Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Eerste richtlijn beroertepreventie bij vrouwen

Nieuws - 11 feb. 2014

Dr. Yolande Appelman (cardioloog in VUmc, Amsterdam en voorzitter van de NVVC Werkgroep Gender) over de nieuwe richtlijn:

“Een herseninfarct heeft een enorme impact op het leven van een patiënt en diens omgeving; Vrouwen krijgen veel frequenter een CVA dan mannen en dit verschil wordt in de toekomst door de leeftijdsopbouw alleen maar groter (vrouwen leven langer). In deze nieuwe richtlijn wordt voor het eerst rekening gehouden met het feit dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen met betrekking tot genetische factoren, hormonale factoren, reproductieve factoren inclusief zwangerschap/geboorten en sociale factoren. In deze richtlijn worden dan ook specifieke aanbevelingen gedaan met betrekking tot primaire en secundaire preventie die veel verder reiken dan de huidige richtlijnen ten aanzien van cardiovasculaire preventie. Daarnaast wordt gepleit voor een unieke seksespecifieke risicoscore om zo het risico voor zowel vrouwen als mannen op de meest reële wijze te kunnen bepalen.”
De American Heart Association (AHA) en de American Stroke Association hebben de eerste richtlijn voor preventie van beroerte gepubliceerd die zich specifiek richt op vrouwen. Het gaat in op risicofactoren voor beroerte die uniek zijn voor vrouwen of die meer voorkomen bij vrouwen dan bij mannen, zoals reproductieve factoren, migraine met aura, obesitas, metabool syndroom, depressie, emotionele stress en atriumfibrilleren.
 
Veel risicofactoren komen zowel bij mannen als vrouwen voor, maar vrouwen zijn vaker aangedaan door beroerte: vrouwen hebben extra risicofactoren, naast die vaak in de algemene bevolking worden gezien. Beroerterisico wordt in vrouwen namelijk ook beïnvloed door hormonen, reproductieve gezondheid, zwangerschap, geboorte, en andere seksespecifieke factoren. Dus was het tijd voor een richtlijn die rekening houdt met deze vrouwspecifieke factoren.
Daartoe werd de relevante medische literatuur beoordeeld door een panel van experts in dit veld. De beschikbare informatie werd geclassificeerd op basis van de gezamenlijke AHA/American College of Cardiology (ACC) methode die het niveau van zekerheid classificeert alsmede de klasse en het niveau van het bewijs.  
 
De nieuwe richtlijn vat het huidige beschikbare bewijs samen, en geeft hiaten in het onderzoek aan en wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen. Er worden adviezen gegeven over het risico op beroerte ten aanzien van preeclampsie, orale anticonceptie, menopauze en hormoonvervanging, alsmede ten aanzien van risicofactoren die vaker in vrouwen worden gezien. Het panel geeft adviezen over leefstijl om risicofactoren te verminderen, en doet aanbevelingen over therapeutische strategieën om beroerte te voorkomen.
 
Het richtlijnpanel gelooft dat het tijd is voor een vrouwspecifieke stroke risicoscore, die het risico op beroerte bij vrouwen gedurende het hele leven beter reflecteert. Daarom is meer onderzoek nodig om een vrouwspecifieke score te kunnen ontwikkelen die vrouwen met een hoog risico op beroerte kan identificeren.
 

Bron

Bushnell C, McCullough LD, Awad IA et al.; on behalf of the American Heart Association Stroke Council, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, Council on Clinical Cardiology, Council on Epidemiology and Prevention, and Council for High Blood Pressure Research. Guidelines for the Prevention of Stroke in Women: A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2014 Feb 6.
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2014/02/06/01.str.0000442009.06663.48

Vind de richtlijn op Pubmed

Webcast • VUmc Amsterdam

Risicostratificatie beroerte bij vrouwelijke patiënt

Een nieuwe Amerikaanse richtlijn bespreekt voor het eerst vrouwspecifieke risicofactoren voor beroerte. Dr. Yolande Appelman (VUmc): 'een belangrijke bijdrage aan een goede risicostratificatie voor vrouwelijke patiënten'.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: