Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Obesitas en diabetes: bariatrische chirurgie als behandeloptie?

Literatuur - Maggard-Gibbons M, Maglione M, Livhits M et al. - JAMA. 2013 Jun 5;309(21):2250-61


Bariatric surgery for weight loss and glycemic control in nonmorbidly obese adults with diabetes: a systematic review.

 
Maggard-Gibbons M, Maglione M, Livhits M et al.
JAMA. 2013 Jun 5;309(21):2250-61. doi: 10.1001/jama.2013.4851
 

Achtergrond

In patiënten met morbide obesitas (BMI>35) levert bariatrische chirurgie zoals een laparoscopische maagbandoperatie en Roux-en-Y gastric bypass betere glucosebeheersing en meer gewichtsverlies op na 1 of 2 jaar dan niet-chirurgische therapie [1,2]. Metabole veranderingen kort na de operatie doen vermoeden dat het mechanisme deels onafhankelijk is van gewichtsverlies [3-5].
Het is een controverse of bariatrische chirurgische procedures moeten worden aanbevolen voor mensen met BMI 30-35 met obesitasgerelateerde comorbiditeit. De auteurs hebben daarom een systematisch review uitgevoerd over de relatieve voordelen en risico’s geassocieerd met chirurgische en niet-chirurgische behandelingen om diabetes of verstoorde glucosetolerantie te behandelen in patiënten met een BMI van 30-35 [6,7].
 

Belangrijkste resultaten

  • Verschillende directe vergelijkingsstudies van chirurgische vs. niet-chirurgische interventies waren methodologische en klinisch gezien te divers om statistische pooling te rechtvaardigen. Over het algemeen toonden ze dat patiënten die bariatrische chirurgie ondergingen meer en langduriger gewichtsverlies lieten zien, alsmede een vermindering van metabool syndroom, dan patiënten die medische therapie ontvingen.
  • Kleine observationele studies lieten ook meer gewichtsverlies zien, een verlaging van het BMI, en een verbetering in HbA1c concentraties in chirurgisch behandelde patiënten, in vergelijking tot patiënten die standaard medische zorg voor diabetes en gewichtsbeheersing kregen.
  • Gastric bypass leidde tot meer gewichtsverlies na 1 jaar dan sleeve gastrectomy. Lagere fasting glucose werd bereikt in de meeste patiënten die gastric bypass ondergingen in één studie, terwijl een andere studie vergelijkbare resultaten gaf voor gastric bypass en sleeve gastrectomy, hoewel de laatste groep meer medicijnen nodig had voor diabetesbeheersing.
    Gastric bypass gaf meer gewichtsverlies en betere beheersing van diabetes dan een laparoscopische maagband.
    Een andere kleine cohortstudie liet betere diabetesbeheersing zien 1 jaar na een biliopancreatische omleiding dan in patiënten die een gastric bypass-operatie ondergingen.
  • Er zijn publicaties over lange-termijn follow-up (10-20 jaar) van niet-chirurgische interventies, terwijl dit soort gegevens nog niet beschikbaar is over chirurgische procedures. Over het algemeen persisteerde het bereikte gewichtsverlies bij niet-chirurgische behandeling niet op de lange termijn, maar de lagere diabetesincidentie wel.
 

Conclusie

De huidige beschikbare data suggereren dat bariatrische chirurgie geassocieerd is met meer gewichtsverlies en betere glucosebeheersing op de korte termijn dan niet-chirurgische behandeling in patiënten met een BMI van 30-35 en diabetes. Langetermijngegevens over de voordelen en risico’s van chirurgische procedures zijn noodzakelijk om de voorkeursbehandeling van diabetes in deze doelgroep te kunnen bepalen.
 

Redactioneel commentaar [8]

Gezien het aanzienlijke aandeel van volwassenen in de VS met een BMI van 30-35, waarvan een deel met diabetes type 2, moet ieder voorstel om deze grote groep patiënten chirurgisch te behandelen zorgvuldig worden geëvalueerd. Dit heeft namelijk een substantiële impact op de gezondheidszorg.
Een andere studie gepubliceerd in dit nummer van JAMA [9] vond een gunstige metabole uitkomst in chirurgisch behandelde patiënten (BMI 30-35, diabetes type 2), ten opzichte van patiënten die alleen leefstijl-medische management ondergingen. Gastric bypass operaties gingen echter gepaard met een hogere frequentie van complicaties.
Het netto gezondheidseffect van bariatrische chirurgie moet daarom worden overwogen. Bovendien moet de langetermijnveiligheid worden vastgesteld, alsmede de frequentie en de ernst van complicaties op de langere termijn, en de frequentie van terugkeren van diabetes. De economische aspecten van bariatrische chirurgie moeten ook worden geëvalueerd.
De moeilijkheden waar Maggard-Gibbons et al tegenaan liepen om een systematisch review uit te voeren, bewijzen dat meer goed uitgevoerde gerandomiseerde studies nodig zijn om te kunnen bepalen wat de optimale benadering is om obesitas en diabetes te behandelen.
 

Referenties

1. Buchwald HA, Avidor Y, Braunwald E, et al. Bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis.JAMA.
2004;292(14):1724-1737.
2. Sjöström CDL, Lissner L, Wedel H, Sjo¨stro¨m L. Reduction in incidence of diabetes, hypertension and lipid
disturbances after intentional weight loss induced by bariatric surgery: the SOS Intervention Study. Obes Res.
1999;7(5):477-484.
3. Mingrone G, Castagneto-Gissey L. Mechanisms of early improvement/resolution of type 2 diabetes after
bariatric surgery. Diabetes Metab. 2009;35(6 pt 2): 518-523.
4. Gill RS, BirchDW,Shi X, SharmaAM,Karmali S. Sleeve gastrectomy and type 2 diabetes mellitus: a systematic
review. Surg Obes Relat Dis. 2010;6(6):707-713.
5. Maggard MA,Shugarman LR, Suttorp M, et al. Metaanalysis: surgical treatment of obesity. Ann Intern Med.
2005;142(7):547-559.
6. Agency for Healthcare Research and Quality. Research protocol—comparative effectiveness of bariatric
surgery and nonsurgical therapy in adults with metabolic conditions and a body mass index of 30.0 to 34.9.
http://effectivehealthcare.ahrq.gov/index.cfm/search-for-guides-reviews-and-reports/?pageaction
=displayproduct&productid=595. Published December 14, 2010. Accessed January 11, 2013.
7. Maglione M, Maggard Gibbons M, Livhits M, et al. Bariatric surgery and nonsurgical therapy in adults with
metabolic conditions and a body mass index of 30.0 to 34.9 kg/m²: comparative effectiveness review no. 82.
Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; September 2012. AHRQ Publication 12-EHC139-EF.

8. Wolfe BM, Purnell JQ, Belle SH. Treating diabetes with surgery. JAMA 2013 Jun 5;309(21):2274-5.

9. Ikramuddin S, Korner J, Lee W-J, et al. Roux-en-Y gastric bypass vs intensive medical management for the control of type 2 diabetes, hypertension, and hyperlipidemia:the Diabetes Surgery Study randomized clinical trial. JAMA. 2013; 309(21):2240-2249.

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: