Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACC 9-11 maart 2013: nieuws en webcasts

12 mrt. 2013


Het ACC Journaal 2013 werd mede mogelijk gemaakt door MSD

NIEUWS • ACC, 11 maart 2013

Sildenafil biedt geen klinisch voordeel in patiënten met diastolisch hartfalen

RELAX: vergelijking van fosfodiesterase-5-remmer met placebo heeft na 24 weken geen effect op conditie, klinische score en cardiovasculaire functie.

NIEUWS • ACC, 11 maart 2013

Digoxine vermindert ziekenhuis heropname bij patiënten met HFrEF

Posthoc analyse van DIG trial concludeert dat kosten bespaard kunnen worden door behandeling met digoxine bij patiënten met hartfalen.

NIEUWS • ACC, 11 maart 2013

Aanvullende trombolytische behandeling vermindert incidentie hemodynamische collaps na longembolie

Met name patiënten jonger dan 75 jaar hebben baat bij behandeling met heparine en tenecteplase.

NIEUWS • ACC, 11 maart 2013

Aliskiren biedt geen voordeel voor patiënten met hartfalen

ASTRONAUT studie vindt na 1 jaar wel verlaagd NT-proBNP maar geen klinische voordelen na aliskirenbehandeling.

NIEUWS • ACC, 11 maart 2013

Simpele bloedtest en adequate follow-up in risicogroep kan hartfalen voorkomen

Gerandomiseerde studie toont aan dat gestructureerde BNP-screening en gespecialiseerde zorg meer hartfalen voorkomt dan standaardzorg.

NIEUWS • ACC, 10 maart 2013

Off-pomp bypass operatie doet niet onder voor duurdere on-pump procedure

Drie studies vergelijken de kwaliteit en de effectiviteit van een off-pomp met een on-pomp bypass procedure.

NIEUWS • ACC, 10 maart 2013

PCI van voldoende kwaliteit in ziekenhuizen zonder hartchirurgie-afdeling

De 'Massachusetts Hospitals'-studie vond geen significante verschillen in de procedurele succespercentages van PCI in ziekenhuizen met en ziekenhuizen zonder hartchirurgie.

NIEUWS • ACC, 10 maart 2013

TAVR alternatief voor standaard operatie in hoogrisico patiënten

De PARTNER-studie vergelijkt TAVR met standaard open hartoperatie in hoogrisico patiënten.

NIEUWS • ACC, 9 maart 2013

CHAMPION PHOENIX trial: Cangrelor is superieur aan clopidogrel bij dotterbehandeling

Deze interventiestudie vergeleek de veiligheid en effectiviteit van cangrelor met clopidogrel in patiënten die een dotterbehandeling moeten ondergaan.

NIEUWS • ACC, 9 maart 2013

PARTNER II : lage incidentie van 30-daagse sterfte, beroerte voor beide kleppen in zeer-hoog-risico patiënten

De PARTNER II evalueerde de veiligheid en effectiviteit van de Edwards SAPIEN XT hartklep in patiënten met symptomatische gecalcificeerde, ernstige aortastenose.

NIEUWS • ACC, 9 maart 2013

Eenmalige toediening van anti-inflammatoir middel inclacumab voor angioplastiek vermindert hartschade

Het effect van een eenmalige dosis van inclacumab in vergelijking met placebo onderzocht in SELECT-ACS trial.

NIEUWS • ACC, 9 maart 2013

Trombolytisch medicijn is even effectief als angioplastiek

De STREAM trial onderzocht de veiligheid en effectiviteit van enoxaparine en ongefractioneerde heparine in patiënten met myocardinfarct met ST-elevatie die primaire percutane coronaire interventie (PCI) moeten ondergaan.

NIEUWS • ACC, 9 maart 2013

Resultaten van de PREVAIL trial tóch niet gepresenteerd op ACC13, resultaten wel bekend

Voorafgaand aan de ACC13 bestond verwarring of resultaten van slechts 1 of 3 primaire eindpunten zouden worden gepresenteerd. Het verhaal werd nog ingewikkelder toen de sponsor van de studie zaterdag het embargo verbrak en een samenvatting van de resultaten voortijdig vrij gaf. Daarop besloot de ACC de geplande presentatie te schrappen. De presentatie werd echter wel vrijgegeven.

NIEUWS • ACC, 9 maart 2013

NEXT trial: Vergelijking van medicijnafgevende stents van biologische afbreekbare of duurzame polymeer bij coronairlijden

Deze interventiestudie vergeleek biolimus-eluting stent (BES) met everolimus-eluting stent (EES) ten aanzien van de mate van target-lesie revascularisatie (TLR) na 1 jaar.

NIEUWS • ACC, 9 maart 2013

PRATO-ACS Trial: Contrastgeïnduceerde nefropathie voorkomen met rosuvastatine in acuut coronair syndroom

De PRATO-ACS trial evalueerde of het geven van een hoge dosis rosuvastatine, naast standaard preventieve maatregelen bij hospitalisatie voor een interventie, een beschermende werking heeft tegen CI-AKI.

NIEUWS • ACC, 9 maart 2013

Vroege toediening eplerenone vermindert hartfalen-gerelateerde morbiditeit bij acute STEMI

De REMINDER studie onderzocht de effecten van toediening van een MRA tijdens de acute fase van een hartaanval .

WEBCAST • ACC, 11 maart 2013

STOP-HF: cardioloog vs huisarts

Dirk Lok

WEBCAST • ACC, 11 maart 2013

RED-HF: anemie bij hartfalen

Dirk Lok

WEBCAST • ACC, 9 maart 2013

HPS2-THRIVE: bijwerkingen

Anho Liem

WEBCAST • ACC, 11 maart 2013

ASTRONAUT: aliskiren bij HF

Adriaan Voors

WEBCAST • ACC, 11 maart 2013

RELAX: zoeken naar behandeling moeilijke hartfalenpatiënten

Adriaan Voors

WEBCAST • ACC, 11 maart 2013

Use a stick dressed up as a carrot

Ralph Brindis

WEBCAST • ACC, 11 maart 2013

PARTNER2: nieuw TAVI-systeem

Jur ten Berg

WEBCAST • ACC, 10 maart 2013

CHAMPION PHOENIX: orale versus intraveneuze plaatjesremmers

Freek Verheugt

WEBCAST • ACC, 10 maart 2013

SELECT-ACS: nieuw concept medicatie

Wouter Jukema

WEBCAST • ACC, 10 maart 2013

STREAM: PCI versus medicatie

Frans van de Werf

WEBCAST • ACC, 11 maart 2013

Vraagtekens bij REMINDER

Dirk Lok

WEBCAST • ACC, 11 maart 2013

NEXT: Drug Eluting Stents

Jur ten Berg

WEBCAST • ACC, 9 maart 2013

Meer aandacht voor preventie

Hans Stam

WEBCAST • ACC, 9 maart 2013

Rumoer rond presentatie PREVAIL

Jan Melle van Dantzig

VIDEOPRESENTATIE • ACC, 9 maart 2013

PREVAIL: Ten Berg en Verheugt

Jur ten Berg en Freek Verheugt

WEBCAST • St.Antonius, Nieuwegein, 1 maart 2013

Watchman device versus warfarine

Benno Rensing

VIDEOPRESENTATIE • ACC, 10 maart 2013

Risicoscores bloedingen bij AF

Freek Verheugt

VIDEOPRESENTATIE • ACC, 11 maart 2013

Inzichten TRACER (ACS)

Jan Hein Cornel

VIDEOPRESENTATIE • ACC, 10 maart 2013

Zweedse registry PCI

Marieke Fokkema

Deel deze pagina met collega's en vrienden: