Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Doppler imaging van LV diastolische functie heeft prognostische waarde voor CV risico

Literatuur - Kuznetsova T et al., J Am Heart Assoc. 2014 - J Am Heart Assoc. 2014 Apr 29;3(3):e000789

 
Prognostic value of left ventricular diastolic dysfunction in a general population

 
Kuznetsova T, Thijs L, Knez J, et al.
J Am Heart Assoc. 2014 Apr 29;3(3):e000789
 

Achtergrond

Tissue Doppler Imaging (TDI) maakt het meten van myocardiale snelheden mogelijk. Verstoorde myocardiale relaxatie, dat een vroeg stadium is van linker ventrikel (LV) dysfunctie, wordt gekarakteriseerd door een afgenomen transmitrale vroege (E piek), en vergrote atriale (A piek) LV vulling, en minder krachtige mitralisannulus beweging (d’) tijdens de vroege diastole. De E/e’-ratio reflecteert verhoogde LV vullingsdruk, een andere eigenschap van diastolische dysfunctie.
Gemeenschapsgebaseerde studies hebben prevalenties van LV diastolische dysfunctie aangetoond tot wel 34.7%, wanneer gemeten met uitvoerige gebruikelijke en TDI echocardiografische beeldvorming [1-4].
De prognostische rol van TDI-verkregen indexen is bepaald in patiënten met cardiovasculaire (CV) aandoeningen. Bevolkingsgebaseerde studies zijn daarentegen belangrijk om de prognostische waarde van subklinische LV diastolische te bepalen. Twee gemeenschapsgebaseerde studies evalueerden de voorspellende waarde van TDI snelheden [4] of LV diastolische dysfunctie op basis van deze indexen [5], maar deze keken alleen naar de waarde voor totale sterfte.
Deze studie gebruikte daarom de FLEMENGHO cohort om te evalueren of Doppler diastolische indexen prognostische waarde hebben in aanvulling op traditionele CV risicofactoren. Gegevens van 793 blanke Europeanen werden geanalyseerd (405 vrouwen). Mediane follow-up tijd was 4.8 jaar ( 5e-95e percentiel: 3.0-5.4, 3628 persoonsjaren (PY)).
 

Belangrijkste resultaten

  • 59 deelnemers maakten een fataal of niet-fataal CV eindpunt door (16.3 events per 1000 PY), en 40 personen hadden een fataal of nietfataal cardiaal event (11.0 events per 1000 py).
  • Na correctie voor traditionele CV risicofactoren, was TDI e’ snelheid een significante voorspeller van fatale en niet-fatale CV (HR: 2.50, 95%CI: 1.33-4.82, P=0.004) en cardiale events (HR: 3.66, 95%CI: 1.68-7.76, P=0.001).
  • De E/e’-ratio was borderline geassocieerd met verhoogd risico op cardiale events (HR: 1.41, 95%CI: 1.00-1.98, P=0.050), maar niet met CV events.
  • Drie groepen van LV diastolische dysfunctie werden gedefinieerd op basis van mitrale instroom en TDI snelheden bij baseline, maar omdat de derde groep maar 3.4% van de deelnemers bevatte, wiens LV vullingsdruk (E/e’>8.5) verhoogd was net als in de tweede groep, werden groep 2 en 3 gecombineerd voor de overlevingsanalyse.
    Het risico  op gecombineerde CV events steeg met verslechtering van LV diastolische functie: van een incidentie rate van 6.9 per 1000 PY (95%CI: 3.8-10.00) in de normale groep, tot 53.2 per 1000 PY (95%CI: 33.5-72.9). Dezelfde trend werd gezien voor gecombineerde cardiale events.
  • Integrated discrimination improvement (IDI) bereikte significantie  voor fatale en niet-fatale CV en cardiale uitkomsten, wanneer TDI e’ werd toegevoegd aan het basismodel.
  • Net reclassification improvement (NRI) werd gezien na toevoeging van TDI e’ aan een model dat al conventionele risicofactoren bevatte. Dergelijke verbeteringen werden niet gezien met de E/e’-ratio.

Conclusie

Lage vroege diastolische mitralisannulus snelheid zoals gemeten met TDI is een signficante voorspeller van fatale en niet-fatale CV events in de algemene bevolking, onafhankelijk van conventionele CV risicofactoren. Herkenning van personen met of zonder events verbeterde in en model dat ook e’ snelheid bevatte, ten opzichte van een model dat beperkt bleef tot conventionele risicofactoren. Deelnemers met verhoogde LV vullingsdruk, hetgeen duidt op matige diastolische dysfunctie, hadden een hoger risico op gecombineerde CV en cardiale events dan mensen met normale LV diastolische functie. Doppler beeldvorming biedt dus een mogelijkheid om niet-invasief diastolische functie en CV risico te beoordelen in de algemene bevolking.
 
Klik door naar dit artikel op  Pubmed
 

Referenties

1. Abhayaratna W, Marwick TH, Smith WT, et al. Characteristic of left ventricular diastolic dysfunction in the community: an echocardiographic survey. Heart. 2006;92:1259–1264.
2. Kloch-Badelek M, Kuznetsova T, Sakiewicz W, et al. Prevalences of left ventricular diastolic dysfunction in European populations based on crossvalidated diagnostic thresholds. Cardiovasc Ultrasound. 2012;10:1–9.
3. Kuznetsova T, Herbots L, L_opez B, et al. Prevalence of left ventricular diastolic dysfunction in a general population. Circ Heart Fail. 2009;2:105–112.
4. Mogelvang R, Sogaard P, Pedersen SA, et al. Cardiac dysfunction assessed by echocardiographic tissue Doppler imaging is an independent predictor of mortality in the general population. Circulation. 2009;119:2679–2685.
5. Redfield MM, Jacobsen SJ, Burnett JC Jr, et al. Burden of systolic and diastolic ventricular dysfunction in the community. Appreciating the scope of the heart failure epidemic. JAMA. 2003;289:194–202.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: