Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Recente Nederlandse cardiovasculaire publicaties

Nieuws - 12 mrt. 2012

Hollands Glorie

In de rubriek ‘Hollands Glorie’ geven wij maandelijks een selectie van Nederlands cardiovasculair onderzoek in de internationale literatuur

CV-risico;
Micro-RNA’s als nieuwe biomarkers Micro-RNA’s hebben waarschijnlijk een cruciale rol binnen het cardiovasculaire systeem. Door Creemers e.a. uit het AMC , Amsterdam is recentelijk een review geschreven over het nut van circulerende miRNA’s als nieuwe diagnostische markers voor een diversiteit aan ziektebeelden, variërend van een myocardinfarct, hartfalen, atherosclerose en hypertensie tot type 2 diabetes mellitus. Creemers EE, ET AL, Circ Res. 2012 Feb 3 

Hartfalen en ACS: 
Leidse missie naar mortaliteit bij STEMI
Voor het eerst is aangetoond dat STEMI-patiënten die een PCI kregen, op basis van acht gemakkelijk beschikbare parameters nauwkeurig ingedeeld konden worden in een risicocategorie. Dat vonden onderzoekers van het LUMC te Leiden recent. Antoni ML ET AL Am J Cardiol. 2012 Jan 15

CV-risico en lipiden/metabolisme:
C3 is onafhankelijke risicofactor 
Een verhoogde complementfactor C3 spiegel gaat alleen bij zware rokers gepaard met een grotere kans op coronaire hartziekten, zo is gebleken uit de Maastrichtse CODAM studie. Dit verband is onafhankelijk van andere metabole cardiovasculaire risicofactoren. van Greevenbroek MM ET AL. Int J Cardiol. 2012 Jan 26

CV-risico en lipiden/metabolisme:
Nature-publicatie over genetica
 Afgelopen publiceerden Brouwers e.a., Maastricht UMC, een overzichtsartikel over de genetica van familiaire gecombineerd hyperlipidemie in Nature Reviews. Endocrinology. De individuele genen die bij FCHL beschreven zijn, worden geïntegreerd in het huidige concept over de onderliggende metabole pathways.  Brouwers MC ET AL Nat Rev Endocrinol. 2012 Feb 14.


Renaal en CV-risico:
Verband tussen nierfunctie en spectroscopische score,
Simsek e.a. van het Thoraxcentrum, Erasmus MC te Rotterdam, vonden een correlatie tussen de nierfunctie en een spectroscopische score van een segment in de coronairarteriën, waarin geen interventie had plaatsgevonden.  Simsek C et al. Int J Cardiol. 2012 Feb 11


CV-risico en lipiden/metabolisme:
De risico’s van triglyceriden: think SMART! 
De SMART studiegroep uit o.a. het UMC Utrecht toonde in een prospectief cohort van 5.731 patiënten aan dat hogere triglyceridespiegels de kans op een nieuw vasculaire event verhogen. Dit effect bleek onafhankelijk te zijn van de aanwezigheid van type 2 diabetes, gebruik van lipidenverlagende medicatie en LDL- en non-HDL-cholesterolwaarden.  van de Woestijne AP,  Int J Cardiol. 2012 Jan 20.

Trombose:
Late stenttrombose geanalyseerd in Circulation 
De nieuwe generatie everolimus-eluting stents kennen een kleinere kans op late coronaire stenttrombose vergeleken met oudere paclitaxel-eluting stents, zo kwam naar voren uit een internationale prospectieve cohortstudie van maar liefst 12.339 patiënten. Räber L, et al  Circulation. 2012 Mar 6
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: