Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Cognitieve achteruitgang voorspelt beroerte beter in zeer oude mensen dan de Framingham Stroke risicoscore

Literatuur - Sabayan B, Gussekloo J, de Ruijter W et al. - Stroke. 2013 May 16.


Framingham Stroke Risk Score and Cognitive Impairment for Predicting First-Time Stroke in the Oldest Old.

 
Sabayan B, Gussekloo J, de Ruijter W et al.
Stroke. 2013 May 16. [Epub ahead of print]
 

Achtergrond

Het groeiende aantal erg oude mensen met een hoog risico op beroerte roept op tot de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor vroege identificatie van een hoog risico. Conventionele vasculaire risicofactoren verliezen hun voorspellende waarde voor beroerte met voortschrijdende leeftijd [1,2]. Het is onduidelijk of risicovoorspellingsmodellen die zijn gemaakt op basis van mensen van middelbare leeftijd en jongere ouderen, nauwkeurig zeer oude mensen met een hoog risico op beroerte kunnen identificeren [3].
Cognitieve achteruitgang komt veel voor bij oude mensen en is geassocieerd met vaatpathologie in de hersenen en een verstoorde cerebrovasculaire hemodynamica [4]. De stelling is opgeworpen dat een verstoorde cognitieve functie een eerste beroerte kan voorspellen in mensen van middelbare leeftijd en in jongere oudere [5,6].
De Framingham stroke risicoscore is gevalideerd in individuen tot 85 aar oud [7]. Deze studie beoogde om het functioneren in kaart te brengen van de Framingham stroke risicoscore alsmede cognitieve achteruitgang, bij het voorspellen van het 5-jaar risico op een eerste beroerte in zeer oude personen. Deze observationele, prospectieve, bevolkingsgebaseerde cohortstudie benaderde mensen in de maand van hun 85e verjaardag. 480 patiënten werden geïncludeerd. Gezondheidsinformatie werd verkregen van de huisarts en een thuisbezoek.
 

Belangrijkste resultaten

  • Gedurende 5 jaar follow-up, kregen 56 mensen een beroerte (30.3 per 1000 persoonsjaren).
  • Patiënten die een beroerte doormaakten hadden geen significant verschillende prevalentie van cardiovasculaire ziekten, diabetes mellitus, roken, atriumfibrilleren, linker ventrikelhypertrofie en gebruik van antihypertensiva, in vergelijking tot mensen die geen beroerte doormaakten. Systolische en diastolische bloeddruk waren ook vergelijkbaar tussen de twee groepen.
    Patiënten met een beroerte hadden wel een significant lagere Mini-Mental State Examination (MMSE) score op 85 jarige leeftijd (mediaan: 24, (IQR: 18-27), vs 27 (24-28), P<0.001).
  • Er werd een significant verschil gezien in cumulatieve incidentie van beroerte tussen individuen met een laag (17.4, 95%CI: 8.0-26.9), middelmatig (27.8, 95%CI: 13.7-41.9) en hoog (49.5, 95%CI: 31.1-67.8) niveau van cognitieve achteruitgang. Individuen met een slechtere MMSE score hadden een hoger risico op beroerte in vergelijking tot mensen met een betere MMSE score (HR: 2.85, 95%CI: 1.48-5/51). Een dergelijk effect werd niet gezien voor verschillende categorieën op basis van de Framingham stroke risicoscore.
  • MMSE score had onderscheidend vermogen om beroerte te voorspellen. Een sensitiviteitsanalyse die individuen met een zeer laag cognitief functioneren uitsloot gaf vergelijkbare resultaten. Het voorspellend vermogen van de MMSE score voor beroerte bleek ook niet afhankelijk van het recent hebben doorgemaakt van een beroerte.

  
Download CVGK-sabayan stroke.pptx

Conclusie

In een cohort van individuen van 85 jaar en ouder, voorspelde de Framingham stroke risicoscore, opgebouwd uit conventionele vasculaire risicofactoren, het risico op beroerte niet. Lage MMSE scores die een cognitieve achteruithang inhouden, konden echter wel mensen met een hoog risico op beroerte identificeren.
Deze bevindingen tonen aan dat wanneer de associatie tussen conventionele vasculaire risicofactoren en cerebrovasculaire events zwak is bij zeer oude mensen,  cognitieve testen kunnen worden overwogen om individuen met een hoog risico op beroerte te identificeren.

 

Referenties

1. Weverling-Rijnsburger AW, Jonkers IJ, van Exel Eet al. High-density vs low-density lipoprotein cholesterol as
the risk factor for coronary artery disease and stroke in old age. Arch Intern Med. 2003;163:1549–1554.
2. Lewington S, Clarke R, Qizilbash N, et al.; Prospective Studies Collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet. 2002;360:1903–1913.
3. de Ruijter W, Westendorp RG, Assendelft WJ, et al. Use of Framingham risk score and new biomarkers to predict cardiovascular mortality in older people: population based observational cohort study. BMJ. 2009;338:a3083.
4. Sabayan B, Jansen S, Oleksik AM, et al. Cerebrovascular hemodynamics in Alzheimer’s disease and vascular dementia: a meta-analysis of transcranial Doppler studies. Ageing Res Rev. 2012;11:271–277.
5. Wiberg B, Lind L, Kilander LJ. Cognitive function and risk of stroke in elderly men. Neurology. 2010;74:379–385.
6. Elkins JS, Knopman DS, Yaffe K, Johnston SC. Cognitive function predicts first-time stroke and heart disease. Neurology. 2005;64:1750–1755.
7. Wolf PA, D’Agostino RB, Belanger AJ, Kannel WB. Probability of stroke: a risk profile from the Framingham Study. Stroke. 1991;22:312–318.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: