Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antisense therapie bij FH?, volg de discussie

1 jan. 2013


Webcast • Erasmus MC, 22 februari

 

Erasmus MC: eerste patiënten mipomersen

Dr. Jeanine Roeters van Lennep (Erasmus MC, Rotterdam) vertelt over de ervaringen met de eerste FH-patiënten wereldwijd die mipomersen krijgen om hun extreem hoge cholesterolniveau omlaag te brengen. Bekijk

 


Advies: EU-vergunning mipomersen weigeren

17-12-2012 Een commissie van de EMA heeft geadviseerd om mipomersen niet goed te keuren voor gebruik in Europa vanwege bezorgdheid over de veiligheid. Genzyme sprak haar teleurstelling uit over het advies en zal een herbeoordeling aanvragen waarin zowel de voor- als de nadelen worden meegewogen. Lees meer

FDA: goedkeuring twee FH-medicijnen

22-10-2012 De  Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory Committee  van de FDA heeft gestemd vóór goedkeuring van mipomersen en lomitapide voor gebruik in FH. Lees meer


 

Add-on LDL-reductie: mipomersen

WEBCAST, Amsterdam, 30 november 2012
AMC Vascular Medicine Mipomersen is een apoB antisense therapie voor LDL-reductie die op termijn toegang zal krijgen tot de kliniek, verwacht Kees Hovingh (AMC Amsterdam).
Bekijk webcast

 

Mipomersen als add-on therapie bij FH

17-10-2012 Stein EA et al, Circulation. 2012 Oct 11 Voorziet mipomersen in een medische behoefte in Heterozygote familiaire hypercholesterolemie? (met PPT) Lees meer

Mipomersen verlaagt LDL-C in statine-intolerante patiënten

3-5-2012 Visser ME, et al, Eur Heart J. 2012 Apr 16 Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase 2 studie werd uitgevoerd om de veiligheid en werkzaamheid van mipomersen te evalueren in statine-intolerante patiënten die een hoog cardiovasculair risico hebben. Lees meer

Mipomersen: remming apoB-synthese vermindert apoC-III

7-2-2012 Furtado JD et al; J Lipid Res. 2012 Feb 2 Mipomersen is een antisense oligonucleotide dat de hepatische productie van apoB vermindert. Het primaire doel van het huidige onderzoek was om de effecten van mipomersen vast te stellen op de concentratie van LDL-C en apoB. Lees meer

 
  Animatie

Familiaire Hypercholesterolemie

Mensen met familiaire hypercholesterolemie (FH) hebben een hoog cardiovasculair risico als gevolg van levenslange blootstelling aan een hoog cholesterolgehalte
Bekijk animatie

  Animatie

ApoB & lipoproteins

Atherosclerose is het resultaat van afzetting van cholesterol in de vaatwanden door lipoproteïnen, zoals VLDL, LDL en Lp(a). Lipoproteïnen bestaan uit cholesterol, triglyceriden, fosfolipiden en
Bekijk animatie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: