Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ezetimibe naast statinebehandeling effectief voor verlagen LDL-C

Literatuur - Maron DJ, Hartigan PM, Neff DR, et al and COURAGE Trial Investigators - Am J Cardiol. 2013 Mar 25. doi: 10.1016/j.amjcard.2013.02.005


Impact of Adding Ezetimibe to Statin to Achieve Low-Density Lipoprotein Cholesterol Goal (from the Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive Drug Evaluation [COURAGE] Trial).


Maron DJ, Hartigan PM, Neff DR, et al and COURAGE Trial Investigators.
Am J Cardiol. 2013 Mar 25. doi: 10.1016/j.amjcard.2013.02.005.
 


Achtergrond

De Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive Drug Evaluation (COURAGE) studie is ontworpen om de effecten van intensieve leefstijl- en farmacologische interventie (optimale medische behandeling) met of zonder percutane coronaire interventie (PCI) te vergelijken. Er werd geen verschil gevonden tussen de PCI groep en de optimaal medisch behandelde groep (19.0% vs 18.5%, HR: 1.05 95%CI: 0.87-1.27, P=0.62)[1].
Dit artikel beschrijft de resultaten van de agressieve behandeling die onderdeel was van de optimale medische behandeling, om LDL cholesterol (LDL-C) te verlagen tot een vooraf gespecificeerde doelstelling, waarbij de focus ligt op het effect van toevoeging van ezetimibe aan simvastatinebehandeling. De primaire lipidendoelstelling was in eerste instantie (1997) bepaald als LDL-C van 60-85 mg/dl, maar deze werd in 2004 aangepast tot een optimale LDL-C van <70 mg/dl.
 

Belangrijkste resultaten

  • Wanneer alle COURAGE patiënten tezamen worden bekeken had 49% LDL-C < 100 mg/dl, 29% had LDL-C < 85 mg/dl en 14% had LDL-C < 70 mg/dl bij aanvang van de studie. Na verhoging van de statinedosering naar de maximaal getolereerde dosis, waren deze getallen verbeterd tot 66% voor LDL-C < 100 mg/dl, 40% met LDL-C < 85 mg/dl en 23% met LDL-C < 70 mg/dl.
  • Het toevoegen van ezetimibe vergrootte de proporties patiënten die de verschillende doelstellingen behaalden verder tot 83-85% met LDL-C < 100 mg/dl, 70-73% met LDL-C <85 mg/dl en 45-47% met LDL-C < 70 mg/dl.
  • Statistisch significante voorspellers voor het behalen van de doelstellingen van LDL-C <70 en <85 mg/dl bleken een lager LDL-C niveau bij aanvang van de studie, lagere gemiddelde statinedosering en ezetimibegebruik. Ezetimibe leverde een nog belangrijkere bijdrage aan het behalen van de laagste LDL-C-doelstelling.
 

Conclusie

Toevoeging van ezetimibe aan de maximum getolereerde dosering statines is effectief om LDL-C-doelstellingen te behalen.
Aangezien de ENHANCE en ARBITER 6-HALTS studies geen aanwijzingen verschaften dat ezetimibe een effect heeft op progressie van atherosclerose, is het gebruik van ezetimibe controversieel. Het is aangetoond dat de combinatie van simvastatine en ezetimibe het aantal ischemische aandoeningen verlaagt. De effectiviteit van ezetimibe om coronaire aandoeningen te voorkomen moet echter nog worden aangetoond. Aangezien de COURAGE studie patiënten niet heeft gerandomiseerd naar statinebehandeling met of zonder ezetimibe, kunnen geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het effect van ezetimibe op klinische uitkomsten.

 


Referenties

1. Boden WE, O’Rourke RA, Teo KK et al. The evolving pattern of symptomatic coronary artery disease in the United States and Canada: baseline characteristics of the Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive Drug Evaluation (COURAGE) trial. Am J Cardiol 2007;99:208e212.     

Klik direct door naar dit artikel op Pubmed
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: