Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bredere inzet polypil voor secundaire preventie van hart- en vaatziekten

Nieuws - 22 apr. 2014

 

Polypills: Essential Medicines for Cardiovascular Disease Secondary Prevention?

 
Huffman MD, Yusuf S
J Am Coll Cardiol. 2014 Apr 15;63(14):1368-1370
 
In het licht van de "25 x 25" doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om het aantal voortijdige sterfgevallen (< 70 jaar) te verminderen als gevolg van niet-overdraagbare chronische ziekten (NCD) met 25 % voor het jaar 2025, pleiten de auteurs van dit viewpoint voor breder gebruik van fixed-dose combinatiebehandeling, ofwel de polypil, voor secundaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen (CVD). De auteurs stellen voor dat de polypil wordt opgenomen in de Model Lijst van Essentiële Geneesmiddelen, die werd ontwikkeld door de WHO om landen te begeleiden bij het opstellen van nationale formularia en het beleid voor de beschikbaarheid, de kwaliteit, en het gebruik van essentiële geneesmiddelen, om het  'universele recht op het hoogst haalbare niveau van gezondheid ' te bewerkstelligen.

De polypil kan statines, trombocytenaggregatieremmers, bètablokkers en bloeddrukverlagende medicijnen bevatten. Ondanks de bewezen werkzaamheid van deze middelen bij patiënten met eerdere ischaemische hartziekte of beroerte , krijgt de meerderheid van de patiënten niet alle of zelfs niet een deel van deze therapieën.

Voordelen van polypillen voor secundaire preventie van hart- en vaatziekten ten opzichte van de individuele middelen afzonderlijk  zijn onder andere verbeterde therapietrouw , en dat polypillen minder duur kunnen zijn. Hoewel fixed-dose combinatietherapie op zich niet is getest op werkzaamheid in de secundaire preventie van hart-en vaatziekten, is van elk van de componenten aangetoond dat zij gunstig zijn in combinatie met andere bewezen drugs. Voordelen van de verschillende componenten zijn additief, en studies tonen aan dat het gelijktijdig gebruik goed wordt verdragen. Vergelijkbare of verbeterde werkzaamheid, verdraagbaarheid en therapietrouw zijn aangetoond bij zowel personen met een geschiedenis van CVD, als in individuen zonder voorafgaande CVD, als ook bij patiënten met andere medische aandoeningen. Op basis van de momenteel beschikbare gegevens, is de consensus daarom dat een vaste dosis combinatietherapie moet worden overwogen als secundaire preventie van HVZ .

Gesteund door vele collega's hebben de auteurs in november 2012 een aanvraag ingediend bij het WHO 18e Expert Comité voor de Selectie en het Gebruik van Essentiële Geneesmiddelen, om fixed-dose combinatietherapie aan de WHO Model Lijst toe te voegen voor de secundaire preventie van HVZ (ischaemische hartziekten en trombotische beroerte). De aanvraag werd niet aanvaard en de bijgewerkte 18e Model Lijst van Essentiële Geneesmiddelen bevatte geen polypil-therapie .

De auteurs zijn van mening dat het opnemen van een fixed-dose combinatietherapie de voordelen zou benadrukken, en farmaceutische fabrikanten kan stimuleren om verschillende polypillen te ontwikkelen en te testen, en dat het regelgevende instanties kan aanzetten flexibeler te zijn in het ontwikkelen van een praktische route richting goedkeuring van een polypil. Opname op de lijst zou bovendien de beschikbaarheid faciliteren, hetgeen de potentie heeft om vele voortijdige sterftegevallen en morbiditeit door HVZ te voorkomen, tegen lage kosten.

Vind dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: