Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Follow-up resultaten van patiënten met hartfalen uit de ALLHAT trial

Nieuws - 27 okt. 2011

Long-Term Follow-Up of Participants With Heart Failure in the Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT).


Linda B. Piller et al. for the ALLHAT Collaborative Research Group, Circulation. 2011;124:1811-1818. (klik hier)


Samenvatting

In de "Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial" (ALLHAT), een gerandomiseerde, dubbelblinde vergelijkende trial bij hoogrisico hypertensieve participanten was het risico op nieuw gediagnosticeerd hartfalen (HF) hoger in de amlodipine (2,5-10 mg/d) en lisinopril (10-40 mg/d) armen in vergelijking met de chloorthalidon-arm. De sterfte volgend op nieuw gediagnosticeerd HF was, overeenkomstig met andere studies erg hoog (≥50% na 5 jaar), en was vergelijkbaar tussen de verschillende onderzoekarmen. Nadat de trial beëindigd werd in 2002 werden de outcomes bepaald uit administratieve databases.
  

Methoden en resultaten

Met het gebruik van nationale databases werd de posttrial mortaliteit t/m 2006 bepaald bij participanten die nieuw-optredend HF ontwikkelden gedurende de gerandomiseerde (in-trial) fase van ALLHAT. De gemiddelde follow-up voor de gehele periode was 8,9 jaar. Van de 1761 participanten met HF in de trial overleden er 1348 patiënten. De sterfte als gevolg van elke oorzaak, na het optreden van HF was vergelijkbaar tussen de verschillende behandelarmen met aangepaste hazard ratio’s (95% BI) van 0,95 (0,81-1,12) en 1,05 (0,89-1,25), respectievelijk, voor amlodipine en lisinopril vergeleken met chloorthalidon, en 10-jaar aangepaste incidenties van respectievelijk 86%, 87% en 83%. De sterfte als gevolg van elke oorzaak waren ook gelijk tussen diegenen met gereduceerde ejectiefracties (84%) en behouden ejectiefracties (81%), met geen significante verschillen tussen de verschillende behandelarmen.


Conclusies

Als HF zich eenmaal ontwikkeld heeft is het risico op sterfte hoog en consistent tussen gerandomiseerde behandelingsgroepen. Maatregelen om HF te voorkomen, in het bijzonder beheersen van de bloeddruk, moet een prioriteit zijn voor het verminderen van de mortaliteit geassocieerd met de ontwikkeling van HF.


Achtergrond

Hartfalen is een belangrijke reden voor ziekenhuisopname, vooral bij ouderen. Hoewel de behandeling is verbeterd, is de prognose nog steeds slecht, met een sterfte van 80% na 10 jaar [1-4]. Preventie van hartfalen is daarom erg belangrijk. Omdat hoge bloeddruk een belangrijke risicofactor voor HF is, werd de ALLHAT trials uitgevoerd om cardiovasculaire uitkomsten te vergelijken tussen hoog-risico hypertensieve participanten die willekeurig werden toegewezen aan een van drie veel gebruikte antihypertensiva (amlodipine, lisinopril of chloortalidon).


Belangrijkste resultaten

De totale sterfte in 1761 hypertensieve patiënten, opgenomen in het ziekenhuis voor hartfalen, was ongeveer 85%, met geen significante verschillen tussen de behandelingsgroepen. Er waren ook geen significante verschillen in de totale sterfte tussen patiënten met een verminderde ejectiefracties (84%) en behouden ejectiefracties (81%).


Conclusie

Uit ALLHAT blijkt dat hypertensiebehandeling om hartfalen te voorkomen kan worden bereikt bij de meeste patiënten; diuretica kunnen een effectief onderdeel van de antihypertensieve behandeling. Zodra hartfalen zich echter ontwikkelt, maakt het soort antihypertensieve behandeling niet veel uit. Het is erg belangrijk om hartfalen te voorkomen dat op het gebied van patiënt-en volksgezondheid; effectieve behandelingvan de bloeddruk is essentieel voor preventie van HF.

(Bekijk of download key slide onderstaand)

Sterfte tussen behandelgroepen: ALLHAT


Referenties

1. Lloyd-Jones D, Adams R, Carnethon M, De Simone G, Ferguson TB, Flegal K, Ford E, Furie K, Go A, Greenlund K, Haase N, Hailpern S, Ho M, Howard V, Kissela B, Kittner S, Lackland D, Lisabeth L, Marelli A, McDermott M, Meigs J, Mozaffarian D, Nichol G, O’Donnell C, Roger V, Rosamond W, Sacco R, Sorlie P, Stafford R, Steinberger J, Thom T, Wasserthiel-Smoller S, Wong N, Wylie-Rosett J, Hong Y, American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics–2009 update: a report from the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Circulation. 2009;119:e21– e181.
2. Haldeman GA, Croft JB, Giles WH, Rashidee A. Hospitalization of patients with heart failure: National Hospital Discharge Survey, 1985 to 1995. Am Heart J. 1999;137:352–360.
3. Loehr LR, Rosamond WD, Chang PP, Folsom AR, Chambless LE. Heart failure incidence and survival (from the Atherosclerosis Risk in Communities study). Am J Cardiol. 2008;101:1016 –1022.
4. Levy D, Kenchaiah S, Larson MG, Benjamin EJ, Kupka MJ, Ho KK, Murabito JM, Vasan RS. Long-term trends in the incidence of and survival with heart failure. N Engl J Med. 2002;347:1397–1402.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: