Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ENGAGE: oraal anticoagulans edoxaban veilig alternatief voor warfarine

AHA 2013 - LBCT.5

Nieuws - 19 nov. 2013


Effective aNticoaGulation with factor xA next GEneration in Atrial Fibrillation – TIMI 48 Primary Results
 

Gepresenteerd op het AHA congres 2013 door Dr. Robert P. Giugliano (Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA)
LBCT V - New Strategies for Atrial Fibrillation Patients: Rhythm and Thrombosis 
                                              

Achtergrond

Edoxaban is een oraal antistollingsmiddel door zijn remmende effect op factor Xa. Het effect is selectiever dan van warfarine, en is gebruiksvriendelijker doordat het snel werkt (piek bereikt na 1 -2 uur, halfwaardetijd is ~10-14 uur) en het een lineaire farmacokinetiek heeft. In een fase 2 studie (1146 patiënten) bleken bloedingen op edoxaban dosisgerelateerd en lager bij een regime van eenmaal in plaats van tweemaal per dag.
De Effective aNticoaGulation with factor xA next GEneration in Atrial Fibrillation (ENGAGE AF)-TIMI 48 trial is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie die meer dan 21000 patiënten met atriumfibrilleren uit 46 landen (1400 ziekenhuizen) includeerde. De patiënten hadden matig tot hoog risico (CHADS2>2). Patiënten werden gerandomiseerd (1:1:1) naar een hoge dosis edoxaban (dagelijks 60 mg), een lage dosis edoxaban (dagelijks 30 mg) of warfarine (doel-INR: 2.0-3.0). De randomisatie werd gestratificeerd naar CHADS2 score 2-3 vs. 4-6 en de noodzaak voor edoxaban dosisverlaging. Op basis van nierfunctie, lichaamsgewicht of het gebruik van  sterke P-gp remmers werd de dosering van edoxaban indien noodzakelijk aangepast van 60 naar 30 mg, of van 30 naar 15 mg. Het primaire effectiviteitseindpunt was beroerte of systemisch embolisch event (SEE). Het secundaire effectiviteitseindpunt was beroerte, of SEE of CV mortaliteit. Het primaire veiligheidseindpunt was ernstige bloeding volgens ISTH criteria.

 

Belangrijkste resultaten

  • In een non-inferioriteitsanalyse in de mITT (alle patiënten die ten minste 1 dosis hebben genomen) en on-treatment populatie bleek edoxaban 60 mg non-inferieur aan warfarine  (TTR: 68.4%)(HR: 0.79, P(non-inferioriteit)<0.0001, P(superioriteit)= 0.017, HR: 1.38 als non-inferioriteitscriterium). Edoxaban 30 mg was in deze populatie ook non-inferieur aan warfarine (HR: 1.07, P(non-inferioriteit)<0.005, P(superioriteit)= 0.44).
  • In een superioriteitsanalyse in de intent-to-treat populatie was edoxaban 60 mg niet superieur aan warfarine (HR: 0.87, P=0.08), noch edoxaban 30 mg (HR: 1.13, P=0.10).
  • Het risico op haemorragische beroerte was significant verminderd na beide doseringen (Edoxaban 60 mg: HR: 0.54, P<0.001, edoxaban 30 mg: HR: 0.33, P<0.001), ten opzichte van warfarinebehandeling.
  • Het secundaire eindpunt van beroerte, SEE en CV sterfte kwam minder voor na edoxaban 60 mg dan na warfarine (HR: 0.87, P=0.005), terwijl het na edoxaban 30 mg niet significant verschilde van warfarine.
  • In vergelijking met warfarine, was de hoge dosering edoxaban geassocieerd met 14% daling van het risico op cardiovasculaire sterfte (P=0.013), en de lage dosering met 15% daling (P=0.008).
  • ISTH ernstige bloedingen kwamen 20% minder voor bij edoxaban 60 mg (P<0.001), en 53% minder bij de lage dosering edoxaban (P<0.001). Edoxaban beschermde ook tegen fatale bloedingen (60 mg: HR: 0.55, P=0.006, 30 mg: HR: 0.35, P<0.001 vs. warfarine) en intracraniële bloedingen (60 mg: HR: 0.47, P<0.001, 30 mg: HR: 0.30, P<0.001 vs. warfarine). Gastro-intestinale bloedingen kwamen vaker voor bij de hoge dosering (HR: 1.23, P=0.03), maar niet bij 30 mg edoxaban (HR: 0.67, P<0.001).
  • Meer patiënten op edoxaban hebben nooit hun behandeling onderbroken (37.4% en 38.2% voor 60 en 30 mg respectievelijk) dan op warfarine (34.5%, P<001 voor beide doseringen ten opzichte van edoxaban). Geen significante verschillen werden gezien tussen het percentage patiënten met ernstige complicaties of ASAT en ALAT >3x ULN in de verschillende behandelgroepen.

 

Download Guigliano Engage nejm 2013 CVGK.pptx

Conclusie

In vergelijking met goed-gecontroleerde warfarinebehandeling (TTR: 68.4%) blijkt edoxaban eenmaal daags niet-inferieur voor beroerte/SEE (beide doseringen), en liet de hoge dosering edoxaban een tendens zien richting minder beroerte en SEE tijdens behandeling.
Beide doseringen gaven een significante daling in het risico op ernstige bloedingen, intracraniële bloedingen, haemorragische beroerte en CV mortaliteit.
Daarmee zijn de netto klinische uitkomsten van edoxaban superieur aan warfarine, en is edoxaban eenmaal daags is mogelijk een goed en veilig alternatief voor warfarine.

 

Disclaimer
Onze berichtgeving van het AHA congres 2013 is volledig gebaseerd op de door de AHA beschikbaar gestelde informatie tijdens persconferenties en op de website.

 

Agenda • 20 november 2013, 18:45 uur, Dallas, Texas

AHA InterReview 2013

Op woensdagavond 20 november a.s. organiseert MSD BV in samenwerking met Benecke de AHA InterReview® 2013. Onder voorzitterschap van prof. dr. J.W. Jukema (cardioloog, LUMC Leiden) vatten vier vooraanstaande cardiologen de laatste ontwikkelingen in de klinische cardiologie op het AHA-Congres 2013 voor u samen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: