Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC Journaal 2013

Amsterdam, 31 aug - 4 sept

9 sep. 2013


Nieuws • 3-9-2013

AQUARIUS: Aliskiren vermindert atheromavolume niet significant, maar laat minder MACE zien

ESC Journaal Aliskirenbehandeling gaf een sterke trend richting afname van het atheromavolume en gaf een daling van MACE en MI ten opzichte van placebo, bij prehypertensieve CAD patiënten.

Nieuws • 3-9-2013

TOUR DE FRANCE: Minder sterfte onder Tour de France-deelnemers dan in algemene populatie

ESC Journaal Franse deelnemers aan de Tour de France hadden een 41% lagere mortaliteit en zij lijken langer te leven dan de algemene bevolking, dus intensieve sport lijkt niet schadelijk voor de gezondheid.

Nieuws • 3-9-2013

ATOMIC-AHF: Omecamtiv mecarbil mist het primaire effectiviteitseindpunt maar laat positieve trends zien voor behandeling van dyspneu bij acuut hartfalen

ESC Journaal Dyspneu was niet significant verminderd, maar er lijkt een dosis-responsrelatie te bestaan voor omecamtiv mecarbil voor dyspneurespons. Systolische ejectietijd verbeterde met oplopende OM dosering.

Nieuws • 3-9-2013

BIC-8: Implementatie van copeptinebepaling helpt in besluitvorming over ontslag van patiënten met verdenking op acuut coronair syndroom

ESC Journaal BIj negatieve uitslag voor zowel copeptine- als troponinebepaling kunnen patiënten veilig vroegtijdig worden ontslagen, zonder extra risico op MACE.

E-Learning • Jur ten Berg

Optimale duur van antiplaatjestherapie na DES

ESC Journaal Dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) sprak op het ESC-congres in Amsterdam over de optimale duur van Duale AntiPlaatjes Therapie (DAPT) na een Drug Eluting Stent (DES). 

Webcast • ESC Amsterdam 2013

Deelnemers Tour leven langer

ESC Journaal In Hot Line IV presenteerde prof. Xavier Jouven (Parijs) een observationele studie over mortaliteit onder Franse deelnemers van de Tour de France. Dr. Arend Mosterd bespreekt met zijn collega-sportcardioloog de verrassende resultaten.

Webcast • ESC Amsterdam 2013

Nederland presteert slecht op 'Eurosongfestival' risicofactoren

ESC Journaal Nederland blijkt het niet goed te doen in de EUROASPIRE IV, een soort Eurosongfestival van risicfactoren. Prof. Frank Visseren (UMCU) gaat in op de stand van zaken van hypertensie.

Nieuws • 3-9-2013

Metabole status belangrijker voor risico dan BMI

ESC Journaal Diverse studies komen tot de conclusie dat BMI van beperkte waarde is voor het CV risico, en dat metabole gezondheid of ongewild gewichtsverlies meer voorspellende waarde hebben.

Webcast • ESC Amsterdam 2013

Nierfunctie in de SHIFT

ESC Journaal Prof. Adriaan Voors (UMC Groningen) presenteerde een analyse van het effect van ivabradine op de nierfunctie in SHIFT in Clinical Trial Update Hot Line I. 

Webcast • ESC Amsterdam 2013

Verrassende aliskiren-studie

ESC Journaal  AQUARIUS met aliskiren in Hot Line IV was negatief op het primaire eindpunt, maar verraste prof. Wouter Jukema (LUMC) desondanks door een halvering van het aantal cardiale events ten opzichte van placebo.

Agenda • 2 september 2013, Strand Zuid Amsterdam

Women & Careers in cardiologyNieuws • 2-9-2013

TAO: Otamixaban niet superieur aan heparine/eptifibatide bij NSTE-ACS

ESC Journaal Er werd geen reductie van de mortaliteit, maar een hoger risico op bloeding gezien na behandeling met otamixaban bij NSTE-ACS patiënten die PCI moesten ondergaan. 

Nieuws • 2-9-2013

COMPARE: Losartan vermindert aortadilatatie bij patiënten met syndroom van Marfan

ESC Journaal Na 3 jaar was de aortadilatatie in patiënten die losartan kregen in aanvulling op standaardbehandeling (vaak bètablokkers) significant minder dan na standaardbehandeling.

Nieuws • 2-9-2013

PURE: Meer blootstelling aan risicofactoren in rijke landen, maar minder ernstige CVD

ESC Journaal De verschillen tussen risicofactoren en incidentie van CVD en mortaliteit in landen uit verschillende inkomenscategorieën laten zien dat management van zorg minstens zo belangrijk is naast management van risicofactoren.

Nieuws • 2-9-2013

ASSURE: Stimulatie van Apo A-I synthese leidt niet tot regressie van atherosclerotische plaque

ESC Journaal Eerste epigenetische beïnvloeding van HDL-niveaus met een oraal middel dat Apo A-I aanmaak stimuleert, levert niet de gehoopte reductie van het atheromavolume.

Nieuws • 2-9-2013

SAVOR-TIMI 53: Saxagliptine verandert het risico op CV uitkomsten in T2DM niet

ESC Journaal Het risico op CV sterfte, MI of ischaemische beroerte was niet veranderd na behandeling van T2DM met saxagliptine, terwijl glycaemische control wel was verbeterd.

E-Learning • Manon van der Meer

Diagnostiek van mannen en vrouwen met pijn op de borst

ESC Journaal Manon van der Meer (UMC Utrecht) presenteerde op maandag 2 september haar onderzoek over de diagnostische waarde van klinische symptomen bij mannen en vrouwen op de spoedeisende hulp.

Nieuws • 2-9-2013

EXAMINE: Alogliptine verhoogt het cardiovasculaire risico niet bij diabetespatiënten met ACS

ESC Journaal Alogliptine bleek niet-inferieur aan placebo ten aanzien van cardiovasculaire uitkomsten, bij behandeling van patiënten met T2DM die recent acuut coronair syndroom hebben doorgemaakt.

Webcast • ESC Amsterdam 2013

SAVOR en EXAMINE: middelen zijn veilig, maar geen doorbraak

ESC Journaal  De diabetes-studies in Hot Line III gaan volgens prof. Frank Visseren (UMC Utrecht) het probleem van hart- en vaatziekten bij diabetespatiënten niet oplossen.

Webcast • ESC Amsterdam 2013

Women at Heart

ESC Journaal Maandag 2 september is de dag van Women at Heart op de ESC. Dr. Harriette Verwey (LUMC) wijst op het feit dat vrouwen wereldwijd gemiddeld 17 tot 20 minuten later dan mannen in het ziekenhuis zijn.

Webcast • ESC Amsterdam 2013

COMPARE: perspectief voor syndroom van Marfan

ESC Journaal Dr. Maarten Groenink (AMC) presenteerde de resultaten van de COMPARE. Losartan blijkt een gunstig effect te hebben op de snelheid van de ontwikkeling van aneurysmata bij het syndroom van Marfan.

Nieuws • 1-9-2013

HOKUSAI VTE: Edoxaban non-inferieur aan warfarine, met minder bloedingen

ESC Journaal De Hokusai VTE studie laat zien dat edoxaban even effectief is als warfarine in combinatie met heparine, in de preventie van terugkerend VTE, eveneens bij patiënten met CVT en PE.

Nieuws • 1-9-2013

RE-ALIGN: Dabigatran niet geschikt bij patiënten met mechanische hartkleppen

ESC Journaal In deze studie werd het gebruik van dabigatran vs warfarine onderzocht bij patiënten met mechanische hartkleppen.

Webcast • ESC Amsterdam 2013

HOKUSAI: mooie behandelstrategie VTE

ESC Journaal  In de eerste Hot Line van de ESC werd de HOKUSAI-studie gepresenteerd door prof. Harry Büller (AMC). Edoxaban blijkt een 'mooie behandelstrategie' voor veneuze trombo-embolie (VTE).

Webcast • ESC Amsterdam 2013

RE-ALIGN: geen dabigatran bij kunstklep

ESC Journaal  Prof. Frans van de Werf (Leuven) presenteerde de resultaten van de RE-ALIGN, waarin dabigatran versus warfarine werd onderzocht bij mechanische hartkleppen. De studieresultaten waren niet goed voor de orale Xa-remmer.

Webcast • ESC Amsterdam 2013

IN-TIME: reductie mortaliteit bij thuismonitoren hartfalenpatiënten

ESC Journaal  Prof. Gerhard Hindricks (Leipzig) presenteerde IN-TIME, een studie over automatisch thuismonitoren van hartfalenpatiënten. Tot verbazing van de onderzoekers bleek de mortaliteit in de thuisgroep bijna 5% minder te zijn dan in het ziekenhuis.

Webcast • ESC Amsterdam 2013

PARIS: les voor DAPT na stent

ESC Journaal  Prof. Freek Verheugt (OLVG Amsterdam) zag de presentatie van de PARIS, een registry van duale antiplaatjestherapie (DAPT) na plaatsing van een stent, en concludeert dat het belangrijk is na stoppen vanwege een bloeding de DAPT snel weer te starten.

Nieuws • 1-9-2013

PARIS: Stabiele patiënten kunnen veilig stoppen met duale antiplaatjes therapie na PCI

ESC Journaal Doorbehandelen met DAPT levert geen risicoverlaging op trombose op in vergelijking tot stoppen met behandeling op advies van de arts. Therapieontrouw verhoogt het risico op MACE wel.

Webcast • ESC Amsterdam 2013

TASTE: het einde van trombectomie bij STEMI?

ESC Journaal  De TASTE is met 7200 patiënten de grootste registry tot zover van trombectomie bij STEMI. Hoewel de studie negatief is, denkt dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) dat dit niet het einde is van deze therapie.

Nieuws • 1-9-2013

IN-TIME: Reductie mortaliteit bij thuismonitoring hartfalen

ESC Journaal Minder verslechtering van hartfalen en minder mortaliteit door sneller handelen op basis van op-afstand analyse van klinische parameters gemeten met CRT-D device.

Nieuws • 1-9-2013

ACCOAST: Voorbehandeling met prasugrel voor PCI verbetert uitkomst niet en veroorzaakt meer bloedingen bij NSTE-ACS

ESC Journaal De ACCOAST trial laat zien dat routinematige voorbehandeling voor PCI moet worden heroverwogen, aangezien prasugrel voor PCI mortaliteit niet deed afnemen, maar er wel meer bloedingen optraden.

Nieuws • 1-9-2013

DYSIS: Vergoedingsregeling zorgkosten beïnvloedt behalen van LDL-c doelstellingen

ESC Journaal Keuze voor kostenbeperkende vs. financiële prikkel-gedreven vergoedingsregeling lijkt het voorschrijfgedrag van statines te beïnvloeden en verschil in mate van behalen van LDL-c doelstellingen te verklaren.

Nieuws • 1-9-2013

Het Orkest der Nederlandse Cardiologie in het Concertgebouw

ESC Journaal. Het Orkest der Nederlandse Cardiologie verzorgde op zondagavond 1 september een bijzonder benefietconcert in het Concertgebouw.

Webcast • St.Antonius zh, Nieuwegein

Preview ESC Hot Lines

ESC Amsterdam 2013  Dr. Jur ten Berg kijkt uit naar de Hot Lines over trombose en interventie: de TASTE (trombectomie), TAO (otamixopan), ACCOAST (voorbehandelen met prasugrel bij PCI), RE-ALIGN (dabigatran bij kunstkleppen).

 

 

Het ESC Journaal 2013 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van MSD.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: