Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HIV infectie verhoogt het risico op acuut myocardinfarct

Literatuur - Freiberg MS, Chang C-CH, Kuller LH et al - JAMA Intern Med. Published online March 4, 2013


HIV Infection and the Risk of Acute Myocardial Infarction

Freiberg MS, Chang C-CH, Kuller LH et al.
JAMA Intern Med. Published online March 4, 2013. doi:10.1001/jamainternmed.2013.3728

Achtergrond

Aangezien HIV-positieve mensen langer leven door het succes van antiretrovirale therapie (ART),krijgen zij te maken met cardiovasculaire risico’s. Het is belangrijk te weten of HIV gepaard gaat met een verhoogd risico op acuut myocardinfarct (AMI)[1].
Deze cohortstudie vergelijkt de incidentie van AMI in HIV-positieve veteranen en demografisch en gedragsmatig vergelijkbare HIV-negatieve veteranen. 82459 veteranen zonder cardiovasculaire aandoeningen werden geïncludeerd, van wie 33.2% HIV-positief waren.


Belangrijkste resultaten

  • Het aantal AMI per 1000 persoonsjaren was significant hoger onder HIV-positieve in vergelijking tot HIV-negatieve veteranen, in alle leeftijdscategorieën.
  • Na correctie voor Framingham risicofactoren, comorbiditeit en alcohol- en drugsgebruik, toonden HIV-positieve veteranen een hoger risico op AMI (HF: 1.48; 95%CI: 1.27-1.72).
  • Het risico op AMI in HIV-positieve veteranen neemt toe naarmate de maten voor progressieve HIV-infectie groter worden (HIV-1 RNA, CD4 cell count, ART en recente ART/NNRT1/NRT1 behandeling).


Conclusie

HIV-positieve veteranen hebben een 50% hoger risico op AMI in vergelijking tot HIV-negatieve veteranen, bovenop het risico dat verklaard kan worden door algemeen geaccepteerde risicofactoren. Dit extra risico wordt ook al gezien bij lage HIV-1 RNA niveaus en lage CD4 cell count. De auteurs suggereren de mogelijkheid dat ART bijdraagt aan het risico op AMI.


Commentaar op uitnodiging door PWG Mallon [2]:

De data van Freiberg en collegas wijzen op een significant extra risico op AMI in HIV-positieve mensen, waarvan we de pathogenese nog niet begrijpen, maar hetgeen niet verklaard kan worden door traditionele cardiovasculaire risicofactoren. Dit extra risico kan nog niet accuraat worden geschat op basis van conventionele cardiovasculaire risico-inschattingsmodellen. Dit in ogenschouw nemend, is het naïef om aan te nemen dat interventies die in de algemene bevolking gebruikt worden om het risico op AMI te beperken, vergelijkbare risicoreducties opleveren in HIV-positieve populatie.


References

1. Luther VP, Wilkin AM. HIV infection in older adults. Clin Geriatr Med. 2007;23(3): 567-583, vii.
2. Mallon PWG. 2013. JAMA Intern Med.. doi:10.1001/jamainternmed.2013.264


Abstract

Importance:
Whether people infected with human immunodeficiency virus (HIV) are at an increased risk of acute myocardial infarction (AMI) compared with uninfected people is not clear. Without demographically and behaviorally similar uninfected comparators and without uniformly measured clinical data on risk factors and fatal and nonfatalAMIevents, any potential association between HIV status and AMI may be confounded.

Objective:
To investigate whether HIV is associated with an increased risk of AMI after adjustment for all standard Framingham risk factors among a large cohort of HIV-positive and demographically and behaviorally similar (ie, similar prevalence of smoking, alcohol, and cocaine use) uninfected veterans in care.

Design and Setting:
Participants in the Veterans Aging Cohort Study Virtual Cohort from April 1, 2003,
through December 31, 2009.

Participants:
After eliminating those with baseline cardiovascular disease, we analyzed data on HIV status, age, sex, race/ethnicity, hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia, smoking, hepatitis C infection, body mass index,renal disease, anemia, substance use, CD4 cell count, HIV-1 RNA, antiretroviral therapy, and incidence of AMI.

Main Outcome Measure:
Acute myocardial infarction.

Results:
We analyzed data on 82 459 participants. During a median follow-up of 5.9 years, there were 871 AMI events. Across 3 decades of age, the mean (95% CI) AMI events per 1000 person-years was consistently and significantly higher for HIV-positive compared with uninfected veterans: for those aged 40 to 49 years, 2.0 (1.6-2.4) vs 1.5 (1.3-1.7); for those aged 50 to 59 years, 3.9 (3.3-4.5) vs 2.2 (1.9-2.5); and for those aged 60 to 69
years, 5.0 (3.8-6.7) vs 3.3 (2.6-4.2) (P_.05 for all). After adjusting for Framingham risk factors, comorbidities,and substance use, HIV-positive veterans had an increased risk of incident AMI compared with uninfected veterans (hazard ratio, 1.48; 95% CI, 1.27-1.72). An excess risk remained among those achieving an HIV-1 RNA level less than 500 copies/mL compared with uninfected veterans in time-updated analyses (hazard ratio, 1.39; 95% CI, 1.17-1.66).

Conclusions and Relevance:
Infection with HIV is associated with a 50% increased risk of AMI beyond that explained by recognized risk factors.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: