Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Onrust rondom NOACs

27 juni 2013


Een recente meta-analyse van studies naar de effectiviteit en veiligheid van NOACs zorgde voor veel aandacht in de media en zorgde voor onrust bij patiënten. Hieronder een overzicht van de berichtgeving op cvgk.nl omtrent NOACs, inclusief visies van experts uit het veld.Nieuws


Nieuws • 1-7-2013

Patiënten bezorgd door berichtgeving over NOACs

In de afgelopen dagen was er in de media veel aandacht voor een mogelijk verhoogd risico op gastro-intestinale bloedingen bij gebruik van de nieuwe orale anticoagulantia (NOACs). Enige nuancering is geboden om de ontstane bezorgdheid bij patiënten en medisch specialisten weg te nemen.

De meta-analyse op basis waarvan NOACs veel aandacht in de media kregen:
Literatuur: 29-6-2013 • Holster IL, Valkhoff VE, Kuipers EJ, Tjwa ET

NOACS geassocieerd met licht verhoogd risico op gastrointestinale bloedingen, met name bij ACS

Meta-analyse van 43 trials over het risico op bloedingen bij NOAC gebruik, voor verschillende indicaties.

 Videopresentaties

 

Nieuwe data over toepassing NOACs in de klinische praktijk

Dr. Michiel Coppens (AMC Amsterdam) gaat in op brandende vragen rond de nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) met nieuwe onderzoeksdata over NOACs vs vitamine K antagonisten.

 

Bloeden door een bloedverdunner

Een wetenschappelijk artikel over maagbloedingen bij NOACs leidde tot twee berichten in de Volkskrant en ongerustheid bij patiënten. Arts-onderzoeker Naoual Bennaghmouch (St. Antonius zh) zet de feiten op een rijtje.
 

 


Eerdere berichtgeving over introductie NOACs in Nederland


Nieuws • 1-5-2013 • ESC persbericht 26 april 2013

ESC publiceert richtlijnen voor gebruik van nieuwe orale anticoagulantia bij atriumfibrilleren

Eén document vat alle beschikbare informatie over het gebruik van NOACs samen en geeft praktisch advies over hoe te handelen in specifieke klinische situaties.

 

Nieuws • 4-1-2013

Leidraad begeleide introductie NOACs

Deze leidraad, opgesteld op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, bevat adviezen betreffende de geleidelijke en veilige introductie van nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s). Download als PDF Literatuur •

 

Webcast • CVC, 15 maart 2013

NOACs in de klinische praktijk

CVC 2013 De nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) hebben de klinische praktijk in Nederland veranderd. Prof. Saskia Middeldorp (AMC Amsterdam) ziet veel voordelen en is benieuwd waar we over een paar jaar staan.

Webcast • Bussum, 22 februari 2013

Antistolling op de langere termijn bij trombose en longembolie

Prof. Pieter Willem Kamphuisen (UMC Groningen) vraagt zich af of trombose en longembolie niet langer behandeld moeten worden met antistolling. Nieuwe studies tonen een gunstig effect van NOACs op de langere termijn.

Webcast • Amsterdam, Beurs van Berlage

Koudwatervrees NOACs

WCN-congres Prof. Freek Verheugt  (OLVG, Amsterdam) signaleert koudwatervrees voor de NOACs. Onnodig, het is een grote sprong voorwaarts, te vergelijken met de introductie van de statines.

 

3-7-2013 • Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al.; the AMPLIFY Investigators

Apixaban is even effectief als conventionele therapie voor behandeling van acute VTE

Een vaste-dosis-regime van orale apixaban verminderde de frequentie van acute veneuze trombo-embolie even effectief als conventionele behandeling, maar met minder ernstige bloedingen.

28-5-2013 • Sørensen R, Gislason G, Torp-Pedersen C, et al.

Dabigatran 110 mg in VKA-naïeve patiënten met AF veilig op korte termijn

Gegevens uit de klinische praktijk over gebruik van dabigatran kort na de goedkeuring toont een verschillend risicoprofiel voor patiënten die eerder wel of geen VKA hebben gebruikt.

2-5-2013 • Mega JL, Braunwald E, Murphy SA, et al.

Rivaroxaban vermindert trombotische events na STEMI

Resultaten van de ATLAS ACS-2-TIMI-51 studie tonen aan dat rivaroxaban cardiovasculaire gebeurtenissen verminderde bij patiënten met een recente STEMI

11-4-2013 • De Caterina R, Husted S, Wallentin L et al.,

Stollingsprocessen en anticoagulantia bij hart- en vaatziekten

PERSPECTIEF: Inzicht in mechanismen onderliggend aan stolling levert aangrijpingspunten voor nieuwe therapeutisch strategieën op

5-4-2013 • Larsen TB, Rasmussen LH, Skjoth F et al.,

Geen verhoogd aantal bloedingen in ‘real world’ dabigatran-behandelde patiënten

Vergelijkbare effectiviteit maar lagere mortaliteit en minder intracraniële bloedingen, myocardinfarct en longembolieën na dabigatranbehandeling vs. warfarine.

22-3-2013 • Oldgren J, Wallentin L, Alexander JH et al.

Systematische analyse van behandeling met NOACs naast plaatjesremmers na ACS

Behandeling met NOACs in aanvulling op plaatjesremmers, na acuut coronairsyndroom geeft een milde daling van cardiovasculaire aandoeningen maar verhoogt het aantal bloedingen.

21-11-2012 • Dentali F et al. Circulation. 2012;126:2381-91.

NOACs en AF: systematic review en meta-analyse

NOACs vergeleken met vitamine K-antagonisten bij atriumfibrilleren (AF). Geanalyseerd werden twaalf studies met een totaal van 54.875 patiënten. Nieuws • 1-7-2013

Deel deze pagina met collega's en vrienden: