Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ZEUS (Zotarolimus-eluting Endeavor Stent): minder MACE bij patiënten die niet geschikt zijn voor drug-eluting stents

ACC 2014

Nieuws - 31 mrt. 2014


Zotarolimus-eluting Endeavor Sprint Stent in Uncertain DES Candidates (ZEUS) Study

Gepresenteerd tijdens ACC 2014 Scientific Sessions door: M. Valgimigli
 

Achtergrond

Drug-eluting stents (DES) verminderen het optreden van restenose en daarmee het risico van doelvat falen (TVF) vergeleken met bare metal stents (BMS). De eerste generatie devices leidden echter tot bezorgdheid over de veiligheid als gevolg van een hogere incidentie van stent trombose. Om de veiligheid terug te brengen tot een niveau vergelijkbaar met dat na BMS implantatie, wordt een langdurig gebruik van dubbele antiplatelet therapie (DAPT) daarom aanbevolen na DES.
Geen enkele studie heeft tot nu toe de gevolgen van DES versus BMS vergeleken met die van lange termijn DAPT. In geen enkele studie is de kortst mogelijke DAPT duur onderzocht (30 dagen na DES), wat de minimale duur na BMS is.
Het gebruik van DES in plaats van BMS blijft daarom controversieel in patiënten met een hoog bloedings- of tromboserisico en in patiënten met een laag risico op in-stent restenose.
De ZEUS-studie was een multicenter, open label studie waarin werd geëvalueerd of het gebruik van een zotarolimus-afgevende ENDEAVOR Stent implantaat (E-ZES) in patiënten met een laag risico op restenose of met een hoog bloedings- or tromboserisico de incidentie van ernstige cardiale aandoeningen (MACE) vermindert na 12 maanden, inclusief algemene sterfte, myocardinfarct of revascularisatie in een van de doelwitvaten (TVR).
 

Belangrijkste resultaten

  • Het primaire eindpunt (MACE) bedroeg na 12 maanden 22.1% in de BMS groep en 17.5% in de E-ZES groep (HR: 0.76 (0.61-0.95), P=0.011).
  • Doelvatrevascularisatie (TVR) was 10.7% in de BMS groep en 5.9% in de E-ZES groep (HR: 0.53 (0.37-0.75) P<0.001).
  • Myocardinfarct trad op in 8.1% van de BMS groep en 2.9% in de E-ZES groep (HR: 0.35 (0.22-0.56), P<0.001).
  • Stent trombose (zeker of waarschijnlijk) kwam voor bij 4.1% van de BMS groep en 2.0% in de E-ZES groep (HR: 0.48 (0.27-0.88), P=0.019).
  • Het optreden van bloedingen was vergelijkbaar in beide groepen. 


Conclusie

Bij patiënten met een hoog risico op bloedingen of trombose of een laag risico op restenose resulteerde E-ZES implantatie gevolgd door een gepersonaliseerde duur van DAPT, waaronder geen of een 30-daagse therapie, in een lager risico van belangrijke cardiovasculaire adverse events in vergelijking met BMS.
E-ZES kan mogelijk het nieuwe gouden standaard coronaire device worden in patiënten die(lange termijn) DAPT niet willen of kunnen  tolereren.
 
Webcast • 31-3-2014, ACC 2014, Marco Valgimigli

Bare metal versus drug eluting stents (DES) bij onzekere DES-kandidaten

ACC 2014 Bepaalde patiënten, bijvoorbeeld degenen met een hoog trombotisch risico, zijn onzekere kandidaten voor drug eluting stents. De ZEUS vergeleek in deze populatie de bare metal stent met een drug eluting stent (zotarolimus). Presenter dr. Marco Valgimigli (Rotterdam) doet verslag.

Het ACC Journaal wordt mede mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: