Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CV risicomanagement-nieuws van de ESC 2013

10 sep. 2013


Webcast • ESC Amsterdam 2013

Nederland presteert slecht op 'Europees songfestival' risicofactoren

ESC Journaal Nederland blijkt het niet goed te doen in de EUROASPIRE IV, een soort Europees songfestival van risicfactoren. Prof. Frank Visseren (UMCU) gaat in op de stand van zaken van hypertensie.

Nieuws • 3-9-2013

Metabole status belangrijker voor risico dan BMI

ESC Journaal Diverse studies komen tot de conclusie dat BMI van beperkte waarde is voor het CV risico, en dat metabole gezondheid of ongewild gewichtsverlies meer voorspellende waarde hebben. Webcast • ESC Amsterdam 2013
 

Deelnemers Tour leven langer

ESC Journaal In Hot Line IV presenteerde prof. Xavier Jouven (Parijs) een observationele studie over mortaliteit onder Franse deelnemers van de Tour de France. Dr. Arend Mosterd bespreekt met zijn collega-sportcardioloog de verrassende resultaten.

Nieuws • 3-9-2013

TOUR DE FRANCE: Minder sterfte onder Tour de France-deelnemers dan in algemene populatie

ESC Journaal Franse deelnemers aan de Tour de France hadden een 41% lagere mortaliteit en zij lijken langer te leven dan de algemene bevolking, dus intensieve sport lijkt niet schadelijk voor de gezondheid.

Webcast • ESC Amsterdam 2013

IN-TIME: reductie mortaliteit bij thuismonitoren hartfalenpatiënten

ESC Journaal  Prof. Gerhard Hindricks (Leipzig) presenteerde IN-TIME, een studie over automatisch thuismonitoren van hartfalenpatiënten. Tot verbazing van de onderzoekers bleek de mortaliteit in de thuisgroep bijna 5% minder te zijn dan in het ziekenhuis.

Nieuws • 1-9-2013

IN-TIME: Reductie mortaliteit bij thuismonitoring hartfalen

ESC Journaal Minder verslechtering van hartfalen en minder mortaliteit door sneller handelen op basis van op-afstand analyse van klinische parameters gemeten met CRT-D device.

Nieuws • 2-9-2013

PURE: Meer blootstelling aan risicofactoren in rijke landen, maar minder ernstige CVD

ESC Journaal De verschillen tussen risicofactoren en incidentie van CVD en mortaliteit in landen uit verschillende inkomenscategorieën laten zien dat management van zorg minstens zo belangrijk is naast management van risicofactoren. Update • 10-9-2013

Nieuws • 1-9-2013

DYSIS: Vergoedingsregeling zorgkosten beïnvloedt behalen van LDL-c doelstellingen

ESC Journaal Keuze voor kostenbeperkende vs. financiële prikkel-gedreven vergoedingsregeling lijkt het voorschrijfgedrag van statines te beïnvloeden en verschil in mate van behalen van LDL-c doelstellingen te verklaren.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: