Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PARIS: Stabiele patiënten kunnen veilig stoppen met duale antiplaatjes therapie na PCI

Nieuws - 1 sep. 2013


PARIS: Incidence and Impact of Dual Antiplatelet Therapy Cessation On Adverse Cardiac Events Following Percutaneous Coronary Intervention: Two-Year Results from the Patterns of Non-Adherence to Anti-Platelet Regimens In Stented Patients (PARIS) Study

 
Gepresenteerd door: Roxana MEHRAN (New York, US)
 

Expert opinie door Prof. Freek Verheugt, cardioloog, OLVG Amsterdam:

"Slechts 20% van de CV events kwam voor bij patiënten die waren gestopt met dubbele plaatjestherapie. Stoppen blijkt weinig problemen op te leveren. De vraag hoe lang we moeten doorbehandelen is daarmee niet beantwoord, maar er zijn grote trials gaande die onderzoeken of na 6 of 12 maanden veilig gestopt kan worden. Als je moet stoppen vanwege een bloeding - hoewel dit weinig zin heeft omdat DPAT nog minstens een week door werkt - hervat dan de behandeling. Niet herstarten van de behandeling kan heel slechte gevolgen voor de patiënt hebben."
 

Achtergrond

Deze observationele studie beoogde te bepalen wanneer en waarom patiënten met plaatjesremmende behandeling stoppen (op inschatting van de arts), deze tijdelijk onderbreken in verband met een chirurgische noodzaak of de behandeling verstoren door bloedingen of therapie-ontrouw, wanneer duale antiplaatjestherapie (DAPT) is voorgeschreven na stentimplantatie.Verder werd de eventuele relatie tussen specifieke patronen van therapie-ontrouw en patiëntuitkomsten onderzocht.
 

Belangrijkste resultaten

  • Na 2 jaar werd een cumulatieve incidentie gezien van 40.8% stoppen met behandelen, 10.5% tijdelijke onderbreking en 14.4% verstoring van het behandelregime. Na 1 jaar, de momenteel aanbevolen behandelduur, waren de cumulatieve incidenties respectievelijk 11.5%, 4.6% en 9.8%.
  • Cumulatieve incidentie van ernstige cardiovasculaire events (MACE) was 7.4% na 1 jaar en 11.5% na 2 jaar.
  • Het merendeel van MACE kwam voor in patiënten die DAPT bleven gebruiken.
    Degenen die het behandelregime verstoorden hadden een 50% verhoogd risico op MACE dan degenen die de medicatie bleven gebruiken. Patiënten die stopten met DAPT hadden een 37% lager risico dan degenen die het bleven gebruiken.
    Korte onderbreking van de medicatie had geen effect op het risico op trombotische events.
 

Conclusie

Doorbehandelen met DAPT levert geen verlaagd risico op trombose op in vergelijking tot stoppen met de behandeling op advies van de arts. Deze gegevens laten zien dat veilig met DAPT gestopt kan worden in stabiele patiënten nadat zij PCI hebben ondergaan. In de klinische praktijk blijken artsen de juiste beslissingen te nemen ten aanzien van patiënten met een laag risico die kunnen stoppen met antiplaatjestherapie. Echter, wanneer patiënten niet therapietrouw zijn, of wanneer ze geforceerd moeten stoppen met plaatjesremmende therapie, dan hebben zij een verhoogd risico.  

Download PARIS 2013 cvgk.pptx of klik op de afbeelding om deze te vergroten.

De publicatie met de PARIS resultaten staat inmiddels online.

Webcast • ESC Amsterdam 2013

PARIS: les voor DAPT na stent

ESC Journaal  Prof. Freek Verheugt (OLVG Amsterdam) zag de presentatie van de PARIS, een registry van duale antiplaatjestherapie (DAPT) na plaatsing van een stent, en concludeert dat het belangrijk is na stoppen vanwege een bloeding de DAPT snel weer te starten.

 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: