Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Discussie bètablokkers in richtlijnen

Nieuws - 18 okt. 2012

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) zet vraagtekens bij de rol van bètablokkers in richtlijnen voor preventie van perioperatieve cardiale complicaties, in het bijzonder een richtlijn uit 2009 van de European Society of cardiology (ESC):


  • ESC 2009: Guidelines for preoperative cardiac risk assessment and perioperative cardiac management in non-cardiac surgery
  • CBO 2007: Preventie van perioperatieve cardiale complicaties bij niet-cardiale chirurgie


De kwestie vloeit voort uit de affaire rond de in 2011 ontslagen internist Don Poldermans, die onlangs weer in het nieuws was naar aanleiding van een vervolgonderzoek door een integriteitscommissie van het Erasmus MC. Op dinsdag 9 oktober berichtte de Volkskrant als eerste hierover. De volgende dag deed de NVVC in de Volkskrant bij monde van voorzitter prof. Martin Schalij een oproep om bovengenoemde ESC-richtlijn opnieuw te laten bekijken, omdat de visie op het preventief gebruik van bètablokkers in deze richtlijn onder meer steunt op baanbrekend en veel geciteerd werk van Poldermans uit de jaren negentig. In 2011, kort na het ontslag van Poldermans, stelde de NVVC de genoemde richtlijnen reeds eerder ter discussie.


Schalij: "Op basis van de nieuwe gegevens [in het vervolgonderzoek van het Erasmus MC] gaan wij de ESC verzoeken om onderzoek te laten verrichten door experts die niet zelf bij het opstellen van de richtlijn betrokken waren. Ik wil een gefundeerde onderbouwing zien."


Bron: 'Cardiologen willen onderzoek Europese richtlijn bètablokkers' in de Volkskrant van woensdag 10 oktober 2012.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: