Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Praktische nieuwe ASH/ISH richtlijn over diagnostiek en behandeling van hoge bloeddruk

Nieuws - 7 jan. 2014


De American Society of Hypertension (ASH) en de International Society of Hypertension (ISH) hebben een nieuwe richtlijn gepubliceerd over diagnostiek en behandeling van hypertensie in de hele wereld, ongeacht de beschikbare technologie.

"Ons doel is om voldoende informatie te geven aan zorgverleners om hen in staat te stellen, ongeacht waar zij zich bevinden, professionele zorg te bieden aan mensen met hypertensie, " schrijven de auteurs. "We hopen dat we voldoende flexibiliteit toelaten ​​in deze richtlijn zodat verantwoordelijke clinici werkbare plannen kunnen opstellen voor van de best mogelijke zorg voor patiënten met hypertensie in hun gemeenschap."

De ASH/ISH-richtlijn definieert hypertensie als systolische bloeddruk (BP) ≥ 140 mm Hg of diastolische bloeddruk ≥ 90 mm ​​Hg, of beide bij herhaald onderzoek. Voor mensen die minstens 80 jaar oud zijn is een definitie van de systolische BP ≥ 150 mm Hg aanvaardbaar. De auteurs constateren dat er onvoldoende bewijs is voor de voordelen van behandeling van patiënten jonger dan 55 jaar tot BP lager dan systolische BP < 140 mm Hg en diastolische BP < 90 mmHg. Er worden geen specifieke doelen aanbevolen voor zwarte patiënten, maar er wordt opgemerkt dat zij vaak eerder en ernstige hypertensie ontwikkelen dan andere groepen.

Methoden van bloeddrukmeting om hypertensie te diagnosticeren worden besproken, ook in geval van verdenking op witte-jassen-hypertensie. Ook wordt aandacht besteed aan de noodzaak van een fysiek examen inclusief anamnese op andere CV risicofactoren. Veranderingen in leefstijl moeten prioriteit krijgen. Bij hypertensie niet slechter dan stadium I kunnen alleen leefstijlveranderingen worden gepoogd gedurende 6-12 maanden, voordat medicatie gestart wordt.

Specifieke behandeladviezen worden gegeven voor verschillende patiëntengroepen en verschillende stadia van hypertensie. Erkend wordt dat de meeste patiënten meer dan één middel nodig zullen hebben om BP controle te bereiken, en aanbevelingen wordt gedaan over hoe het behandelregime kan worden geïntensiveerd.

Aanbevelingen worden gedaan over het omgaan met een verdenking op therapieresistente hypertensie; niet alleen om BP thuis te meten of via 24 -uurs ambulante BP meting, maar ook om medicijngebruik te controleren, en welke condities uit te sluiten die mogelijk secundaire hypertensie veroorzaken.

Deze richtlijn werd kort na de nieuwe JNC 8 hypertensierichtlijn gepubliceerd. Terwijl de JNC 8 richtlijn zich richt op evidence-based aanbevelingen, is het ASH/ISH document een meer praktische aanpak, gebaseerd op adviezen van experts. De aanbevelingen in de twee richtlijnen elkaar overlappen aanzienlijk.

Vind de ASH/ISH-richtlijn online

Deel deze pagina met collega's en vrienden: