Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Meer ernstige CV events in de maanden na overlijden partner

Literatuur - Carey IM et al., JAMA Intern Med. 2014 - JAMA Intern Med. February 24, 2014

 

Increased Risk of Acute Cardiovascular Events After Partner Bereavement - A Matched Cohort Study
 

Carey IM, Shah SM, DeWilde S et al.
JAMA Intern Med. February 24, 2014. doi:10.1001/jamainternmed.2013.14558
 

Achtergrond

Een nabij sterfgeval wordt al lang erkend als risicofactor voor verhoogde mortaliteit, met name door cardiovasculaire (CV) oorzaken [1]. Twee recente meta-analyses hebben de beschikbare literatuur samengevat, waarvan één een stijging van 41% in sterfte in de eerste 6 maanden na het overlijden van de echtgenoot aantoonde [2,3]. Specifieke associaties met CV mortaliteit zijn onderzocht, maar statistische power was doorgaans onvoldoende om precieze schattingen te kunnen doen [4,5].
Een sterfgeval is mogelijk exemplarisch voor een bredere range aan nadelige acute gebeurtenissen in het leven, zoals werkloosheid of scheiding, waarvan de effecten kunnen voortduren. Het effect van een sterfgeval op een range van levensbedreigende acute CV events is echter onduidelijk.
Deze studie gebruikte een grote eerstelijnszorg-database in het Verenigd Koninkrijk (The Health Improvement Network: THIN [6]) om de incidentie van fatale en niet-fatale myocardinfarct (MI), beroerte, acuut coronair syndroom (ACS) en longembolie (PE) te onderzoeken in de maanden na het overlijden van de partner. 83588 controles werden gematcht met 30447 nabestaanden (3:1 matching), allen uit verschillende-sekse relaties (in de leeftijd van 60-89 bij studieaanvang) met een leeftijdsverschil kleiner dan 10 jaar.
 

Belangrijkste resultaten

  • In de eerste 30 dagen na hun partners sterven, maakten 50 nabestaanden (0.16%) een MI of beroerte door, ten opzichte van 67 controles (0.08%). Na 1 jaar hadden 390 nabestaanden (1.28%) een MI of beroerte gehad, en 927 mensen (1.11%) in de controlegroep.
  • Incidence rate ratios (IRRs) voor nabestaanden vs controles 30 dagen na het sterfgeval was 2.20 (95%CI: 1.52-3.15) voor MI of stroke. Na 90 dagen was het risico afgenomen tot IRR: 1.35 (95%CI: 1.03-1.76), en er werd geen verschil gezien voor de rest van het eerste jaar (IRR: 1.00, 95%CI: 0.88-1.15).
  • het risico op MI of beroerte apart overwegend gaf vergelijkbaar verhoogde risicoschattingen, net als voor een samengestelde uitkomst die ACS en PE bevatte.
  • Er waren niet genoeg non-MI ACS en PE events in de eerste 30 dagen, maar IRRs waren vergelijkbaar verhoogd voor beide gedurende de eerste 90 dagen, als ten aanzien van MI en beroerte.
  • Stratificatie op sekse, leeftijd ten tijden van overlijden partner, bestaande CV aandoeningen en eerder ontvangst van CV medicatie suggereerde trends richting meer MI of beroerte in weduwes ten opzichte van weduwnaren, en een groter relatief effect van het overlijden bij nabestaanden zonder eerdere CV diagnose of medicatie. Een gebrek aan statistische power verhindert echter een betere analyse van effectmodificatie.
 

Conclusie

Deze studie liet een aanzienlijke stijging van de incidentie van ernstige CV events zien in oudere individuen in de maanden na het verlies van hun partner. MI, beroerte, ACS en PE lieten alle apart deze associatie zien. Dus bevestigt deze studie de mogelijkheid van belangrijke gebeurtenissen om te leiden tot kortetermijnstijgingen van het risico op fatale en niet-fatale CV events. De nieuwe bevinding dat dit ook voor PE het geval is ondersteunt de hypothese dat mensen na een nabij sterfgeval gevoeliger zijn voor een protrombotische status. Meer begrip van de fysiologische mechanismen onderliggend aan dit effect kan helpen om dit te voorkomen en om klinische zorg te verbeteren in deze periode.
 
Vind dit artikel online
 

Referenties

1. Parkes CM, Benjamin B, Fitzgerald RG. Broken heart: a statistical study of increased mortality among widowers. Br Med J. 1969;1(5646):740-743.
2. Moon JR, Kondo N, Glymour MM, Subramanian SV.Widowhood and mortality: ameta-analysis. PLoS One. 2011;6(8):e23465. doi:10.1371/journal.pone.0023465.
3. Shor E, Roelfs DJ, Curreli M, et al. Widowhood and mortality: ameta-analysis and meta-regression. Demography. 2012;49(2):575-606.
4. Hart CL, Hole DJ, Lawlor DA, et al. Effect of conjugal bereavement on mortality of the bereaved spouse in participants of the Renfrew/Paisley Study. J Epidemiol Community Health. 2007;61(5):455-460.
5. Kaprio J, Koskenvuo M, Rita H. Mortality after bereavement: a prospective study of 95,647 widowed persons. Am J Public Health. 1987;77(3):283-287.
6. Bourke A, Dattani H, Robinson M. Feasibility study andmethodology to create a quality-evaluated database of primary care data. Inform Prim Care. 2004;12(3):171-177.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: