Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Remming van lipoproteïne PLA2 geen invloed op optreden ernstige CV events bij CAD

ACC 2014

Nieuws - 30 mrt. 2014

 
The Stabilization of Atherosclerotic Plaque by Initiation of Darapladib Therapy Trial (STABILITY)

Gepresenteerd op ACC 2014 Scientific Session door: Dr. Harvey D. White

Achtergrond

De STABILITY trial evalueerde of darapladib, een Lp-PLA2 remmer, het risico op een cardiovasculair (CV) event (zoals hartaanval of beroerte) kan verlagen bij mensen met acuut coronair syndroom. Patiënten met chronische coronaire hartziekte werden gerandomiseerd naar darapladib (n=7924) of placebo (n=7904), in aanvulling op standaardbehandeling, en gevolgd na 1 en 3 maanden, en vervolgens iedere 6 maanden, tot een mediane follow-up van 3.7 jaar.
De primaire uitkomstmaat was tijd tot eerste optreden van een van de componenten van het samengestelde eindpunt van ernstige CV events (MACE), bestaande uit CV sterfte, niet-fataal myocardinfarct en niet-fatale beroerte.
 

Belangrijkste resultaten

  • Het primaire eindpunt was vergelijkbaar tussen de darapladib en placebo armen (9,7% versus 10,4%; HR 0.94; 95% CI 0,85-1,03, p = 0,20).
  • Het samengestelde secundaire eindpunt van belangrijke coronaire gebeurtenissen (cardiovasculaire sterfte, MI, spoedeisende coronaire revascularisatie) was lager in de darapladib arm (9,3% versus 10,3%; HR 0,90, 95% CI 0,82-1,00, p = 0,045), net als het samengestelde eindpunt van cardiovasculaire sterfte, MI, elke coronaire revascularisatie en hospitalisatie voor onstabiele angina (14,6% versus 16,1%, p = 0,02).
  • Andere resultaten waaronder cardiovasculaire sterfte (4.5% versus 4.7%), MI (4.6% versus 5.1%) en mortaliteit (7,3% in beide armen) waren vergelijkbaar.
  • De frequentie van bijwerkingen waaronder nierfalen was vergelijkbaar.
 

Conclusie

De resultaten van de STABILITY studie geven aan dat remming van lipoproteïne PLA2 met darapladib niet was geassocieerd met een verbetering van het primaire eindpunt van cardiovasculaire sterfte / MI / stroke bij een mediane duur van 3,7 jaar bij patiënten met vastgestelde CAD, in vergelijking met placebo. Sommige van de secundaire eindpunten, inclusief de noodzaak voor coronaire revascularisatie, waren significant lager. Het is mogelijk dat dit middel voordeel biedt in bepaalde subsets van patiënten (zoals rokers) en moet verder prospectief worden onderzocht in toekomstige studies.
 
Vind het artikel online
 

Het ACC Journaal wordt mede mogelijk gemaakt door MSD


Webcast • 30-3-2014, ACC 2014, Jan Hein Cornel

Nieuw anti-plaque medicijn veilig maar geen voordeel ten opzichte van placebo

ACC 2014  In LBCT.2 werden de resultaten van de STABILITY gepresenteerd. Onderwerp van deze studie was een medicijn met anti-inflammatoire en plaquebestrijdende werking, darapladib. Het medicijn bleek veilig maar er werd geen significant voordeel ten opzichte van placebo aangetoond. Dr. Jan Hein Cornel (Alkmaar) vat de resultaten samen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: