Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Wekelijks dulaglutide is non-inferieur aan dagelijks liraglutide in reductie van HbA1c

Nieuws - 26 feb. 2014

 
Eenmaal per week dulaglutide 1.5 mg bereikte het primaire eindpunt van non-inferioriteit ten opzichte van eenmaal daags liraglutide 1.8 mg, zoals gemeten door afname van haemoglobine A1c (HbA1c) vanaf baseline, na 26 weken in de AWARD-6 studie. De AWARD (Assessment of Weekly AdministRation of LY2189265 in Diabetes)-6 trial evalueerde eenmaal per week het studiemedicijn dulaglutide, een langwerkende glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist  als behandeling voor type 2 diabetes, in 599 patiënten op gelijktijdige metformine.
 
Bijwerkingen waren vergelijkbaar voor patiënten in beide behandelgroepen. De meest voorkomende events waren van gastro-intestinale aard. Deze bevindingen zijn consistent met eerdere studies met eenmaal wekelijks dulaglutide.
 
AWARD-6 is de zesde van een serie gerandomiseerde AWARD studies waarin eenmaal per week dulaglutide werd geëvalueerd ten opzichte van placebo en actieve comparatoren. AWARD 1-5 hadden superioriteit gedemonstreerd in de afname van de HbA1c met de 1.5 mg dosering.
 
Eenmaal per week dulaglutide is ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), de European Medicines Agency (EMA) en andere regulatoire instanties. “De AWARD-6 resultaten, samen met de vijf eerdere AWARD studies, geven ons vertrouwen dat dulaglutide een belangrijke behandeloptie kan zijn voor mensen met type 2 diabetes. Wanneer het wordt goedgekeurd, is dulaglutide de enige GLP-1 agonist die eenmaal per week moet worden toegediend en klaar is voor gebruik,” aldus Enrique Conterno, president van Lilly Diabetes in een persbericht.
 
Bron:
Eli Lilly persbericht Feb 25 2014

Deel deze pagina met collega's en vrienden: