Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Doe mee: Vasculaire Biologie Jaarprijs 2012

Nieuws - 13 juli 2012

Vasculaire Biologie Jaarprijs 2012

De Jaarprijs voor Vasculaire Biologie is ingesteld om onderzoek naar de rol van de vaatwand in diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten te stimuleren. De Jaarprijs is een initiatief van de Stichting Vasculaire Biologie Werk Groep, (redactie www.CVGeneeskunde.nl) in samenwerking met de NVVC en wordt mede mogelijk gemaakt door Pfizer bv/BMS.

Het doel van deze prijs is het zichtbaar maken en verder stimuleren van het onderzoeksgebied van de vasculaire biologie. De werkgroep beschouwt de ontwikkelingen in de vasculaire biologie als een essentiële basis om tot nieuwe inzichten te komen in de toepassingsmogelijkheden van geneesmiddelen gericht op het verbeteren van de vaatwandfunctie en daardoor de behandeling en preventie van atherosclerose.

Voor de Jaarprijs wordt vasculaire biologie in de meest ruime zin geïnterpreteerd, zodat niet alleen zeer specialistisch onderzoek op cellulair en moleculair niveau in aanmerking komt, maar vooral ook klinisch toegepast onderzoek.
Hierbij valt onder andere te denken aan onderzoek op gebieden als atherosclerose, vetstofwisselingsstoornissen, metabole stoornissen en endotheeldysfunctie. Bij de beoordeling van de inzendingen zal rekening worden gehouden met de omstandigheden waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd. Dit betekent dat niet alleen de fulltime onderzoeker, maar ook de clinicus practicus voor de prijs in aanmerking komt.

Eerdere winnaars

Staat uw naam volgend jaar bij onderstaande lijst met winnaars?
 • 1997/1998 – E.S.G. Stroes
 • 1998/1999 – M.C. Verhaar
 • 1999/2000 – E. Lutgens
 • 2000/2001 – L. Hofstra
 • 2001/2002 – A.E. Loot
 • 2002/2003 – N. van Royen
 • 2003/2004 – V. van Weel
 • 2004/2005 – S. Rittersma
 • 2005/2006 – P. Pickkers
 • 2006/2007 – J.O. Fledderus
 • 2007/2008 – A. Hauer
 • 2008/2009 – W. van Werkum
 • 2009/2010 – N.J. Breet
 • 2010/2011 – A.M.H. Vergeer
De Jaarprijs bestaat uit een bedrag van € 5.000. Tevens mogen de winnaars van de tweede en derde prijs naar een vasculair
congres (of cursus) naar keuze, ter waarde van max. € 2.500. De winnaar zal gekozen worden door de Vasculaire Biologie Werk Groep, een onafhankelijke jury van deskundigen op dit gebied. Uitreiking vindt plaats tijdens de Najaarsvergadering van de NVVC.

Hoe kunt u meedoen?

Om deel te nemen dient u:
 • een publicatie in te sturen waarvan u eerste auteur bent en die verschenen is/zal verschijnen tussen september 2011 en 30
  augustus 2012
 • niet ouder te zijn dan 35 jaar
 • een halve A4 mee te zenden, met een motivatie waarom deze publicatie een belangrijke bijdrage aan vasculair biologisch
  onderzoek levert
 • een beknopt C.V. mee te zenden
 • uiterlijk vóór 1 september 2012 uw informatie elektronisch in te zenden
Uiteraard kunt u naast uw eigen inzending ook een collega voordragen.


Vóór 1 september 2012

Uw publicatie, CV en motivatie elektronisch inzenden naar: info@medconinternational.com
Voor meer informatie: MEDCON International, telefoon: 023 5317 357, E-mail: info@medconinternational.com

Deel deze pagina met collega's en vrienden: