Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Richtlijnen 2013 voor betere cardiovasculaire zorg

23 dec. 2013


Een overzicht van onze berichtgeving over richtlijnen voor cardiovasculaire geneeskunde die in 2013 zijn gepubliceerd.


Nieuws • 22-12-2013

Nieuwe JNC 8 hypertensierichtlijn verhoogt streefbloeddruk voor veel patiënten

De Eighth Joint National Committee heeft een nieuwe richtlijn gepubliceerd voor de behandeling van hypertensie in verschillende patiëntensubgroepen.

Nieuws • 12-12-2013

LDL-c niveaus niet bepalend voor behandeling van patiënten met chronisch nierfalen

Gezien het intrinsiek hoge coronaire risico van CKD, moeten patiënten lipidenverlagende medicatie krijgen, ongeacht het LDL-c niveaus, volgens de nieuwe KDIGO lipidenrichtlijn.

Nieuws • 20-11-2013

AHA/ACC/CDC Science Advisory over effectieve, gecoördineerde zorg voor hypertensie

Een oproep tot actie voor zorgaanbieders om nauwer samen te werken met patiënten en het stimuleert lokale, regionale en nationale programma’s zorg te coördineren.

Nieuws • 19-11-2013

Ophef over cholesterolrichtlijn op AHA congres

AHA Journaal De ophef is met name ontstaan als gevolg van een kritisch stuk in de New York Times, waarin wordt gesteld dat de nieuwe risicocalculator in de nieuwe richtlijn onjuist is en het CV risico overschat.

Nieuws • 13-11-2013

Vier nieuwe ACC/AHA richtlijnen voor cardiovasculaire preventie

De richtlijnen van de American College of Cardiology en de American Heart Association (AHA) introduceren een nieuwe formule voor risico-inschatting en geven geüpdate advies over management van cholesterol, leefstijl en gewicht.

Nieuws • 28-10-2013

Update ACCF/AHA richtlijn management hartfalen

Deze richtlijn behandelt HF met behouden ejectiefractie (EF) in meer detail en beschouwt ook gehospitaliseerd HF. Toegevoegde gebieden van hernieuwde belangstelling zijn stadium D HF, palliatieve zorg, overgang van zorg en kwaliteit van zorg voor HF.

Nieuws • 7-10-2013

Herziening NHG-Standaard Diabetes type 2

Herziene standaard huisartsen biedt meer ruimte voor geïndividualiseerde zorg bij diabetes mellitus type 2.

Nieuws • 29-7-2013

IAS Position Paper – Wereldwijde aanbevelingen voor management van dyslipidemie

Atherosclerotische hart-en vaatziekten gerelateerd aan dyslipidemie zijn een wereldwijd probleem dat vraagt ​​om een ​​wereldwijde oplossing.

Nieuws • 26-6-2013

Op weg naar consensus over geschikte eindpunten in klinisch hartfalenstudies

De Heart Failure Association van de European Society of Cardiology heeft een consensusdocument ontwikkeld met aanbevelingen voor het bereiken van een gedeelde visie over hartfalen-eindpunten.

Nieuws • 17-6-2013

Nieuwe Europese hypertensierichtlijnen: ≤ 140 mm Hg voor iedereen

De ESH en de ESC hebben nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de behandeling van hypertensie, met de aanbeveling dat alle patiënten worden behandeld naar  <140 mm Hg systolische bloeddruk.

Nieuws • 1-5-2013 • ESC persbericht 26 april 2013

ESC publiceert richtlijnen voor gebruik van nieuwe orale anticoagulantia bij atriumfibrilleren

Eén document vat alle beschikbare informatie over het gebruik van NOACs samen en geeft praktisch advies over hoe te handelen in specifieke klinische situaties.

Nieuws • 29-4-2013 • ESC persbericht 26 april 2013

ESC en EAPCI aanbeveling voor selectie van patiënten en centra voor renale denervatie

Renale denervatie kan een therapeutische strategie zijn in hypertensieve patiënten die resistent zijn voor conventionele medicijnen.

Nieuws • 18-4-2013

Canadese richtlijnen: statines vanaf 40 bij diabetes

Alle patiënten met diabetes zouden moeten starten met statines vanaf 40 jaar en met antihypertensiva vanaf 55 jaar, zelfs zonder andere risicofactoren.


 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: