Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nephrology: Update 3

Literatuur - M. Vervloet, Internist-nefroloog VU medisch centrum, Amsterdam

Inleiding

Chronische nierschade gaat gepaard met veel complicaties. Renale osteodystrofie is een botaandoening waarvan al decennia het idee bestaat dat een tekort aan actief vitamine D en calcium en onvoldoende fosfaatuitscheiding een primaire rol spelen in de pathogenese. De fysiologische reactie daarop is toegenomen productie en secretie van het parathormoon, waardoor een verhoogde botomzet ontstaat. Door
nierinsufficientie, een positieve calciumbalans en overdosering van actief vitamine D met onderdrukking van het PTH kan de botomzet ook verlaagd zijn. In de loop der jaren is duidelijk geworden dat deze laborotarium- en botafwijkingen bijdragen aan een gestoorde botbuffering en het ontstaan van calcificaties in het arteriële vaatstelsel en daarmee cardiovasculaire complicaties. Om deze reden is een tijdige, optimale behandeling van deze complicatie van groot belang.

Download Nephrology up-date 3.pdf

Deel deze pagina met collega's en vrienden: