Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Marihuanagebruik verhoogt mogelijk risico op CV complicaties in jongvolwassenen

Literatuur - Jouanjus E et al., J Am Heart Assoc. 2014 - J Am Heart Assoc. 2014 Apr 23;3(2)

 

Cannabis use: signal of increasing risk of serious cardiovascular disorders

 
Jouanjus E, Lapeyre-Mestre M, Micallef J; French Association of the Regional Abuse and Dependence Monitoring Centres (CEIP-A) Working Group on Cannabis Complications
J Am Heart Assoc. 2014 Apr 23;3(2):e000638. doi: 10.1161/JAHA.113.000638
 

Achtergrond

Cannabisgebruik is recentelijk toegevoegd aan de lijst van mogelijke uitlokkende factoren voor myocardinfarct (MI) [1], en het is gerelateerd aan ischaemische beroerte die is geassocieerd met drugs die misbruikt kunnen worden [2].
Communicatie over de mogelijke therapeutische eigenschappen van cannabinoïden kan hebben bijgedragen aan een beeld van een veilig of zelfs gezond middel [3]. Er wordt nu echter gesuggereerd dat cannabis en tabak samen het optreden van coronairsyndroom kan versnellen bij patiënten met coronaire aandoeningen in de voorgeschiedenis, ten opzichte van tabak alleen [4]. Het risico op MI lijkt acuut verhoogd te zijn bij cannabisgebruik [5], net als op andere ernstige cardiovasculaire (CV) complicaties, bij jonge, ogenschijnlijk gezonde, cannabisgebruikers [6].
Het Franse Addictovigilance Netwerk (FAN) beoogt een betrouwbare monitoring van misbruik en medicijnafhankelijke casus op te zetten. Opvallende gevallen van cannabisgerelateerde CV aandoeningen zijn in de afgelopen jaren aan FAN gerapporteerd. Deze studie onderzoekt alle gevallen die tussen 2006 en 2010 zijn gerapporteerd, om te evalueren of er een signaal is van een stijgend risico op CV complicaties , gerelateerd aan cannabisgebruik in Frankrijk.
 

Belangrijkste resultaten

  • 1979 cannabisgerelateerde complicaties werden spontaan gemeld, waarvan 35 van cardiovasulaire aard waren. In 2006 waren 1.1% CV complicaties, en in 2010 3.6%.
  • 30 van de 35 gevallen waren man. Gemiddelde leeftijd was 34.3 jaar oud (SD: 8.8 jaar).
  • 9 personen hadden een persoonlijke CV historie, en 7 hadden een CV familiegeschiedenis.
  • Cannabisblootstelling was momenteel, recent en regelmatig of dagelijks in respectievelijk 8, 6 en 16 patiënten. Toxicologische analyses werden gedaan in 13 gevallen, en bevestigden de aanwezigheid van Δ9-tetra-Hydrocannabinol (THC). In de overige 22 patiënten werden cannabis, alcohol en/of andere middelen genoemd in het medisch dossier.
  • Zowel cardiale (20 acuut coronair syndroom en 2 hartritmestoornissen) en extracardiale complicaties (aandoeningen aan cerebrale arteriën, inclusief acute cerebrale angiopathie, transiënte corticale blindheid en spasme van de cerebrale arterie, of onderste ledemaat of juveniele arteriopathie en Buerger-achtige ziekte) kwamen voor. 9 gevallen vonden de dood.
 

Conclusie

Gedurende de bestudeerde periode, nam het aandeel van CV complicaties toe van 1.1% tot 3.6% van alle cannabisgerelateerde complicaties die aan het Franse Addictovigilance Netwerk . Alle complicaties waren ernstig.
Hoewel rapportage van alle ernstige serieuze gevallen gerelateerd aan drugsmisbruik en verslaving verplicht is in Frankrijk, betreffen deze resultaten waarschijnlijk een onderschatting, als gevolg van ondermatige rapportage. Aangezien spontane meldingen belangrijk zijn voor het oppikken van signalen, kan de stijging in de rapportage van cannabisgerelateerde CV complicaties zoals gezien in deze studie aangeven dat cannabis een mogelijke risicofactor is voor CV aandoeningen bij jongvolwassenen. Dit is in lijn met eerdere bevindingen. Een prospectief onderzoek moet bepalen of cannabis inderdaad CV complicaties kan uitlokken.
 
Redactioneel commentaar [7]
Hoewel de rol van medische marihuana onomstotelijk vaststaat in patiënten die lijden aan chronische, invaliderende pijn, roept het algemeen legaliseren van marihuana voor recreatief gebruik enkele belangrijke vragen op over veiligheid. Diverse studies wierpen licht op nadelige CV effecten van marihuana, waarvan de opvallendste het optreden in jonge patiënten zonder andere risicofactoren was. Een mandaat om CV effecten te melden kan een nuttige strategie zijn om extra veiligheidsgegevens te verzamelen, zoals beschreven door Joanjus. Ondanks de waarschijnlijke onderrapportage van cannabisgebruik, suggereert dit artikel een signaal dat cannabisgebruik aan CV events verbindt. De auteurs van dit redactioneel commentaar stellen een nationaal systeem voor met verplichte meldingen van medische complicaties bij marihuanagebruik, om de veiligheid van de drug te bepalen voordat het breed gelegaliseerd wordt voor recreatief gebruik. Gezondheidswerkers en het publiek moeten leren over het mogelijke risico om een CV event door te maken bij gebruik van marihuana.

Vind dit artikel op Pubmed
 

References

1. Nawrot TS, Perez L, K€unzli N, et al. Public health importance of triggers of myocardial infarction: a comparative risk assessment. Lancet. 2011;377:732–740.
2. Westover AN, McBride S, Haley RW. Stroke in young adults who abuse amphetamines or cocaine: a population-based study of hospitalized patients. Arch Gen Psychiatry. 2007;64:495–502.
3. Sweetman S. Cannabidiol, Dronabinol, et  al. 35th ed. Pharmaceutical press; 2007. Disponible sur: http://www.medicinescomplete. com/mc/martindale/current/18906-r.htm?q=cannabinoid&t=search&ss=text&p=3#_hit. Accessed March 3, 2014.
4. Aronow WS, Cassidy J. Effect of smoking marihuana and of a high-nicotine cigarette on angina pectoris. Clin Pharmacol Ther. 1975;17:549–554.
5. Mittleman MA, Lewis RA, Maclure M, et al. Triggering myocardial infarction by marijuana. Circulation. 2001;103:2805–2809.
6. Jouanjus E, Leymarie F, Tubery M et al. Cannabis-related hospitalizations: unexpected serious events identified through hospital databases. Br J Clin Pharmacol. 2011;71:758–765.
7. Rezkalla S, Kloner RA. Recreational Marijuana Use: Is it Safe for Your Patient? J Am Heart Assoc. 2014;3:e000904; April 23, 2014

Deel deze pagina met collega's en vrienden: