
Onderzoekers rapporteren dat recente afnames in sterfte aan coronaire hartziekten (CHZ) in de VS voornamelijk te wijten zijn aan reducties in modificeerbare risicofaktoren, zoals systolische bloeddruk. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Calcificaties in aorta nauwe correlatie met CV risicofaktoren

14-9-2010
Calcificaties in de abdominale aorta (AAC) vertonen een sterkere correlatie met cardiovasculaire risicofaktoren dan calcificaties in de coronair arterieën (CAC). Lees meer...
CV Risico/STROKE

Multifactoriële interventie verbeterd hypertensie, maar niet CV eindpunten

13-9-2010
Multifactoriële interventie voor toename van therapietrouw van patiënten met antihypertensieve medicatie verbeterd zowel de therapietrouw als de bloeddruk zelf t.o.v. standaard zorg, maar heeft geen invloed op de mortaliteit en het risico op cardiovasculaire hospitalisatie. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

SCOUT bevestigd cardiale bijwerkingen sibutramine

6-9-2010
Resultaten van de SCOUT studie laten zien dat het anti-obesitas middel sibutramine het risico op cardiovasculaire events verhoogt  bij patiënten met pre-existente cardiovasculaire aandoeningen. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME/CV RISICO

Atherogene dyslipidemie frequent bij stabiele CAD

1-9-2010
Een significant deel van patiënten met coronaire hartziekten (CAD) kunnen baat hebben bij behandelingen die het high-density lipoprotein (HDL) cholesterol verhogen en de triglyceriden verlagen. Lees meer...
CV Risico

RESPONSE: Nurse-gedreven preventie verlaagt cardiaal risico bij CAD

30-8-2010
Stockholm, Zweden - Volgens hoofdonderzoeker Prof Ron Peters (AMC Amsterdam) tonen de RESPONSE studieresultaten aan dat cardiovasculaire risicofaktoren significant en langdurig worden verlaagd bij CAD patiënten, door een nurse-gedreven poliklinisch preventieprogramma gedurende 6 maanden. Lees meer...
LIPIDEN/METABOLISME

JUPITER: Statine therapie effectief in intermediate-risico, hoog-CRP patiënten

25-8-2010
Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2010; DOI: 10.1161/circoutcomes.110938118
Een analyse van patiënten in de Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER) trial gestratificeerd naar hun onderliggende niveau van absoluut risico, suggereert dat intermediate-risico patiënten met een verhoogd C-reactive protein (CRP), inclusief diegenen met een 5% tot 10% 10-jaars risico op cardiovasculaire ziekten, baat hebben bij statine therapie. Lees meer...
CV RISICO

Middelomtrek voorspelt mortaliteit onafhankelijk van BMI

17-8-2010
Arch Intern Med 2010; 170: 1293–1301.
Een grote populatiestudie laat zien dat de middelomtrek een sterke risicofactor is voor mortaliteit bij oudere volwassenen, onafhankelijk van de body mass index (BMI).
Lees meer...

Dossier sitagliptine (Januvia)

9-8-2010
Sitagliptine is een geneesmiddel dat bestemd is voor de behandeling van diabetes type 2.
Lees meer...
Nier/cv risico

eGFR en albuminurie in relatie tot mortaliteit

12-6-2010
Verband tussen eGFR en albuminurie enerzijds en (cv) mortaliteit anderzijds. Lees meer...

Dossier nicotinezuur/laropiprant (Tredaptive)

24-3-2010
Nicotinezuur/laropiprant (Tredaptive) is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij afwijkingen in het bloedcholesterolniveau.
Lees meer...
cv risico

Primare preventie van cv morbiditeit bij vrouwen met verhoogd CRP: JUPITER studie

9-3-2010
Statine therapie is controversieel bij vrouwen met blanco cardiovasculaire voorgeschiedenis. In deze studie werden 6801 vrouwen van 60 jaar of ouder met verhoogd CRP (>2 mg/L) maar normaal LDL-cholesterol (<130mg/dL) gerandomiseerd naar rosuvastatine of placebo. Eindpunt was het optreden van cardiovasculaire morbiditeit. Lees meer...
cv risico

Correlatie ontstekingsparameters en fataal aflopende vasculaire morbiditeit: PROSPER studie

23-6-2009
In dit prospectieve onderzoek is de relatie van de ontstekingsparameters IL-6, CRP en fibrinogeen met 'fataal' versus niet-fataal aflopend myocard infarct onderzocht. Lees meer...

Deel deze pagina met collega's en vrienden: