Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

INFUSE-AMI: Locale bolus abciximab beperkt infarctgrootte

Literatuur - JAMA 2012; 307(17):doi:10.1001/jama.2012.421

Stone G, Maehara A, Witzenbichler B et al for the INFUSE-AMI investigators.
JAMA 2012; 307(17):doi:10.1001/jama.2012.421


Achtergrond:

Bij patiënten met een ST-segmentverhoging door myocardischemie(STEMI) is de eerste prioriteit perfusie te herstellen om infarcering zo veel mogelijk te voorkomen1,2. Snelle behandeling wordt dan ook aanbevolen3. PTCA levert wel snel herstel van perfusie lokaal, maar door embolisatie treedt er stroomafwaarts toch vaak weer blokkade en infarcering op. Nabehandeling met trombolyse of trombectomie zou de schade kunnen beperken. In de INFUSE-AMI trial werd onderzocht of door een intracoronaire bolus abciximab met behulp van een nieuwe katheter met lokale afgifte in de trombus4 (al dan niet met trombus aspiratie) de infarctgrootte kon worden beperkt.

In de INFUSE-AMI studie werden in 2010 en 2011 452 patiënten in 37 centra in 6 landen gerandomiseerd in een 2x2 factoriële studie, waarbij zowel een intracoronaire lokale gift met een abciximab bolus werd onderzocht als de handmatige verwijdering van de trombus uit het kransvat bij patiënten met een ST-segment verhoging door een dreigend voorwandinfarct die een PTCA ondergingen.


Belangrijkste resultaten:

6.318 patiënten werden gescreend, (ook in Nederland) waarvan er 452 (man 84%, 60 jaar oud) in de twee behandelgroepen werden opgenomen. Belangrijkste exclusiecriteria waren locatie infarct anders dan voorwand of te late presentatie (> 5 uur). Bij begin van de studie waren er geen verschillen tussen de behandelgroepen. Alle patiënten kregen antistolling (aspirine en clopidogrel of prasugrel toegediend). Na de poging om de perfusie te herstellen door PTCA gecombineerd met bivalirudine werd bij patiënten óf de trombus verwijderd door aspiratie óf de trombus werd opgelost met een bolus abciximab. Er was een duidelijke afname van de ST-elevatie (tenminste 30%) bij ongeveer 85% van de patiënten, bij 13-17% van de patiënten lukte dit niet. Daarbij waren er geen verschillen tussen de groepen te zien.

Na dertig dagen volgde er een cardiale MRI, waarbij de infarctgrootte en de totale infarctmassa (gewicht) significant verlaagd bleken te zijn in de groep patiënten die abciximab bolus hadden ontvangen. Er waren geen verschillen in nadelige effecten van de ingreep of infusie.

Conclusie:

Een eenmalige bolus abciximab met een speciale katheter voor lokale afgifte, binnen 4 uur na het optreden van de eerste symptomen van myocardischemie, kan bij patiënten die een PTCA ondergaan wegens een dreigend voorwandinfarct de infarctgrootte beperken.

Tabel
resultaten cMRI 30 dagen

Klik op afbeelding om te vergroten

Referenties:

1. Boersma E, Maas AC, Deckers JW et al. Early thrombolytic treatment in acute myocardial infarction: reappraisal of the golden hour. Lancet. 1996;348:771–775.
2. Cantor WJ, Fitchett D, Borgundvaag B et al. Routine Early Angioplasty after Fibrinolysis for Acute Myocardial Infarction for the TRANSFER-AMI Trial Investigators. N Engl J Med 2009; 360:2705-2718 June 25, 2009
3. Lamas GA, Escolar E, Faxon DP. Examining treatment of ST-elevation myocardial infarction: the importance of early intervention. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2010 Mar;15(1):6-16. Epub 2010 Jan 8.
4. Francesco Prati, Alessandro Di Giorgio, and Alessandro Manzoli. Interventional Cardiology, June 2011, Vol. 3, No. 3, 275-81.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: