Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

EPCCS meeting: stimulerende uitwisseling van ideeën tussen huisartsen met een specifieke interesse in hart- en vaatziekten

Nieuws - 9 sep. 2013


Europese huisartsen kwamen vorige week in Londen bijeen, voor de Cardiovascular Disease Clinical Master Class tijdens de 6th Annual Scientific Meeting van de European Primary Care Cardiovascular Society (EPCCS). Deze huisartsen met een specifieke interesse in cardiovasculaire aandoeningen kwamen naar London om bijgepraat te worden over ontwikkelingen in de cardiovasculaire geneeskunde en om deze met gelijkgestemde collega’s te bespreken.
 
Gezien de stijgende ziektedruk van hart- en vaatziekten in de hedendaagse samenleving, is de rol van de huisarts bij het beheersen van CV aandoeningen groter dan ooit. Preventie en management van hart- en vaatziekten is een levenslange taak. Hoewel medisch specialisten in de tweedelijnszorg een belangrijke rol spelen bij management van ziekte, is de huisarts minstens zo belangrijk voor het signaleren van risico op CV aandoeningen, het helpen bij het beperken van risicofactoren, het stabiliseren van ziekte en het stimuleren van therapietrouw. Bovendien zijn huisartsen waarschijnlijk het eerste aanspreekpunt wanneer patiënten vragen hebben over hun hart- en vaatziekte. Een goede arts-patiëntrelatie, alsmede een goed geïnformeerde huisarts, zijn daarom essentieel voor het succes van behandeling.
 
De EPCCS 6th Annual Scientific Meeting bood een stimulerende gelegenheid om optimaal management van patiënten met cardiovasculaire aandoeningen in de eerstelijns zorg te bespreken met collega’s die vergelijkbare situaties tegenkomen in hun huisartspraktijk. Nieuwe inzichten uit klinische trials werden besproken, evenals hun relevantie of irrelevantie van dit soort data voor eerstelijnszorg, en hoe de waarde ervan in te schatten voor de huisartspraktijk. Er werd uitvoerig praktisch advies gegeven over hoe specifieke cardiovasculaire aandoeningen te managen.
 
Een groot aantal internationaal gerespecteerde eerstelijns artsen bespraken belangrijke deelgebieden in de cardiovasculaire geneeskunde, zoals hypertensie, diabetes, acuut coronair syndroom, aritmie, richtlijnen en leefstijlfactoren. Het ambitieuze programma was goed voor twee dagen vol interessante en interactieve sessies, met een stimulerende uitwisseling van ideeën tussen huisartsen die zich specifiek willen inzetten om de zorg aan patiënten met hart- en vaatziekten te optimaliseren.
 
Het educatieve programma van de EPCCS meeting was ontwikkeld om aan de educatieve en informatiebehoeftes van huisartsen, verplegers en andere gezondheidszorgprofessionals te voldoen. De EPCCS hoopt dat het aantal deelnemers aan de meeting in de komende jaren verder zal toenemen, en dat het haar activiteiten kan uitbreiden om zo haar belangrijke doelstelling te behalen, die is gefocust op de cruciale rol van eerstelijns artsen bij management van de groeiende ziektedruk van cardiovasculaire aandoeningen.
 
Video’s van de presentaties, de presentaties zelf en andere informatie over de EPCCS 6th Annual Scientific Meeting zullen binnenkort op de EPCCS website worden geplaatst.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: