Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Atherosclerosenieuws van de ESC 2013

10 sep. 2013


Webcast • ESC Amsterdam 2013

Verrassende aliskiren-studie

ESC Journaal  AQUARIUS met aliskiren in Hot Line IV was negatief op het primaire eindpunt, maar verraste prof. Wouter Jukema (LUMC) desondanks door een halvering van het aantal cardiale events ten opzichte van placebo.

Nieuws • 3-9-2013

AQUARIUS: Aliskiren vermindert atheromavolume niet significant, maar laat minder MACE zien

ESC Journaal Aliskirenbehandeling gaf een sterke trend richting afname van het atheromavolume en gaf een daling van MACE en MI ten opzichte van placebo, bij prehypertensieve CAD patiënten.

Nieuws • 3-9-2013

BIC-8: Implementatie van copeptinebepaling helpt in besluitvorming over ontslag van patiënten met verdenking op acuut coronair syndroom

ESC Journaal Bij negatieve uitslag voor zowel copeptine- als troponinebepaling kunnen patiënten veilig vroegtijdig worden ontslagen, zonder extra risico op MACE.

Nieuws • 2-9-2013

ASSURE: Stimulatie van Apo A-I synthese leidt niet tot regressie van atherosclerotische plaque

ESC Journaal Eerste epigenetische beïnvloeding van HDL-niveaus met een oraal middel dat Apo A-I aanmaak stimuleert, levert niet de gehoopte reductie van het atheromavolume.

Webcast • ESC Amsterdam 2013

TASTE: het einde van trombectomie bij STEMI?

ESC Journaal  De TASTE is met 7200 patiënten de grootste registry tot zover van trombectomie bij STEMI. Hoewel de studie negatief is, denkt dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) dat dit niet het einde is van deze therapie.

Nieuws • 1-9-2013

TASTE: Trombusaspiratie voor PCI verbetert klinische uitkomst niet

ESC Journaal De grootschalige TASTE studie laat zien dat mortaliteit, noch secundaire eindpunten zijn verbeterd in patiënten met STEMI bij wie de trombus wordt verwijderd voor PCI.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: