Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Anti-plaatjestherapienieuws van de ESC 2013

10 sep. 2013


E-Learning • Jur ten Berg

Optimale duur van antiplaatjestherapie na DES

ESC Journaal Dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) sprak op het ESC-congres in Amsterdam over de optimale duur van Duale AntiPlaatjes Therapie (DAPT) na een Drug Eluting Stent (DES). 

Nieuws • 2-9-2013

TAO: Otamixaban niet superieur aan heparine/eptifibatide bij NSTE-ACS

ESC Journaal Er werd geen reductie van de mortaliteit, maar een hoger risico op bloeding gezien na behandeling met otamixaban bij NSTE-ACS patiënten die PCI moesten ondergaan. 

Webcast • ESC Amsterdam 2013

HOKUSAI: mooie behandelstrategie VTE

ESC Journaal  In de eerste Hot Line van de ESC werd de HOKUSAI-studie gepresenteerd door prof. Harry Büller (AMC). Edoxaban blijkt een 'mooie behandelstrategie' voor veneuze trombo-embolie (VTE).

Nieuws • 1-9-2013

HOKUSAI VTE: Edoxaban non-inferieur aan warfarine, met minder bloedingen

ESC Journaal De Hokusai VTE studie laat zien dat edoxaban even effectief is als warfarine in combinatie met heparine, in de preventie van terugkerend VTE, bij patiënten met CVT en PE.

Nieuws • 1-9-2013

ACCOAST: Voorbehandeling met prasugrel voor PCI verbetert uitkomst niet en veroorzaakt meer bloedingen bij NSTE-ACS

ESC Journaal De ACCOAST trial laat zien dat routinematige voorbehandeling voor PCI moet worden heroverwogen, aangezien prasugrel voor PCI mortaliteit niet deed afnemen, maar er wel meer bloedingen optraden.

Webcast • ESC Amsterdam 2013

RE-ALIGN: geen dabigatran bij kunstklep

ESC Journaal  Prof. Frans van de Werf (Leuven) presenteerde de resultaten van de RE-ALIGN, waarin dabigatran versus warfarine werd onderzocht bij mechanische hartkleppen. De studieresultaten waren niet goed voor de orale Xa-remmer.

Nieuws • 1-9-2013

RE-ALIGN: Dabigatran niet geschikt bij patiënten met mechanische hartkleppen

ESC Journaal In deze studie werd het gebruik van dabigatran vs warfarine onderzocht bij patiënten met mechanische hartkleppen.

Webcast • ESC Amsterdam 2013

PARIS: les voor DAPT na stent

ESC Journaal  Prof. Freek Verheugt (OLVG Amsterdam) zag de presentatie van de PARIS, een registry van duale antiplaatjestherapie (DAPT) na plaatsing van een stent, en concludeert dat het belangrijk is na stoppen vanwege een bloeding de DAPT snel weer te starten.

Nieuws • 1-9-2013

PARIS: Stabiele patiënten kunnen veilig stoppen met duale antiplaatjes therapie na PCI

ESC Journaal Doorbehandelen met DAPT levert geen risicoverlaging op trombose op in vergelijking tot stoppen met behandeling op advies van de arts. Therapieontrouw verhoogt het risico op MACE wel.
prof. Harry Büller (AMC). Edoxaban blijkt een 'mooie behandelstrategie' voor veneuze trombo-embolie (VTE). 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: