Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Kosteneffectiviteit in de diagnose van hoge bloeddruk in de eerste lijn

Nieuws - 6 okt. 2011

Achtergrond
De diagnose van hypertensie is van oudsher gebaseerd op de bloeddrukmetingen in de kliniek, maar thuis- en ambulante metingen correleren beter met cardiovasculaire uitkomsten, en de ambulante monitoring is nauwkeuriger dan zowel de kliniek- als thuismonitoring  in de diagnose van hypertensie. Het doel van deze studie was de kosten-effectiviteit van verschillende diagnostische strategieën voor hypertensie te vergelijken. In deze studieopzet werd een op een Markov-model gebaseerde probabilistische kosten-effectiviteitsanalyse gebruikt. We gebruikten een hypothetische eerstelijnspopulatie van 40 jaar of ouder met een bloeddruk van meer dan 140/90 mm Hg bij screening en een risico-factorprevalentie gelijk aan de algemene bevolking. We vergeleken drie diagnostische strategieën-verdere bloeddrukmeting in het ziekenhuis, thuis en met een ambulante monitor- in termen van kosten over de duur van het leven, quality-adjusted life years, en de kosten-effectiviteit.

Bevindingen

Ambulante monitoring was de meest kosteneffectieve strategie voor de diagnose van hypertensie voor mannen en vrouwen van alle leeftijden. Het was kostenbesparing voor alle groepen (van - £56 [95% BI -105 tot -10] bij mannen van 75 jaar tot -£ 323 [-389 tot -222] bij vrouwen van 40 jaar) en resulteerde in meer quality -adjusted life years voor mannen en vrouwen ouder dan 50 jaar (van 0,006 [0 ,000-0,015] voor vrouwen van 60 jaar tot 0,022 [0,012 - 0,035] voor mannen vanaf 70 jaar). Deze bevinding bleek robuust wanneer gemeten met een breed scala van deterministische gevoeligheidsanalyses rond de “base case” maar was gevoelig als thuisbewaking werd beoordeeld om gelijke testprestaties aan ambulante monitoring hebben of als de behandeling werd beoordeeld ongeacht of een individu werd hypertensief was.

 

Interpretatie
Ambulante monitoring als een diagnostische strategie voor de hoge bloeddruk na een initiele meting in de kliniek zou de kans op een verkeerde diagnose verminderen en de kosten besparen. Extra kosten van ambulante monitoring worden gecompenseerd door kostenbesparingen door beter gerichte behandeling. Ambulante monitoring wordt aanbevolen voor de meeste patiënten voor de start van antihypertensiva.

Inleiding
Hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van hart-en vaatziekten(1), en is wereldwijd een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit.(2) Hypertensie is de meest voorkomende reden voor een eerstelijnsconsult voor een chronische aandoening, en ten minste 25% van de volwassenen hypertensive(3, 4). De diagnose van hypertensie is van oudsher gebaseerd op een aantal bloeddrukmetingen, gedaan in de kliniek, die doorgaans worden ondernomen na een verhoogde initiële meting.(5-9) Ambulante bloeddruk controle correleert beter met cardiovasculaire uitkomsten (10-12) dan doet kliniekgemeten bloeddruk, en het wordt gebruikt wanneer er onzekerheid in de diagnose, weerstand op de behandeling, onregelmatig of diurnale variatie, of zorgen over variabiliteit en het zogenaamde white-coat effect.(13-15).  Daarom is ambulante monitoring misschien wel de de facto standaard voor de diagnose van hypertensie. Voorts suggereren recente analyses dat ambulante monitoring nauwkeuriger is dan zowel de meting in de kliniek en thuis in het bepalen van de aanwezigheid van hypertensie en kunnen dus deel uitmaken van de diagnostische pathway.(16) . Bloeddruk controle thuis, die veel lezingen levert over meerdere dagen , correleert ook beter met eindorgaanschade dan metingen in de kliniek.(17, 18) Monitoring thuis lijkt een betere prognostische indicator met betrekking tot een beroerte en cardiovasculaire mortaliteit dan de controle in de kliniek en kan het “witte jas” effect detecteren en ook gemaskeerde hypertensie.(19-21) Hoewel de monitoring thuis een kleinere evidence base heeft, is het misschien een goed alternatief voor ambulante monitoring bieden wat betreft diagnose, met name in de eerste lijn, waar ambulante monitoring is niet altijd direct beschikbaar is of wanneer patiënten het lastig of ongemakkelijk vinden. Het doel van deze studie was om een model te ontwikkelen om de kosten-effectiviteit van drie diagnostische strategieën voor hypertensie na een verhoogde eerste kliniekgemeten bloeddruk te beoordelen: vervolg bloed-drukmetingen in de kliniek, thuis, of bij een ambulante monitor.

Belangrijkste resultaten
Ambulante monitoring was de meest kosteneffectieve strategievorm voor zowel mannen als vrouwen, en bij alle leeftijden. Het was kostenbesparend in alle groepen en resulteerde in een verbeterde gezondheidsresultaten voor mannelijke en vrouwelijke leeftijdsgroepen ouder dan 50 jaar. In de jongere leeftijdsgroepen had ambulante monitoring grotere kostenbesparingen, maar werd geassocieerd met een kleine verlaging van QALY's, maar het was nog steeds de meest kosteneffectieve optie, omdat de incrementele kosten-effectiviteit ratio's geassocieerd met een clinic diagnose in vergelijking met ambulante monitoring waren groter dan € 50.000 per QALY (figuur). Voor thuis monitoring waren zowel de kwaliteit van leven en de kosten vergelijkbaar in vergelijking met kliniekdiagnose op elke leeftijd bij zowel mannen als vrouwen. De besparingen met de ambulante monitoring in vergelijking met de controle in de kliniek en thuis ontstonden in de eerste plaats vanwege de kosten van hypertensieve behandeling die werden vermeden vanwege de hogere specificiteit van ambulante monitoring. Een breed scala van deterministische gevoeligheidsanalyses weke de de base-case veronderstellingen en inputs varieërden toonden ambulante monitoring nog steeds de meest kosteneffectieve strategie in de meeste gevallen, met inbegrip van die analyses waarin de kosten van ambulante monitoring werd gevarieerd. De superioriteit van ambulante monitoring was ook enigszins gevoelig voor de veronderstelling dat latere bloeddruk controles voor mensen zonder hypertensie om de 5 jaar worden ondernomen. Ambulante monitoring was niet langer de dominante strategie wanneer dergelijke controles, en dus potentieel herhaalde ambulante monitoring  jaarlijks werd uitgevoerd. Home Monitoring werd meer kosten-effectief in de jongere subgroepen, hoewel ambulante monitoring bleef de meest rendabele in oudere subgroepen als gevolg van de toename in QALY’s.

Conclusie
Ambulante monitoring is de meest kosteneffectieve diagnostische strategie voor de bevestiging van de diagnose van hypertensie in een heel scala van leeftijdsubgroepen bij zowel mannen als vrouwen. In de meeste subgroepen, ambulante monitoring zowel de verbetering van de gezondheid (verhoogd QALYs) en lagere kosten. Ambulante monitoring moet serieus worden overwogen voor de meeste mensen voor de start van antihypertensieve behandeling.

1. Cost-effectiveness of options for the diagnosis of high blood pressure in primary care: a modelling study
Lovibond K, et al. Lancet. 2011 Oct 1; 378 (9798) :1219-30.


Referenties behorende bij "kosteneffectiviteit in de behandeling van hypertensie"
Read more


Lees ook


Literatuur

Natriuminname: een risicofactor voor endotheeldisfunctie en hypertensie

13-7-2012
Forman JP et al, Circulation. 2012;125:3108-16. Epub 2012 Jun 18
Een hogere inname van natrium zou positief kunnen zijn geassocieerd met een longitudinale toename van de SUA en de UAE, wat het verband tussen de inname van natrium en hypertensie zou kunnen wijzigen. Dit werd getest in deelnemers aan de PREVEND-studie (Prevention of Renal and Vascular End Stage Disease). Lees meer...
Literatuur

Azilsartan medoxomil/chloortalidon voor bloeddrukverlaging

3-7-2012
Cushman WC, Bakris GL et al, Hypertension. 2012 Jun 18
Deze studie vergeleek de bloeddrukverlagende werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van azilsartan medoxomil plus chloortalidon met olmesartan medoxomil en hydrochloorthiazide bij personen met stadium 2 systolische hypertensie. Lees meer...
Literatuur, Nederlands Onderzoek

Online behandeling gunstig voor patiënten met cardiovasculaire aandoeningen

15-6-2012
Vernooij J W P et al. BMJ 2012;344:bmj.e3750
Patiënten met een vaataandoening lopen een hoger risico op een volgende gebeurtenis of sterfte. Van de behandeling van vasculaire risicofactoren door nurse practitioners is bewezen dat deze zeer effectief is bij het verminderen van deze risico's. Deze studie keek naar het effect na een jaar in een relatief grote groep patiënten. Het primaire eindpunt van de studie was de relatieve verandering in de Framingham-risicoscore (FRS) na een jaar. Lees meer...
webcast

Joris Vernooij: cardiovasculair risicomanagement via internet

15-6-2012
Joris Vernooij, internist, UMC Utrecht
Joris Vernooij (internist, UMC Utrecht) et al. onderzochten of cardiovasculair risicomanagement via internet onder leiding van een verpleegkundige een gunstige invloed zou hebben op risicofactoren. Deze vorm van zorg bij de patiënt thuis is in ieder geval effectiever en goedkoper. Lees meer...
Literatuur

Online behandeling gunstig voor patiënten met cardiovasculaire aandoeningen

12-6-2012
JWP Vernooij, HAH Kaasjager, Y van der Graaf, et al., on behalf of the SMART study group
Een internet-gebaseerd preventieprogramma onder leiding van een verpleegkundige, bovenop gebruikelijke zorg, kan bijdragen tot het verminderen van het lange-termijn risico van vasculaire gebeurtenissen of sterfte.
Lees meer...
Literatuur

RAAS-remmers en mortaliteitsreductie

2-5-2012
van Vark LC et al Eur Heart J. 2012 Apr 17
Deze meta-analyse evalueerde de effecten van RAAS-remmers voor de indicatie hypertensie op mortaliteit door alle oorzaken en cardiovasculaire mortaliteit. ACE-remmers en ARB's werden ook afzonderlijk bestudeerd. Lees meer...
webcast

Wilko Spiering: Renale denervatie in de klinische praktijk

26-4-2012
UMC Utrecht, 3 mei 2012
Renale denervatie is een veelbelovende techniek om complexe hypertensie te behandelen. Dr. Wilko Spiering (internist UMC Utrecht) werkt mee aan de nieuwe richtlijn en licht toe wat renale denervatie in de klinische praktijk kan gaan betekenen. Lees meer...
Literatuur

Therapie-resistente hypertensie: incidentie en prognose

19-4-2012
Daugherty SL et al. Circulation. 2012 Apr 3;125(13):1635-42
Deze retrospectieve cohortstudie geeft informatie over de incidentie en de prognose van therapie-resistente hypertensie. Er moet meer moeite worden gedaan om betere resultaten te behalen bij patiënten met therapie-resistente hypertensie, vanwege het hoge risico voor het ontwikkelen van cardiovasculaire gebeurtenissen. Lees meer...
DISSERTATIE

Gladde spiercellen in kleine nierarteriën cruciaal

16-4-2012
Dr. Peter Vavrinec (UMCG Groningen en Comenius University, Bratislava)
Aandoeningen als hypertensie en diabetes zijn belangrijke risicofactoren voor nierfalen. Dit promotieonderzoek met diermodellen toont het belang aan van een goede werking van de gladde spiercellen van de intrarenale arteriën om nierschade bij deze aandoeningen te beperken. Lees meer...
Literatuur

Renale en CV beschermende effecten van ARBs versterkt door zoutrestrictie

28-3-2012
Lambers Heerspink HJ et al, Kidney Int doi:10.1038/ki.2012.74
Het doel van deze studie was om te onderzoeken of een zoutarm dieet de effectiviteit van een ARB verhoogt op de harde renale en cardiovasculaire eindpunten bij type 2-diabetici met nefropathie. Lees meer...
WEBCASTS

Nederland onderzoeksland: de WCN en VRN

15-3-2012
2de Cardiovasculaire Conferentie, 15 maart 2012
Tijdens de 2de CardioVasculaire Conferentie geven dr. Arend Mosterd en prof. John Kastelein toelichting over de kansen, bedreigingen en mogelijkheden van samenwerking in het cardiovasculair onderzoek in Nederland. Lees meer...

Cardiovasculair risico door hypertensie: hoog risico, lage controle.

1-3-2012
Wong ND et al, Am J Hypertens. 2012 Feb 9
CV risico varieert sterk bij personen met hypertensie; de behandeling en controle van hypertensie varieert naar gelang het niveau van CV risico. Hypertensiecontrole is het laagst in personen met een hoog risico. Lees meer...

Combineren van aliskiren en blokkers van het RAS: effecten op hyperkaliëmie en acute nierschade

15-2-2012
Harel Z et al, BMJ. 2012 Jan
In deze meta-analyse wordt het risico van acute nierschade en hyperkaliëmie geanalyseerd wanneer verschillende blokkers van het renine-angiotensine systeem worden gecombineerd. Lees meer...

NICE hypertensie richtlijnen revisited

30-1-2012
BMJ. 2012 Jan 13
In het BMJ van deze week blijkt dat er nog steeds controverse bestaat over de beste manier om hypertensie bij volwassenen vast te stellen en te behandelen. Op kritische noten reageren de auteurs van de nieuwste NICE- richtlijn met ....... Lees meer...
studie met aliskiren

ALTITUDE trial gestaakt

9-1-2012
De ALTITUDE studie is gestaakt ten gevolge van een toename van de bijwerkingen en geen duidelijke voordelen bij patiënten behandeld met de directe renine-remmer aliskiren.
Lees meer...
Determinanten en gevolgen van variaties in de nierfunctie

Inzichten uit EPHESUS:

12-12-2011
Rossignol P: Circulation. 2011 Nov 29
Verminderde nierfunctie is een belangrijke negatieve prognostische factor bij acuut en chronisch hartfalen (HF), hoewel de meeste behandelingen die de prognose van patiënten met hartfalen verbeteren leiden tot een afname van de nierfunctie.
Lees meer...

ACE-I en ARBs zijn nuttig bij normotensieve patiënten met atherosclerose

10-11-2011
McAlister FA; Eur Heart J. 2011 Oct 31.

Het is onduidelijk of angiotensine-converting enzyme-remmers (ACE-I) of angiotensine receptor blokkers (ARB) gunstig zijn voor personen met, of een verhoogd risico op, atherosclerotische vaatziekten die normotensief zijn. Deze studie probeerde een antwoord op deze vraag te krijgen. (met PPT)

Lees meer...

Follow-up resultaten van patiënten met hartfalen uit de ALLHAT trial

27-10-2011
CLinda B. Piller et al, Circulation. 2011;124:1811-1818.
Nieuwe langetermijn follow-up resultaten uit de "Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack" Trial (ALLHAT) specifiek voor hartfalen werden bekendgemaakt.
Lees meer...
EMA report

Geen verhoogd risico op kanker bij gebruik ARB's

21-10-2011
Het verband tussen een verhoogd risico op kanker en het gebruik van angiotensine II receptorblokkers (ARB's) werd door de EMA onderzocht. Lees meer...

Kosteneffectiviteit in de diagnose van hoge bloeddruk in de eerste lijn

6-10-2011
In de Lancet werd nu een studie gepubliceerd met een vergelijking tussen bloeddrukmeting thuis, ambulant of in de kliniek wat betreft kosteneffectiviteit.
Lees meer...
Richtlijnen

NICE publiceert hypertensierichtlijn

12-9-2011
De National Institute of Clinical Excellence (NICE) uit het Verenigd Koninkrijk heeft zojuist een nieuwe richtlijn over hypertensie uitgebracht.
Lees meer...

Ambulante versus klinische bloeddrukbepaling

16-8-2011
Of ambulante of klinische bloeddrukbepaling/bloeddrukbepaling thuis het beste is voor de diagnose hypertensie is onduidelijk. Een meta-analyse uit de BMJ suggereert dat klinische bloeddrukbepaling (of thuis) kan leiden tot een overschatting. (Open access)
Lees meer...
EAS/ESC richtlijn

Richtlijn over dyslipidemieën uitgebracht door de ESC/EAS

6-7-2011
De European Society of Cardiology en de European Atherosclerosis Society publiceerden een richtlijn over de management van dyslipidemieën (met slides en link naar artikel).
Lees meer...

Apixaban non-inferieur aan warfarine in strokepreventie

22-6-2011
Apixaban (Eliquis, Pfizer/Bristol-Myers Squibb) is noninferieur aan warfarine in de preventie van stroke en systemische embolie bij patiënten met atriumfibrilleren.
Lees meer...

Perifeer arterieel vaatlijden en preventieve therapie

22-6-2011
Perifeer arterieel vaatlijden is geassocieerd met een hogere sterftekans, preventieve therapieën beschermen mogelijk.
Lees meer...

FDA: geen verhoogd risico op kanker bij gebruik ARB's

3-6-2011
Naar aanleiding van berichten over vermeende carcinogeniteit van angiotensine receptorblokkers (ARBs) stelde de Food and Drug Administration een onderzoek in.
Lees meer...

Eerste resultaten van de polypil: mogelijk reductie van CV events

30-5-2011
Gebruik van de polypil laat een reductie in systolische bloeddruk en LDL-cholesterol zien.
Lees meer...
EuroPCR

Effect renale denervatie op bloeddrukverlaging

17-5-2011
Nieuwe data laten een aanhoudend bloeddrukverlagend effect zien na renale denervatie.
Lees meer...
Symposiumverslag

Verslag CVC 2011

18-4-2011
Klik hier voor het verslag over de onderwerpen die tijdens het plenaire programma aan bod kwamen. Lees meer...
Nederlands onderzoek gepresenteerd op ACC

Apixaban zinvol bij atriumfibrilleren

12-4-2011
Preventie van stroke met apixaban werd onderzocht bij patiënten met atriumfibrilleren bij wie vitamine-K-antagonisten ongeschikt zijn. Lees meer...
ACC 2011 NEW ORLEANS

Effect ARB met of zonder calciumantagonist bij oudere patiënten

7-4-2011
De OSCAR trial vergeleek de combinatie van de angiotensine II receptor blokker olmesartan en een calciumantagonist met monotherapie olmesartan.
Lees meer...

De impact van hypertensie en diabetes bij PCI

21-3-2011
Diabetes heeft een negatieve invloed op klinische uitkomsten na PCI, met name in combinatie met hypertensie.
Lees meer...

ARBs vertragen het optreden van microalbuminurie bij DM II

11-3-2011
Olmesartan liet in een recente studie een reductie van het optreden van diabetische nefropathie zien.
Lees meer...

Voordeel antihypertensiva ook bij normotensieve CV patiënten

3-3-2011
Normotensieve patiënten met cardiovasculaire aandoeningen toonden een significante reductie in het risico op optreden van cardiovasculaire events en mortaliteit wanneer zij met antihypertensieve geneesmiddelen werden behandeld. Lees meer...

Nieuwe richtlijn voor vrouwen verlaagt de drempelwaarde voor CV risico

21-2-2011
De recent gepubliceerde richtlijn heeft de drempelwaarde voor hoogrisicopatiënten onder vrouwen verlaagd.
Lees meer...

Wereldwijde toename in obesitas, echter gunstige trends in bloeddruk en cholesterol

4-2-2011
De wereldwijde epidemie in obesitas schrijdt onverminderd voort, zo laat recent onderzoek zien, met daarnaast echter ook positief nieuws ten aanzien van de bloeddruk- en cholesterolniveaus.
Lees meer...

Ambulante bloeddrukmeting: groot potentieel voor CV preventie bij vrouwen

3-2-2011
Een meta-analyse suggereert dat bloeddrukverlaging bij vrouwen een hogere reductie in CV events teweeg kan brengen.
Lees meer...

Nierfunctieverlies gerelateerd aan staken hartmedicatie postmyocardinfarct

19-1-2011
Onderzoekers aan de universiteit van Harvard (Boston, VS) hebben aangetoond dat langdurig gebruik van hartmedicatie bij ouderen na een myocardinfarct laag is, in het bijzonder bij patiënten met nierfunctiestoornissen. Lees meer...
HYPERTENSIE

Nieuwe behandeling tegen hoge bloeddruk

20-11-2010
ROTTERDAM - Een nieuwe methode om bloeddruk te verlagen door het gericht wegbranden van zenuwen rondom de nieren blijkt goed te werken. De resultaten werden gepresenteerd op het jaarcongres van de American Heart Association. Lees meer...
HYPERTENSIE/CV RISICO/STROKE

J-curve linkt bloeddruk aan meeste CV events bij CAD patiënten

4-10-2010
Lage bloeddruk is geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculaire events bij patiënten met coronaire hartziekten, aldus een analyse van de TNT studie. Lees meer...
HYPERTENSIE

Kalium verlaagt bloeddruk aanzienlijk

15-9-2010
Patiënten met een hoge bloeddruk zijn sterk gebaat bij 'goede' kaliumzouten. Dit stellen onderzoekers van de universiteit te Wageningen. Volgens hen is kalium even effectief als halvering van natriumzoutinname. Lees meer...
CV Risico/STROKE

Multifactoriële interventie verbeterd hypertensie, maar niet CV eindpunten

13-9-2010
Multifactoriële interventie voor toename van therapietrouw van patiënten met antihypertensieve medicatie verbeterd zowel de therapietrouw als de bloeddruk zelf t.o.v. standaard zorg, maar heeft geen invloed op de mortaliteit en het risico op cardiovasculaire hospitalisatie. Lees meer...
ESH Richtlijn

ESH - Metabolic syndrome 2009

2-9-2010
ESH
The metabolic syndrome in hypertension: European society of hypertension position statement
Journal of Hypertension 2008, 26:1891–1900 Lees meer...
ESH Richtlijn

ESH -Hypertensie 2009

2-9-2010
ESH
Reappraisal of European guidelines on hypertension management: a European Society of Hypertension Task Force document

Journal of Hypertension 2009, 27:000–000 Lees meer...
Hypertensie

Utrechtse primeur: nieuwe kathetertechniek voor hoge bloeddruk

2-8-2010
Nieuwe techniek verlaagt hoge bloeddruk
Lees meer...
Hypertensie

CHMP: positief advies voor telmisartan/amlodipine bij essentiële hypertensie

26-7-2010
De CHMP heeft een positief advies gegeven aan de combinatie telmisartan/amlodipine voor markt autorisatie bij essentiële hypertensie. Lees meer...
HYPERTENSIE

ROADMAP studie gepresenteerd en FDA safety review

23-6-2010
Oslo, Noorwegen- ROADMAP studie gepresenteerd tijdens ESH congres in Oslo; hypertensie experts reageren op FDA review van olmesartan safety. Lees meer...
hypertensie

Agressieve anti hypertensieve therapie bij DM type 2: ACCORD studie

29-4-2010
Is het zinvol te streven naar een systolische bloeddruk < 120 mmHG bij DM type 2 patiënten?  In deze studie werden 4733 patiënten gerandomiseerd naar behandeling gericht op een systolische druk <120 mmHG (agressieve therapie) óf <140 mmHG (standaard therapie). Primair eindpunt was het voorkomen van cardiovasculaire events. Lees meer...
hypertensie/nier

Effect benazepril/amlodipine op progressief nierfalen: ACCOMPLISH studie

3-4-2010
11 506 patiënten met hypertensie en een hoog risico op de ontwikkeling van cardiovasculaire morbiditeit werden behandeld met een combinatie van benezapril/amlodipine of benezapril/hydrochlorothiazide. Progressief nierfalen is het eindpunt. Lees meer...

Deel deze pagina met collega's en vrienden: