Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Overgewicht van de moeder tijdens zwangerschap heeft langdurig effect op cardiovasculaire uitkomst in het nageslacht

Literatuur - Reynolds RM, Allan KM, Raja EA, et al. - BMJ. 2013 Aug 13;347:f4539


Maternal obesity during pregnancy and premature mortality from cardiovascular event in adult offspring: follow-up of 1 323 275 person years.

 
Reynolds RM, Allan KM, Raja EA, et al.
BMJ. 2013 Aug 13;347:f4539. doi: 10.1136/bmj.f4539
 

Achtergrond

Het verband tussen een nadelige intra-uteriene omgeving en ziekte op latere leeftijd is uitvoerig beschreven, inclusief een associatie tussen een laag geboortegewicht en opvolgende sterfte door cardiovasculaire aandoeningen [1]. Bevindingen in dier- en humane studies suggereren dat obesitas bij de moeder ook een nadelige in utero omgeving creëren, met nadelige langetermijneffecten voor het nageslacht [2,3]. Er zijn verbanden aangetoond tussen maternale obesitas en obesitas in het nagelacht [4], alsmede biomarkers van toekomstige atheromateuze ziekte in de kindertijd [5] en op jong volwassen leeftijd [6].
Deze studie onderzocht ziekenhuisopnames voor cardiovasculaire aandoeningen en sterfteaantallen in 37709 individuen (in de leeftijd van 34-61) wiens moeders BMI tijdens de zwangerschap werd gedocumenteerd in de Aberdeen Maternity and Neonatal Databank. 1323275 persoonsjaren aan follow-up gegevens werden geanalyseerd.
 

Belangrijkste resultaten

  • Sterfte door alle oorzaken was hoger in het nageslacht van moeder met overgewicht (adjusted HR: 1.11, 95%CI: 1.03-1.19) of obesitas (adjHR: 1.35, 95%CI: 1.17-1.55), ten opzichte van moeders met een normaal gewicht. Vergelijkbare, maar iets sterkere associaties warden gezien voor vroegtijdige sterfte door alle oorzaken in het nageslacht.
    Er was geen relatie tussen geboortegewicht en sterfte door alle oorzaken, noch werd een interactie gezien tussen geboortegewicht en maternale obesitas ten aanzien van de uitkomst.
  • Er werende meer ziekenhuisopnames voor een cardiovasculair event gezien in nageslacht van moeders met overgewicht (adjHR: 1.07, 95%CI: 0.97-1.17) of obesitas (adjHR: 1.15, 95%CI: 1.04-1.26), in vergelijking tot moeders met een normaal gewicht. Associaties werden ook gezien tussen maternaal overgewicht en andere cerebrovasculaire ziekte, perifere arterieziekte en andere cardiovasculaire ziekte in het nageslacht.
  • Modelleren van de niet-lineaire relatie tussen sterftecijfers in het nageslacht en maternale BMI toonde aan dat de kans op sterfte in het nageslacht groter was bij moeders met een laag of een hoog BMI, ten opzichte van moeders met BMI van 23. De kans op sterfte was het laagst in nageslacht van moeders met een BMI van 24-28.
 

Discussie

De bevinding dat nageslacht van moeder met een verhoogd BMI vaker werd opgenomen in het ziekenhuis voor cardiovasculaire aandoeningen en dat ze vaker vroegtijdig sterven op volwassen leeftijd, is een belangrijke publieke gezondheidszorg, gezien de toenemende aantallen van overgewicht onder zwangere vrouwen. De geobserveerde effecten waren onafhankelijk van diverse mogelijke verstorende factoren in de prenatale en postnatale omgeving. De intrauteriene omgeving lijkt dus een langdurig effect te hebben op het risico op premature sterfte in het nageslacht.
 

Redactioneel commentaar [7]

Dit artikel is het eerste dat associaties beschrijft tussen obesitas bij de moeder en het risico op cardiovasculaire ziekte en sterfte op volwassen leeftijd. Hoewel verder onderzoek meer inzicht moet geven in resterende vragen omtrent te rol van de vroege postnatale omgeving en van obesitas bij de vader op het cardiovasculaire risico bij het volwassen nageslacht, suggereren de bevindingen in dit onderzoek dat interventies al voor de zwangerschap moeten starten.
 

Referenties

1. Barker DJP. Fetal origins of coronary heart disease. BMJ 1995;311:171-4.
2. Drake AJ, Reynolds RM. Impact of maternal obesity on offspring obesity and cardiometabolic disease risk. Reproduction 2010;140:387-98.
3. Li M, Sloboda DM, Vickers MH. Maternal obesity and developmental programming of metabolic disorders in offspring: evidence from animal models. Exp Diabetes Res 2011;2011:592408.
4. Lawlor DA, Lichtenstein P, Fraser A, Langstrom N. Does maternal weight gain in pregnancyhave long-term effects on offspring adiposity? A sibling study in a prospective cohort of 146,894 men from 136,050 families. Am J Clin Nutr 2011;94:142-8.
5. Fraser A, Tilling K, Macdonald-Wallis C, Sattar N, Brion MJ, Benfield L, et al. Association of maternal weight gain in pregnancy with offspring obesity and metabolic and vascular traits in childhood. Circulation 2010;121:2557-64.
6. Hochner H, Friedlander Y, Calderon-Margalit R, et al. Associations of maternal prepregnancy body mass index and gestational weight gain with adult offspring cardiometabolic risk factors. The Jerusalem Perinatal Family Follow-Up Study. Circulation 2012;125:1381-9.
7. Factor-Litvak. Maternal obesity and heart disease in the offspring. BMJ 2013;347
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: