Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effect van geslacht op uitkomsten PCI na STEMI

Literatuur - Velders MA, Boden H, van Boven AJ, et al. - Am J Cardiol. 2013;111:312-8. doi: 10.1016/j.amjcard.2012.10.007


Influence of Gender on Ischemic Times and Outcomes After ST-Elevation Myocardial Infarction

Velders MA, Boden H, van Boven AJ, et al.
Am J Cardiol. 2013;111:312-8. doi: 10.1016/j.amjcard.2012.10.007


Achtergrond

In Europa is coronaire hartziekte (CAD) de belangrijkste oorzaak van sterfte bij mannen en vrouwen [1]. Het is essentieel om herkenning en behandeling van CAD ​​optimaliseren om de enorme last te verminderen. In klinische studies van CAD zijn vrouwen echter ondervertegenwoordigd [2].

Eerdere studies naar de invloed van geslacht op myocardinfarct met ST-segment elevatie (STEMI), hebben tegenstrijdige resultaten gemeld [3 - 9]. Bovendien ontbrak in eerdere studies de behandeling met primaire percutane coronaire interventie (PCI)die in richtlijnen wordt aanbevolen of werden hoog-risico patiënten uitgesloten die vaak voorkomen in de dagelijkse praktijk.

Een recente multicenter registry (Leiden, Alkmaar en Leeuwarden) bepaalde de invloed van geslacht op ischemische periodes en uitkomsten na STEMI bij patiënten behandeld met primaire PCI.


Belangrijkste resultaten

 • Van de 3.483 geïncludeerde patiënten waren 868 vrouwen (25%).
 • Vrouwen waren ouder, hadden een hogere risicofactor belasting en hadden vaker maligniteit in de voorgeschiedenis. Mannen hadden vaker een cardiale voorgeschiedenis en perifere vasculaire aandoeningen.
 • Ischemische periodes waren langer bij vrouwen dan bij mannen (mediaan 192 vs 175 minuten, p = 0,002). Multivariate lineaire regressie toonde echter aan dat dit te wijten was aan de leeftijd en co-morbiditeit.
 • Sterfte door alle oorzaken was hoger na 7 dagen (6,0% bij vrouwen vs 3,0% bij mannen, p <0,001) en na 1 jaar (9,9% bij vrouwen vs 6,6% bij mannen, p = 0,001). Na correctie voorspelde het vrouwelijk geslacht sterfte door alle oorzaken na 7 dagen (hazard ratio 1,61, 95% CI 1.06 tot +2.46) en cardiale mortaliteit (hazard ratio 1,58, 95% CI 1,03 tot 2,42), maar niet 1-jaars mortaliteit.


Conclusie

Het vrouwelijk geslacht voorspelde onafhankelijk vroege cardiale sterfte en sterfte door alle oorzaken. Daarna, tot een jaar later, waren prognoses identiek tussen mannen en vrouwen.

Vanwege een hogere prevalentie van comorbiditeit en hogere leeftijd waren ischemische periodes langer bij vrouwen. Vrouwen met cardiogene shock hadden aanzienlijk slechtere uitkomsten in vergelijking met mannen.


Referenties

 1. Allender S, Scarborough P, Peto V, et al. European Cardiovascular Disease Statistics. 2008 ed. London, United Kingdom: British Heart Foundation, 2008;112.
 2. Lee PY, Alexander KP, Hammill BG, et al. Representation of elderly persons and women in published randomized trials of acute coronary syndromes. JAMA 2001;286:708e713.
 3. Berger JS, Elliott L, Gallup D, et al. Sex differences in mortality following acute coronary syndromes. JAMA 2009;302:874-882.
 4. Akhter N, Milford-Beland S, Roe MT, et al. Gender differences among patients with acute coronary syndromes undergoing percutaneous coronary intervention in the American College of Cardiology-National Cardiovascular Data Registry (ACCNCDR). Am Heart J 2009;157:141-148.
 5. Jneid H, Fonarow GC, Cannon CP, et al. Sex differences in medical care and early death after acute myocardial infarction. Circulation 2008;118:2803-2810.
 6. Sadowski M, Gasior M, Gierlotka M, et al. Genderrelated differences in mortality after ST-segment elevation myocardial infarction: a large multicentre national registry. EuroIntervention 2011;6:1068-1072.
 7. Benamer H, Tafflet M, Bataille S, et al. Female gender is an independent predictor of in-hospital mortality after STEMI in the era of primary PCI: insights from the Greater Paris Area PCI Registry. Eurointervention 2011;6:1073-1079.
 8. Jackson EA, Moscucci M, Smith DE, et al. The association of sex with outcomes among patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for ST elevation myocardial infarction in the contemporary era: insights from the Blue Cross Blue Shield of Michigan Cardiovascular Consortium (BMC2). Am Heart J 2011;161:106-122.
 9. Sjauw KD, Stegenga NK, Engström AE, et al. The influence of gender on short- and long-term outcome after primary PCI and delivered medical care for ST-segment elevation myocardial infarction. Eurointervention 2010;5:780-787.


Abstract

Previous studies investigating the influence of gender on ST-segment elevation myocardial infarction have reported conflicting results. The aim of this study was to assess the influence of gender on ischemic times and outcomes after ST-segment elevation myocardial infarction in patients treated with primary percutaneous coronary intervention in modern practice. The present multicenter registry included consecutive patients with ST-segment elevation myocardial infarctions treated with primary percutaneous coronary intervention at 3 hospitals. Adjusted mortality rates were calculated using Cox proportional-hazards analyses. In total, 3,483 patients were included, of whom 868 were women (25%). Women were older, had a higher risk factor burden, and more frequently had histories of malignancy. Men more often had cardiac histories and peripheral vascular disease. Ischemic times were longer in women (median 192 minutes [interquartile range 141 to 286] vs 175 minutes [interquartile range 128 to 279] in men, p = 0.002). However, multivariate linear regression showed that this was due to age and co-morbidity. All-cause mortality was higher at 7 days (6.0% in women vs 3.0% in men, p <0.001) and at 1 year (9.9% in women vs 6.6% in men, p = 0.001). After adjustment, female gender predicted 7 day all-cause mortality (hazard ratio 1.61, 95% confidence interval 1.06 to 2.46) and cardiac mortality (hazard ratio 1.58, 95% confidence interval 1.03 to 2.42) but not 1-year mortality. Moreover, gender was an independent effect modifier for cardiogenic shock, leading to substantially worse outcomes in women. In conclusion, ischemic times remain longer in women because of age and co-morbidity. Female gender independently predicted early all-cause and cardiac mortality after primary percutaneous coronary intervention, and a strong interaction between gender and cardiogenic shock was observed.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: