Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Einde discussie: vitaminepreparaten niet effectief in preventie chronische ziekten

Nieuws - 17 dec. 2013


Enough Is Enough: Stop Wasting Money on Vitamin and Mineral Supplements
 

Guallar E, Stranges S, Mulrow C, Appel LJ, Miller III ER
Ann Intern Med. 2013;159(12):850-851-851. doi:10.7326/0003-4819-159-12-201312170-00011
 
In een redactioneel commentaar in de vandaag uitgekomen Annals of Internal Medicine reageren vijf artsen op drie studies die in hetzelfde blad zijn gepubliceerd. Deze studies keken naar de rol van vitamine- en mineralen voedingssupplementen in de preventie van het voorkomen of verergeren van chronische aandoeningen. Gezien de bevindingen van deze studies, concluderen de auteurs dat er geen aanwijzingen zijn dat vitamine- en mineralenpreparaten gunstig zijn in de primaire of secundaire preventie van chronische ziekten. Dit bevestigt eerdere onderzoeken die ook geen positieve effecten, maar wel mogelijke schadelijke effecten vonden.
 
De eerste publicatie waaraan zij refereren is een systematisch review van klinische trials [1], om de U.S. Preventive Services Task Force aanbeveling ten aanzien van de effectiviteit van vitaminepreparaten in primaire preventie in thuiswonende volwassenen zonder voedingsdeficiënties. Drie studies die multivitaminesupplementen evalueerden werden beoordeeld, alsmede 24 studies naar enkele of gecombineerde vitamines, welke in totaal gegevens van meer dan 400000 deelnemers opleverden. De auteurs concluderen dat er geen duidelijke aanwijzing is voor een gunstig effect van de voedingssupplementen op sterfte door alle oorzaken, cardiovasculaire aandoeningen, of kanker. Ze kunnen echter geen voordeel van vitamine D uitsluiten, dus roepen ze op tot betere studies om de mogelijke gunstige en schadelijke effecten beter te kunnen inschatten.
 
Het tweede artikel is een gerandomiseerde studie waarin bijna 6000 mannen van 65 jaar of ouder een dagelijkse multivitamine of placebo kregen, om het effect van een dagelijkse multivitamine op cognitieve achteruitgang te evalueren [2]. Deelnemers werden gevolgd voor 12 jaar, waarna geen verschil werd gezien in algemeen cognitief functioneren of verbaal geheugen, tussen de twee groepen. Deze resultaten zijn in lijn met een recent review van studies die verschillende voedingssupplementen evalueerden, waarvan geen enkele cognitief functioneren bleek te verbeteren bij patiënten met een milde cognitieve stoornis of milde of matige dementie.
 
In een andere studie werden 1708 mannen en vrouwen die een myocardinfarct hadden doorgemaakt en die meededen in TACT (Trial to Assess Chelation Therapy) gerandomiseerd naar een 28-componenten multivitaminesupplement of placebo [3]. Na een mediane follow-up van 4.6 jaar werd geen significant verschil gezien tussen de twee groepen ten aanzien van terugkerende cardiovasculaire events. Bij deze resultaten moet wel worden opgemerkt dat er veel deelnemers waren die zich niet aan de voorgeschreven suppletie hielden, of die stopten met de studie.
 
In het redactioneel commentaar schrijven de auteurs dat ‘ondanks het ontnuchterende bewijs dat ze geen voordeel maar mogelijk wel schade opleveren, is het gebruik van multivitaminepreparaten gestegen onder Amerikaanse volwassenen, van 30% tussen 1988 en 1994, naar 39% tussen 2003 en 2006, terwijl het totale gebruik van voedingssupplementen is gestegen van 42% naar 53%.’ Hoewel een daling is waargenomen in het gebruik van specifieke individuele supplementen, zoals b-caroteen en vitamin E, na berichten over nadelige uitkomsten ten aanzien van longkanker en sterfte door alle oorzaken, zijn de verkoop van multivitaminen en andere supplementen niet veranderd als gevolg van grote studies met neutrale uitkomsten.
 
Het inmiddels opgestapelde bewijs is voldoende om routinematig gebruik van voedingssupplementen af te raden, schrijven de auteurs. ‘We moeten neutrale en negatieve bevindingen omzetten in actie. De boodschap is simpel: de meeste supplementen voorkomen chronische ziekte of sterfte niet, hun gebruik is niet gerechtvaardigd, and ze moeten vermeden worden.’
 
Een uitzondering wordt gemaakt voor vitamine D, waarvoor meer onderzoek is vereist, met name in deficiënte personen. Tegenstrijdige resultaten zijn gepubliceerd ten aanzien van het gebruik en de risoco’s van vitamine D-preparaten. Ondanks de noodzaak voor toekomstige studies om het gepaste gebruik te bepalen, is er momenteel geen aanleiding voor wijdverbreide suppletie met vitamine D, omdat niet zeker is dat de voordelen opwegen tegen risico’s.
 
De auteurs concluderen dat suppletie met b-caroteen en vitamin E en mogelijk hoge doseringen van vitamine A schadelijk zijn. Andere antioxidanten, foliumzuur en B vitaminen, net als multivitaminen en mineralenpreparaten zijn niet effectief in de preventie van mortaliteit en morbiditeit als gevolg van de belangrijkste chronische aandoeningen. Kleine voordelen of schadelijke effecten kunnen niet worden uitgesloten. Klinische trials zijn echter niet geschikt om dit soort kleine effecten aan het licht te brengen. Toekomstige trials die het gebruik van multivitaminen onderzoeken in het licht van de preventie van chronische ziekten zullen daarom waarschijnlijk zinloos blijken.
 
De auteurs draaien er niet omheen: ‘Deze vitaminepreparaten moeten niet worden gebruikt voor preventie van chronische ziekte. Genoeg is genoeg.’
 
Referenties
Editorial by Gualar et al: Enough Is Enough: Stop Wasting Money on Vitamin and Mineral Supplements
1. Vitamin and Mineral Supplements in the Primary Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer: An Updated Systematic Evidence Review for the U.S. Preventive Services Task Force
2. Long-Term Multivitamin Supplementation and Cognitive Function in Men: A Randomized Trial
3. Oral High-Dose Multivitamins and Minerals After Myocardial Infarction: A Randomized Trial

Deel deze pagina met collega's en vrienden: