Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoge blootstelling aan vliegtuig-lawaai verhoogt CV risico

Literatuur - Hansell, Correia et al., BMJ Okt 2013 - BMJ. 2013 Oct 8


Aircraft noise and cardiovascular disease near Heathrow airport in London: small area study.

Hansell AL, Blangiardo M, Fortunato L et al. BMJ. 2013 Oct 8;347:f5432. doi: 10.1136/bmj.f5432
 

Residential exposure to aircraft noise and hospital admissions for cardiovascular diseases: multi-airport retrospective study.

Correia AW, Peters JL, Levy JI, et al. BMJ. 2013 Oct 8;347:f5561. doi: 10.1136/bmj.f5561
 

Airport noise and cardiovascular disease.

Stansfeld S. BMJ. 2013 Oct 8;347:f5752. doi: 10.1136/bmj.f5752
 

Achtergrond

BMJ publiceerde recent twee observationele studies die beoogden de mogelijke associatie te onderzoeken tussen vliegverkeerlawaai en het risico op beroerte, coronaire hartziekte en cardiovasculaire (CV) aandoeningen in de algemene bevolking.
Hoewel irritatie van de bevolking ten aanzien van het lawaai van vliegverkeer vaak is beschreven, hebben weinig studies zich toegelegd op het bestuderen van de mogelijke effecten van dit soort lawaai op de cardiovasculaire gezondheid. De uitgevoerde studies richtten zich met name op de bloeddruk en op het risico op hypertensie, maar de resultaten zijn niet consistent.
Lawaai wordt geassocieerd met activatie van het sympathische zenuwstelsel [1]. Langdurige blootstelling aan lawaai verhoogde de bloeddruk in diermodellen [2,3] en leidde tot hogere noradrenalineniveaus bij mensen [4]. Acute blootstelling aan ongewoon luide geluiden geeft een stijging van adrenalineniveaus [4], en verhoogt de bloeddruk [5] en de hartslag [6] bij mensen, in een experimentele setting.
 
Hansell en collega’s bestudeerde het risico op beroerte, coronaire hartziekte en CV aandoeningen en sterfte in regionen in de buurt van Heathrow Airport (West-London), één van de drukste luchthavens in de wereld. Er werd gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde lawaai-maat die uitdrukking geeft aan de relatieve luidheid zoals waargenomen door het menselijk gehoor.
  • Beroerte, coronaire hartziekte en CV aandoeningen lieten een verhoogd risico op ziekenhuisopname zien met oplopende blootstelling aan vliegtuiglawaai.
  • Wanneer vliegtuiglawaai overdag van >63 dB werd vergeleken met <51 dB, werd een relatief risico op beroerte gevonden van 1.24 (95%CI: 1.08-1.43), op coronaire hartziekte van 1.21 (95%CI: 1.12-1.31) en voor CV aandoeningen was het 1.14 (95%CI: 1.08-1.20). Blootstelling aan veel nachtelijk vliegtuiglawaai (>55 dB vs. <50 dB) gaf vergelijkbaar verhoogde risico’s.
  • Relatieve risico’s op sterfte bij hogere blootstelling aan lawaai waren numeriek vergelijkbaar met die voor ziekenhuisopnames, maar met grotere betrouwbaarheidsintervallen, hetgeen de lagere aantallen van events reflecteert.
  • Correctie voor fijnstof-luchtverontreiniging en wegverkeerslawaai veranderde niet significant de resultaten.
Hansell et al. concludeert dat de populatie die wordt blootgesteld aan het hoogste niveau van luchtverkeerlawaai zowel overdag als ’s nachts, een verhoogd risico heeft op beroerte, coronaire hartziekte en CV aandoeningen.
 
Correia en collega’s onderzocht de relatie tussen luchthaven-gerelateerd lawaai en het risico op ziekenhuisopname voor CV aandoeningen, bij patiënten van 65 jaar en ouder die in de buurt wonen van één van 89 luchthavens in de Verenigde staten.
  • Consistente associaties tussen lawaai en CV ziekenhuisopnames werden alleen waargenomen in de hoogste blootstellinggroep (>55 dB).
    In een statistische model dat corrigeerde voor leeftijd, geslacht en ras, werd een stijging van 10 dB gerelateerd aan een verhoging van 2.9% (95%CI: 0.8%-5.0%) van ziekenhuisopnames, bij mensen die werden blootgesteld aan de hoogste 10% van lawaai binnen een postcodegebied. Verdere aanpassing voor socio-economische status en demografische variabelen (op postcodeniveau) daalde de relatieve frequentie naar een marginaal significante 1.6% extra ziekenhuisopname (95%CI: -0.2% tot 3.5%). Wanneer luchtvervuilingvariabelen aan het model werden toegevoegd, was een stijging van het lawaai met 10 dB in het 90e centiel van lawaai geassocieerd met een stijging van 3.5% (95%CI: 0.2-7.0) in de frequentie van ziekenhuisopnames voor CV redenen.
  • Associaties bleken niet gevoelig voor correctie voor een proxy voor weglawaai en luchtvervuiling in de buurt van wegen.
  • Er werd berekend dat 2.3% van de ziekenhuisopnames voor CV aandoeningen in dit cohort kon worden toegeschreven aan vliegtuiglawaai. 23% van dit cohort werd blootgesteld aan lawaai luider dan 55 dB, en deze populatie leverde de helft van alle vliegtuiglawaaigerelateerde ziekenhuisopnames.
Correia et al. concludeerde dat hoge blootstelling aan vliegtuiglawaai is statistisch significant gerelateerd aan een verhoogde relatieve frequentie van ziekenhuisopnames voor CV aandoeningen bij mensen van 65 jaar en hoger die in de buurt van een vliegveld wonen. De data doen vermoeden dat er een drempelwaarde is voor het effect van blootstelling aan lawaai, op CV ziekenhuisopnames.
 
In een redactioneel commentaar belicht S Stansfeld deze twee studies in de context van eerder studies die vliegverkeerlawaai relateerden aan CV aandoeningen. De huidige studies hebben meer statistische power en tonen een nieuw verband tussen luchtverkeerlawaai en sterfte door beroerte aan, hetgeen in lijn is met eerdere observaties tussen vliegtuiglawaai en hypertensie, en wegverkeerlawaai en sterfte door beroerte.
Deze studies hielden geen rekening met confounders op het individuele niveau, zoals roken en inkomen. Desalniettemin leveren deze studies aanwijzingen dat vliegtuiglawaai de ziekte en sterfte als gevolg van CV aandoeningen kan vergroten. Deze bevindingen impliceren dat vliegtuiglawaai niet alleen een bron van ergernis, verstoorde nachtrust en een verminderde kwaliteit van leven is, maar dat het mogelijk ook een direct effect heeft op de gezondheid van de populatie die dichtbij een vliegveld woont. s
 

Referenties

1. Babisch W. The noise/stress concept, risk assessment and research needs. Noise Health 2002;4:1-11.
2. Medoff HS, Bongiovanni AM. Blood pressure in rats subjected to audiogenic stimulation. Am J Physiol 1945;143:300-5.
3.Yeakel EH, Shenkin HA, McCann SM. Blood pressures of rats subjected to auditory stimulation. Am J Physiol 1948;155:118-27.
4. Ising H, Braun C. Acute and chronic endocrine effects of noise: review of the research conducted at the Institute for Water, Soil and Air Hygiene. Noise Health 2000;2:7.
5. Andrén L, Hansson L, Björkman M, Jonsson A. Noise as a contributory factor in the development of elevated arterial pressure. Acta Med Scand 1980;207:493-8.
6. Holand S, Girard A, Laude D, Meyer-Bisch C, Elghozi JL. Effects of an auditory startle stimulus on blood pressure and heart rate in humans. J Hypertens 1999;17:1893-7.

 
Vind het artikel van Hansell et al. op Pubmed
Vind het artikel van Correia et al. op Pubmed
Vind het redactioneel commentaar van Stansfeld et al. op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: