Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Sterke daling mortaliteit als gevolg van coronaire hartziekte in Europa sinds vroege jaren ’80

Nieuws - 26 juni 2013


Sterfte als gevolg van coronaire hartziekte (CHD) is de laatste decennia sterk afgenomen in Europa. Dit kan worden toegeschreven aan verbeterde zorg en behandelingen, alsmede aan een afname van risicofactoren zoals roken. Aan de andere kant zijn andere risicofactoren zoals obesitas geleidelijk toegenomen. Cardiovasculaire aandoeningen blijven nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak in veel Europese landen.
Het netto effect van tegenovergestelde factoren op CHR sterfte is onderzocht door gebruik te maken van gegevens over 1980 tot 2009 van de WHO global mortality database.

 

Sinds de vroege jaren ’80, zijn CHD sterftecijfers bijna gehalveerd in vele Europese landen. Verschillen bestaan tussen landen, maar leeftijd en seksecategorieën variëren minder binnen landen. Sommige landen laten een afvlakking van de trends zien in bepaalde leeftijdscategorieën. Er kan echter niet worden geconcludeerd dat de hele Europese Unie een plateaufase bereikt. In een aantal landen werd in jongere subpopulaties zelfs een stijging in CHD mortaliteit gezien.

De grootste dalingen in sterftecijfers werden gezien in Nederland, Denemarken, Malta, Zweden en het Verenigd Koninkrijk (meer dan 4% reductie bij mannen en meer dan 3.9% bij vrouwen). Uitzonderingen op een dalend sterftecijfer werden gezien voor mannen in Hongarije, Letland, Litouwen, Polen en Roemenië, en voor vrouwen in Griekenland, Hongarije, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije.

In het merendeel van de landen was het sterftecijfer door CHD voor vrouwen van jonger dan 45 <2 per 100000, terwijl dit bij mannen varieerde tussen 2.1 en 14.6 per 100000.

 

De hypothese dat CHD mortaliteit bij jongere leeftijdsgroepen eerder een plateaufase zou bereiken wordt niet onderschreven door de huidige data.

 

Er bestaan aanzlenlijke verschillen tussen landen, dus de EU moet eraan werken om te vermijden risicofactoren voor CHD te verminderen, om gezondheid in de gehele regio te promoten.

 

Bron

1. Nichols M, Townsend N, Scarborough P and Rayner M. Trends in age-specific coronary heart disease mortality in the European Union over three decades: 1980–2009.  Eur Heart J June 25, 2013 doi: 10.1093/eurheartj/eht159

 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: