Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Seksegerelateerde verschillen in mortaliteit na MI

Literatuur - Nauta ST, Deckers JW, van Domburg RT, Akkerhuis KM. - Circulation. 2012 Sep 24


Gender-Related Trends in Mortality in Hospitalized Men and Women after Myocardial Infarction between 1985 and 2008: Equal Benefit for Women and Men


Nauta ST, Deckers JW, van Domburg RT, Akkerhuis KM.
Circulation. 2012 Sep 24. [Epub]

Achtergrond

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen; het aantal vrouwen dat sterft aan hart- en vaatziekten is hoger dan bij mannen [1], waarbij een myocardinfarct (MI) de belangrijkste cardiovasculaire doodsoorzaak is bij zowel mannen als vrouwen.

Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt sinds 1985 in de behandeling van MI, maar vrouwen met een MI hebben mogelijk minder geprofiteerd van die verbeteringen omdat ze ondervertegenwoordigd waren in klinische studies [2-6].

Als gevolg van de vooruitgang die is geboekt in de behandeling van MI, overleven op dit moment de meeste patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis met een MI tot aan hun ontslag uit het ziekenhuis [7] en daarom worden lange termijn uitkomsten na MI steeds belangrijker. Slechts een paar studies hebben sterfte na een hartinfarct gerapporteerd naar geslacht, met een follow-up duur van meer dan een jaar [8-10], maar geen eerdere studie vergeleek sekseverschillen over een periode waarin dergelijke ingrijpende veranderingen in de behandeling en uitkomst van MI plaatsvonden.

Omdat het besef van sekseverschillen in patiëntkenmerken, behandeling en resultaat uiteindelijk de klinische behandeling en overleving na MI kan verbeteren bij zowel vrouwen als mannen, was deze studie gericht op het vaststellen van seksegerelateerde verschillen in baseline kenmerken en de behandeling, en op korte-termijn en lange-termijn (20 jaar) sterfte. Verder werd onderzocht of de veranderingen in sterfte na een hartinfarct die zich tussen 1985 en 2008 voordeden verschillend waren voor vrouwen en mannen.

Voor dit doel werden 14.434 opeenvolgende MI patiënten geanalyseerd die waren opgenomen op de Intensive Coronary Care Unit (ICCU) van het Erasmus Medisch Centrum tussen 1985-2008.
Het eindpunt van de studie was mortaliteit door alle oorzaken na 30 dagen en gedurende 20 jaar. Follow-up was beschikbaar voor 98% van alle patiënten.


Belangrijkste resultaten

  • Als gevolg van de veranderingen in de prevalentie van risicofactoren gedurende de tijd werd het cardiovasculair risicoprofiel op baseline bij vrouwen meer vergelijkbaar met dat van mannen in de meest recente periode; sekseverschillen in de eerste behandeling en in de vroege medische behandeling waren beperkt
  • Na 30 dagen waren niet-gecorrigeerde sterftecijfers hoger bij vrouwen dan bij mannen (7% vs 6%, OR 1,3, 95% CI: 1,1 tot 1.5) (figuur 1). Na correctie voor leeftijd was het verschil in 30-dagen mortaliteit tussen vrouwen en mannen niet meer aanwezig (gecorrigeerde OR 1.0, 95% CI: 0,89-+1,2). Na correctie voor alle potentiële confounders bleef de 30-dagen mortaliteit gelijk (gecorrigeerde OR 1.0, 95% CI: 0,85-1.2)
  • Na 20-jaar follow-up was de niet-gecorrigeerde mortaliteit iets hoger bij vrouwen (71% vs 65%, HR 1.1, 95% CI: 1,0 tot 1,2) (figuur 1), maar het gecorrigeerde 20-jaars sterfterisico was significant lager bij vrouwen dan bij mannen (gecorrigeerde HR 0.77, 95% CI: 0.66 tot +0,90).
  • De Kaplan-Meier schatting van mortaliteit na 30 dagen daalde van 10% in 1985 - '87 tot 4% in 2006 - '08. Bij vrouwen was de gecorrigeerde mortaliteit na 30 dagen 83% lager in 2006 - '08 in vergelijking met 1985 - '87. Bij mannen was de gecorrigeerde mortaliteit na 30 dagen 73% lager in 2006 - '08 in vergelijking met 1985 - '87 (p voor interactie = 0,30).
  • De Kaplan-Meier schatting van 5-jaars mortaliteit daalde van 24% in 1985 - '87 tot 14% in 2006 - '08. In zowel vrouwen als mannen was het gecorrigeerde 5-jaars mortaliteitsrisico 52% lager in 2006 - '08 in vergelijking met 1985 - '87 (p voor interactie = 0,16). Verbetering van de korte-en lange termijn sterfte tijdens de 24 jaar durende studie periode was vergelijkbaar bij vrouwen en mannen.Conclusie

Na correctie voor baseline verschillen was de mortaliteit na 30 dagen gelijk onder vrouwen en mannen, terwijl het gecorrigeerde 20-jaars sterfterisico lager was bij vrouwen.
Tijdelijke verbeteringen op de korte- en lange-termijn sterfte tussen 1985-2008 waren aanzienlijk en gelijk voor mannen en vrouwen, wat suggereert dat zowel mannen als vrouwen zullen profiteren van verdere verbeteringen in de zorg voor een acuut myocardinfarct
.


Referenties

1. Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, et al. Executive summary: Heart disease and stroke statistics--2012 update: A report from the American Heart Association. Circulation. 2012;125:188-197.
2. Healy B. The yentl syndrome. N Engl J Med. 1991;325:274-276.
3. Peltonen M, Lundberg V, Huhtasaari F, Asplund K. Marked improvement in survival after acute myocardial infarction in middle-aged men but not in women. The northern sweden monica study 1985-94. J Intern Med. 2000;247:579-587.
4. Ford ES, Capewell S. Coronary heart disease mortality among young adults in the U.S. From 1980 through 2002: Concealed leveling of mortality rates. J Am Coll Cardiol. 2007;50:2128-2132.
5. Roger VL, Jacobsen SJ, Weston SA, et al. Trends in the incidence and survival of patients with hospitalized myocardial infarction, olmsted county, minnesota, 1979 to 1994. Ann Intern Med. 2002;136:341-348.
6. Chandra NC, Ziegelstein RC, Rogers WJ, et al. Observations of the treatment of women in the united states with myocardial infarction: A report from the national registry of myocardial infarction-i. Arch Intern Med. 1998;158:981-988.
7. Nauta ST, Deckers JW, Akkerhuis M, et al. Changes in clinical profile, treatment, and mortality in patients hospitalised for acute myocardial infarction between 1985 and 2008. PLoS One. 2011;6:e26917
8. Vaccarino V, Krumholz HM, Yarzebski J, et al. Sex differences in 2-year mortality after hospital discharge for myocardial infarction. Ann Intern Med. 2001;134:173-181.
9. Chang WC, Kaul P, Westerhout CM, et al.Impact of sex on long-term mortality from acute myocardial infarction vs unstable angina. Arch Intern Med. 2003;163:2476-2484.
10. Stefanini GG, Kalesan B, Pilgrim T, et al. Impact of sex on clinical and angiographic outcomes among patients undergoing revascularization with drug-eluting stents. JACC Cardiovasc Interv. 2012;5:301-310
.


Abstract

Background:
We aimed to study gender-related differences in temporal trends in short- and long-term mortality from 1985 to 2008 in patients hospitalized for acute myocardial infarction (MI).

Methods and results:
We included a total of 14,434 consecutive patients admitted to our Intensive Coronary Care Unit between 1985 and 2008 for MI. A total of 4,028 (28%) patients were women. Women were more likely to present with a higher risk profile and equally likely to receive pharmacological and invasive reperfusion therapy compared to men. Women had a higher unadjusted mortality rate at 30-days (OR 1.3, 95%CI: 1.1-1.5) and during 20-years (HR 1.1, 95%CI: 1.0-1.2) follow-up. After adjustment for baseline characteristics, 30-day mortality was equal (adjusted OR 1.0, 95%CI: 0.85-1.2), but the hazard for 20-year mortality was lower (adjusted HR 0.77, 95%CI: 0.66-0.90) in women compared to men. For 30-day mortality, there was no significant interaction between gender and age, diagnosis or diabetes. Survival improved between 1985 and 2008. Temporal mortality reductions between 1985 and 2008 were at least as high in women compared to men with MI, both for 30-day mortality and long-term mortality hazard.

Conclusions:
The fact that adjusted mortality rates for both the men and women treated for myocardial infarction in an Intensive Coronary Care Unit were similar and declined markedly over a 24-year period suggests that both sexes benefit from the evidence-based therapies that have been developed and implemented during this time period.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: