Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Joint British Societies publiceren nieuwe JBS3 richtlijn preventie cardiovasculaire aandoeningen

Nieuws - 26 mrt. 2014

 

Joint British Societies’ consensus recommendations for the prevention of cardiovascular disease (JBS3)

 
JBS3 Board
Heart 2014;100:ii1-ii67 doi:10.1136/heartjnl-2014-305693
 
De Joint British Societies (JBS) hebben vandaag nieuwe consensus aanbevelingen voor de preventie van hart- en vaatziekten (HVZ) gepubliceerd in een supplement van het tijdschrift Heart [1].

Richtlijnen voor het verminderen van HVZ hebben geleid tot een sterke daling van de HVZ sterfte. HVZ is wereldwijd echter nog steeds een belangrijke doodsoorzaak. Meer patiënten overleven hun eerste cardiovasculaire (CV) event, en behouden een hoog risico, en risicofactoren zoals obesitas en diabetes komen steeds meer voor. Vandaar dat een focus op preventie cruciaal blijft.
De huidige strategieën richten zich op een risico van 10 jaar, en het gebruik van drempelrisico's voor farmacologische therapie. Op deze manier krijgen diegenen met het hoogste risico en die waarschijnlijk het meest zullen profiteren van de behandeling, een behandeling. Een nadeel van deze benadering is dat het deel van de bevolking met een relatief laag 10-jaarsrisico, maar een hoog levenslang risico op CV events, niet worden behandeld. Vooral jongere patiënten en vrouwen vallen in deze categorie.

De JBS3 pakt deze kwestie aan, door te erkennen dat er een continuüm van risico op HVZ bestaat in de bevolking en dat de meeste HVZ events optreden bij personen die een 'gemiddeld risico' hebben. Volgens de 10-jaars-risicoinschattingsmodellen zouden deze patiënten geen risicofactorverlagende behandeling krijgen. Sinds we weten dat cardioprotectieve middelen veilig en werkzaam zijn op de langere termijn, en deze goedkoper zijn geworden, kan het gebruik ervan worden opgerekt tot buiten de huidige drempel  op basis van het 10-jaarsrisico. JBS3 ondersteunt daarom een herwaardering van de indicatie voor behandeling met geneesmiddelen, mits zij gebaseerd zijn op acceptatie, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid.
De belangrijkste verandering van JBS3 in tegenstelling tot JBS2 en andere richtlijnen, is de focus op het CV risico gedurende de gehele levensduur. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan HVZ risicofactoren atherogenese bevordert en dat vroege behandeling progressie van de ziekte en het risico op toekomstige CV events kan veranderen.

Een nieuwe JBS3 risk calculator is ontwikkeld, gebaseerd op QRISK Lifetime, waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd in de populatie met een laag CV risico op korte termijn maar met een hoog levenslang risico. Het begrip 'hartleeftijd' wordt geïntroduceerd, dat wordt gepresenteerd naast het 10-jaarsrisico en CV-event-vrije overleving, daarmee inzicht gevend in de gevolgen van de levensstijl van een individu en bijbehorende risicofactoren.
De JBS3-risicocalculator moet individuen in staat stellen om te begrijpen waarom en wanneer ze CVD risicoreductie moeten beginnen, en wat ze moeten doen. Het moet een geïnformeerde discussie tussen patiënt en arts vergemakkelijken, en moet helpen bij het maken van beslissingen over veranderingen in levensstijl en, indien nodig, farmacologische therapie.

De JBS3 is gebaseerd op het meest recente klinische en wetenschappelijke bewijs. Het gebruik van van traditionele risicofactoren die vaak en relatief gemakkelijk zijn te meten wordt aanbevolen, aangezien van nieuwere benaderingen van risicobeoordeling  (bijvoorbeeld biomarkers) niet is aangetoond dat ze de risicobeoordeling verbeteren, of omdat ze niet geschikt of noodzakelijk zijn in de algemene populatie. De conclusie om geen nieuwere benaderingen te implementeren in het proces van risicobeoordeling, wordt beargumenteerd met het beschikbare wetenschappelijke bewijs tot nu toe.

Praktische aanbevelingen worden gegeven over het gebruik van de JBS3 risicocalculator, die totaal cholesterol en HDL-C van een niet-nuchter bloedmonster gebruikt als schatting van het lipidenprofiel. Niet-nuchtere niet-HDL niveaus moeten dienen als behandeldoel voor lipidenverlagende therapie, in plaats van LDL-c.
Voeding en leefstijlinterventies zijn even belangrijk voor intensieve risicofactor modificatie als farmacologische therapie, zowel bij patiënten met bestaande HVZ, als bij patiënten met een hoog risico op korte termijn, of hoog levenslang risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

De aanbevelingen zijn duidelijk omschreven in praktisch detail, inclusief het onderliggende bewijsmateriaal. Geïllustreerde voorbeelden leiden de lezer door het proces en de kenmerken van de JBS3 risicocalculator. Aparte secties zijn gewijd aan de preventie van hart- en vaatziekten, en hoe om te gaan met medische condities met een hoog risico op HVZ.
Overigens moet de JBS3 niet worden gebruikt bij patiënten met bestaande HVZ, bij wie de behandeling en het advies van de arts moet worden geleid door gevestigde aanbevelingen. De risicocalculator kan echter van nut zijn bij deze patiëntengroep om het hoge risico te benadrukken en de voordelen van interventies te benadrukken.

Aangezien risicovoorspelling geen exacte wetenschap is, zullen voortdurende inspanningen gericht moeten worden op de verfijning van deze risicoinschattingstool. Het NHS Health Checks programma en andere grote nationale registers met geanonimiseerde gegevens bieden een kans om de JBS3 aanpak te bestuderen. Dit onderzoek zal helpen te begrijpen hoe de risicocalculator het best kan worden gebruikt in verschillende populaties als instrument om positieve gedragsverandering tot stand te brengen, bij mensen met een lager kortetermijn-, maar potentieel hoog levenslang CV risico.

Twee afzonderlijke editorials [2,3] in Heart vergelijken deze nieuwe JBS3 met andere richtlijnen, met inbegrip van de onlangs gepubliceerde AHA/ACC richtlijnen voor CV preventie. De auteurs concluderen dat er aanzienlijke overlap is tussen de Amerikaanse richtlijn en de JBS3. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de richtlijnen zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs, maar dit is niettemin geruststellend.
 
Vind de Joint British Societies’ consensus aanbevelingen online
Bekijk de JBS3 risk calculator


Webcast • 7-4-2014, ACC 2014, Prof John E Deanfield - Voorzitter JBS3

Nieuwe Britse richtlijnen en calculator CV risico

Voorzitter van de Joint British Society guidelines (JBS3) prof John E Deanfield (UCL, London) geeft exclusief voor CVGK.nl een korte toelichting op de nieuwe Britse richtlijnen voor de preventie en behandeling van cardiovasculair risico. Innovatief is het concept van 'lifetime' cardiovasculair risico en 'hartleeftijd'.
 

References

1. Joint British Societies’ consensus recommendations for the prevention of cardiovascular disease (JBS3). JBS3 Board. Heart 2014;100:ii1-ii67 doi:10.1136/heartjnl-2014-305693
2. Greenland P. British and American prevention guidelines: different committees, same science, considerable agreement. Heart heartjnl-2014-305651 Published Online First: 25 March 2014 doi:10.1136/heartjnl-2014-305651
3. Joep Perk J, Graham I, De Backer G. Prevention of cardiovascular disease: new guidelines, new tools, but challenges remain. Heart Published Online First: 25 March 2014 doi:10.1136/heartjnl-2014-305650

Deel deze pagina met collega's en vrienden: