Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

IN-TIME: Reductie mortaliteit bij thuismonitoring hartfalen

Nieuws - 1 sep. 2013


IN-TIME Study - The Influence of Implant-Based Home Monitoring on the Clinical Management of Heart Failure Patients with an Impaired Left Ventricular Function


Gepresenteerd door: Gerhard HINDRICKS (Leipzig, DE)
 

Achtergrond

Heropname in het ziekenhuis of sterfte door verergering van hartfalen wordt vaak voorafgegaan door specifieke trends van klinische parameters zoals atriale of ventriculaire arritmie, activiteit, hartslagvariabiliteit of ventriculaire ectopie. De Home Monitoring™ mogelijkheid van BIOTRONIK actieve implantaten kan sommige van deze trends in een vroeg stadium detecteren. Daarmee biedt het een mogelijkheid om op tijd in te grijpen ter voorkoming van fatale verergering van hartfalen.
Om de voorspellende waarde van Home Monitoring (HM) parameters te onderzoeken, werden patiënten met symptomatisch hartfalen en verminderde ejectiefractie, die een geïmplanteerde cardioverder-defibrillator (ICD), of een ICD in combinatie met cardiale resynchronisatietherapie defibrillator (CRT-D) kregen, gerandomiseerd naar prospectief patiënt management met Home Monitoring Analysis of naar standaardzorg. Diagnostische gegevens van de geïmplanteerde devices werd dagelijks naar een centrale monitoring unit gestuurd en gecentraliseerd geanalyseerd in een hartcentrum. Patiënten kregen optimale medische behandeling. Het primaire eindpunt was een aangepaste Packer score; een klinische score gebaseerd op mortaliteit, ziekenhuisopname voor verslechterd hartfalen en NYHA klasse van algemene zelf-inschatting.

 
Belangrijkste resultaten

  • Na 12 maanden follow-up was de klinische status van patiënten op basis van de aangepaste Packer-score vaker verslechterd in de controlegroep (27.5%) dan in de HM-groep (18.9%, P<0.05).
  • Zowel sterfte door alle oorzaken als cardiovasculaire sterfte was significant lager in de telemonitoring arm dan in de controlegroep (3.4% vs. 8.7%, P<0.012).
 

Conclusie

Het op afstand analyseren van gegevens afkomstig van geïmplanteerde CRT-D biedt aanzienlijke voordelen ten aanzien van de klinische status van patiënten boven standaardzorg, ondanks dat patiënten optimale medische behandeling ontvingen. Er stierven minder patiënten en de status van hartfalen verergerde minder vaak in patiënten in de home monitoring groep dan in de controlegroep. Door de snelle, gecentraliseerde en geautomatiseerde transmissie van de diagnostische gegevens kan tijdig worden ingegrepen.
Tijdens de paneldiscussie werd benadrukt hoe uitzonderlijk het is dat winst wordt geboekt ten aanzien van mortaliteit bij hartfalen.
Logistiek is het niet moeilijk home monitoring te implementeren. Bovendien hoeft de patiënt zelf niets te doen, waardoor geen problemen optreden in de informatiestroom, hetgeen vaak een beperkende factor is gebleken.

Webcast • ESC Amsterdam 2013

IN-TIME: reductie mortaliteit bij thuismonitoren hartfalenpatiënten

ESC Journaal  Prof. Gerhard Hindricks (Leipzig) presenteerde IN-TIME, een studie over automatisch thuismonitoren van hartfalenpatiënten. Tot verbazing van de onderzoekers bleek de mortaliteit in de thuisgroep bijna 5% minder te zijn dan in het ziekenhuis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: