Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verband tussen hoge natriuretische peptidenniveaus en een gunstige vetverdeling

Literatuur - Neeland IJ, Winders BR, Ayers CR et al. - J Am Coll Cardiol. 2013 Apr 16. doi: 10.1016/j.jacc.2013.03.038


Higher Natriuretic Peptide Levels Associate with a Favorable Adipose Tissue Distribution Profile.

 
Neeland IJ, Winders BR, Ayers CR et al.
J Am Coll Cardiol. 2013 Apr 16. doi: 10.1016/j.jacc.2013.03.038
 

Achtergrond

Het omgekeerde verband tussen natriuretische peptidenniveaus en obesitas is al lang bekend, maar de aard en de richting van deze relatie is minder duidelijk [1-5]. Experimentele gegevens doen vermoeden dat het hart gunstige effecten uitoefent op vetweefselmetabolisme en –functie, door afgifte van natriuretische peptiden. Atriale natriuretische en B-type natriuretische peptiden (BNP) stimuleren lipolyse, promoten het bruin worden van adipocyten, reguleren de vetverdeling over het lichaam, en vergroten adiponectinesecretie door vetcellen [6-9]. Relatief hoge niveaus van of een gebrek aan de ‘lipomobiliserende’ natriuretische peptiden hebben mogelijk gevolgen voor het lichaamsvetmetabolisme [10]. De relatie tussen natriuretische peptiden en adipositas fenotype in mensen is echter onbekend.
Deze cross-sectionele studie onderzoekt de verbanden tussen natriuretische peptidenniveaus en lichaamsvetsamenstelling en buikvetverdeling. 2169 deelnemers van de multi-etnische Dallas Heart Study werden geïncludeerd [11].
 

Belangrijkste resultaten

  • Na correctie voor leeftijd, sekse, Afrikaans-Amerikaans ras, hypertensie, diabetes, linker ventrikelmassa/BSA, geschatte GFR, roken en BMI, waren natriuretische peptidenniveaus omgekeerd geassocieerd met visceraal vet (β= -0.08 voor NT-proBNP en -0.04 voor BNP, p≤0.01 voor beiden) en levervet (β= -0.14 voor NT-proBNP en -0.06 voor BNP, p≤0.01 voor beiden).
  • Een omgekeerd verband werd gezien tussen natriuretische peptide en de meer klinisch relevante antropometrische maat taille-heup-ratio, na multivariate correctie (β= -0.08 voor NT-proBNP, p<0.0001 en -0.04 voor BNP, p=0.03).
  • Verkennende analyses in vrouwen jonger dan 50 jaar doen vermoeden dat circulerende androgenen geen invloed hebben op de associatie tussen natriuretische peptiden en lichaamsvet.
 

Conclusie

Er werd een associatie gevonden tussen hoge niveaus natriuretische peptiden en een gunstig adipositasprofiel, gekenmerkt door minder visceraal en levervet en meer vet in het onderlichaam, onafhankelijk van leeftijd, sekse, ras en obesitasstatus. Deze associatie lijkt onafhankelijk van perifere endocriene effecten. Natriuretische peptiden lijken verschillende opslagplaatsen van vetweefsel op uiteenlopende manieren te beïnvloeden.
Het verband tussen specifieke vetweefseldepots en het cardiovasculaire systeem verdient meer aandacht, om uiteindelijk therapeutische strategieën te ontwikkelen die gericht zijn op het verhogen van natriuretische peptidenniveaus, om een metabool gunstige vetverdeling te bewerkstellingen.
 

Redactioneel commentaar [11].

Zowel het hart als vetweefsel worden in toenemende mate erkend als deels endocriene organen. Het verband tussen hoger plasma BNP en NT-proBNP en minder visceraal vetweefsel, levervet en meer vet in het onderlichaam past binnen dit beeld. De studie van Neeland et al kan echter geen vragen over precieze oorzakelijke verbanden beantwoorden. Toekomstige studies moeten daarom licht werpen op causale relaties, maar ook op eventuele terugkoppelmechanismen tussen vetweefsel en plasma natriuretische peptidenniveaus.
 

Referenties

1. Wang TJ, Larson MG, Levy D, et al. Impact of obesity on plasma natriuretic peptide levels. Circulation 2004;109:594-600.
2. Mehra MR, Uber PA, Park MH, et al. Obesity and suppressed B-type natriuretic peptide levels in heart failure. J Am Coll Cardiol2004;43:1590-5.
3. McCord J, Mundy BJ, Hudson MP, Maisel et al. Relationship between obesity and B-type natriuretic peptide levels. Arch Intern Med 2004;164:2247-52.
4. Das SR, Drazner MH, Dries DL, et al. Impact of body mass and body composition on circulating levels of natriuretic peptides: results from the Dallas Heart Study. Circulation 2005;112:2163-8.
5. Costello-Boerrigter LC and Burnett JC, Jr. A new role for the natriuretic peptides: metabolic regulators of the adipocyte. J Am Coll Cardiol 2009;53:2078-9.
6. Sengenes C, Berlan M, De Glisezinski I, et al. Natriuretic peptides: a new lipolytic pathway in human adipocytes. FASEB J 2000;14:1345-51.
7. Bordicchia M, Liu D, Amri EZ et al. Cardiac natriuretic peptides act via p38 MAPK to induce the brown fat
thermogenic program in mouse and human adipocytes. J Clin Invest 2012;122:1022-36.
8. Miyashita K, Itoh H, Tsujimoto H, et al. Natriuretic peptides/cGMP/cGMP-dependent protein kinase cascades promote muscle mitochondrial biogenesis and prevent obesity. Diabetes 2009;58:2880-92.
9. Tsukamoto O, Fujita M, Kato M, et al. Natriuretic peptides enhance the production of adiponectin in human adipocytes and in patients with chronic heart failure. J Am Coll Cardiol 2009;53:2070-7.
10. Clerico A, Giannoni A, Vittorini S and Passino C. Thirty years of the heart as an endocrine organ: physiological role and clinical utility of cardiac natriuretic hormones. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2011;301:H12-20.
11. Westerink J, Spiering W, The way to a man’s stomach is through his heart? The relation between natriuretic peptide levels and adipose tissue distribution, Journal of the American College of Cardiology (2013), doi: 10.1016/j.jacc.2013.03.039.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: