Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

WCN: Clinical trials in perspective

Nieuws - 7 dec. 2011

WCN Congres 2011


Cardiovascular Research 2011: Clinical trials in Perspective


Op 24-25 november jl werd voor de 24e keer het jaarlijkse WCN congres gehouden. Bijna 400 deelnemers: cardiologen en research professionals namen deel in een geheel nieuwe opzet en nieuwe locatie: de Beurs van Berlage te Amsterdam.

Binnenkort op cardiovasculairegeneeskunde een volledig verslag van het congres inclusief interviews met alle sprekers.

Bekijk nu alvast de presentaties die gehouden zijn
 


 InterviewsCardiovasculair risicomanagement anno 2011: CT angiografie

Dr. Mark Winkens, interventiecardioloog, Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg De cardiologie gaat de komende vijf jaar veranderen door het veelvuldig gebruikmaken van de CT. De veranderingen van de CT gaan technisch gezien heel snel.

Cardiovasculair risicomanagement anno 2011: Vrouwen

Kirsten Sybrandy, cardioloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Naast de algemeen geldende cardiovasculaire risicofactoren zijn er ook meer seksespecifieke factoren. Bijvoorbeeld DM telt zwaarder als risicofactor voor mannen, terwijl de risicofactoren zwangerschapshypertensie en polycystisch ovarieel syndroom alleen voor vrouwen gelden.

De geriatrische patiënt en het hartinfarct

Menko-Jan de Boer, cardioloog, UMC St Radboud, Nijmegen
De sterfte aan HVZ is onder ouderen nog steeds het grootst. Ouderen worden nogal eens uitgesloten voor trials en interventies.

Laatste behandelinzichten bij ACS

Dr. Arnoud van ’t Hof (interventiecardioloog Isala Klinieken Zwolle)
Wat betreft de diagnostiek is het belangrijk dat een goede afweging tussen de effectiviteit en bloedingsrisico’s plaatsvindt. De keuze voor het al dan niet snel interveniëren bij non-STEMI patiënten is afhankelijk van een aantal variabelen. 

Boezemfibrilleren bij de geriatrische patiënt

Dr. René Jansen, klinisch geriater, Medisch Centrum Alkmaar
De prevalentie van atriumfibrilleren neemt enorm toe met de leeftijd. Vanaf 60 jaar loopt de prevalentie van AF enorm op, tot bijna 20% bij 85-plussers.

Internistisch perspectief op management van ACS én diabetes

Dr. Max Nieuwdorp, internist, AMC, Amsterdam
Bij DM is een preventieve behandeling minder goed dan bij mensen met HVZ. Een strikte controle van met name de LDL-spiegels bij diabetespatiënten is wel nuttig gebleken. 

De laatste behandelinzichten bij VTE

Dr. Menno Huisman, internist, LUMC, Leiden
De risicostratificatie in de nieuwe richtlijnen is vooral op het vlak van longembolieën aangepast. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen hoogrisico en laagrisico patiënten, die respectievelijk trombolyse en antistolling krijgen. 

ACS en Antistollingstherapie

Dr. Gillian Jessurun, cardioloog, Scheper Ziekenhuis, Emmen
Jessurun vertelt over de regionale samenwerking in de Invasieve Hartzorg Drenthe, waarbij een dottercentrum is opgericht. 

Behandeling van ACS bij Diabetes

Dr. Jan Hein Cornel, cardioloog, Medisch Centrum Alkmaar
Diabetes is een toenemend probleem in de welvarende landen. Veel van deze patiënten presenteren zich bij de cardioloog met ACS of andere cardiale problematiek.
 

PresentatiesCT angiografie

27-1-2012
Cardiovasculair risicomanagement anno 2011 - CT angiografie
Dr. Mark Winkens, interventiecardioloog, Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg

Vrouwen

14-12-2011
Cardiovasculair risicomanagement anno 2011 - Vrrouwen
Kirsten Sybrandy -  Universitair Medisch Centrum Utrecht

Lange termijn prognose na een acute longembolie

7-12-2011
NFCVE Excellence AwardsLange termijn prognose na een acute longembolie
Dr. Erik Klok - Leids Universitair Medisch Centrum

Cardiologen: samenwerken in concurrentie

7-12-2011
Hoe overleef ik...het nieuwe zorgklimaat? Cardiologen: samenwerken in concurrentie
Wilfrid Opheij - Twynstra Gudde Adviseurs

CRP en inflammatie

7-12-2011
Cardiovasculair risicomanagement anno 2011 - CRP en inflammatie
Prof. dr. Yvo Smulders- Vrije Universiteit medisch centrum, Amsterdam

LDL and cardiovascular disease: Latest insights

7-12-2011
LDL and cardiovascular disease: Latest insights
Prof. dr. John Kastelein- Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Beheersen van bloedingsrisico's: Wat is de balans?

7-12-2011
Beheersen van bloedingsrisico's: Wat is de balans?
Prof. dr. Freek Verheugt- Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam

Antistollingstherapie - Boezemfibrilleren

7-12-2011
Antistollingstherapie - Boezemfibrilleren
Dr. Charles Kirchhof - Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp

Antistollingstherapie - ACS

7-12-2011
Antistollingstherapie - ACS
Dr. GIllian Jessurun - Scheper Ziekenhuis, Emmen

De geriatrische patiënt met cardiovasculair lijden - ACS

7-12-2011
De geriatrische patiënt met cardiovasculair lijden - ACS
Dr. Menko Jan de Boer - Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen

De geriatrische patiënt met cardiovasculair lijden-boezemfibrilleren

7-12-2011
De geriatrische patiënt met cardiovasculair lijden - Boezemfibrilleren
Dr. René Jansen - Medisch Centrum Alkmaar


Management van diabetes & ACS - internistisch perspectief

7-12-2011

Management van diabetes & ACS -internistisch perspectief
Dr. Max Nieuwdorp, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam


Management van diabetes & ACS-cardiovasculair perspectief

7-12-2011
Management van diabetes & ACS - cardiovasculair perspectief
Dr. Jan Hein Cornel - Medisch Centrum Alkmaar

Deel deze pagina met collega's en vrienden: