Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verschillende vormen van zitten zijn niet allemaal even slecht voor u

Literatuur - Basterra-Gortari FJ et al., J Am Heart Assoc. 2014 - J Am Heart Assoc. 2014 Jun 25;3(3)

 

Television viewing, computer use, time driving and all-cause mortality: the SUN cohort

 
Basterra-Gortari FJ, Bes-Rastrollo M, Gea A et al., 
J Am Heart Assoc. 2014 Jun 25;3(3):e000864. doi: 10.1161/JAHA.114.000864
 

Achtergrond

Epidemiologisch onderzoek heeft zich traditioneel gericht op de effecten van fysieke activiteit op gezondheid, en de voordelen zijn bekend. De afwezigheid van matige-tot-intensieve fysieke activiteit wordt vaak als ‘zittende leefstijl’ beschouwd, hoewel te veel tijd zittend doorbrengen samen kan gaan met hoge niveaus van fysieke activiteit. Dus, zittende leefstijl moet nader worden beschouwd.
Van zittend tijd doorbrengen in de vrije tijd, totale zittijd of televisiekijken is beschreven dat ze geassocieerd zijn met sterfte door alle oorzaken, na correctie voor fysieke activiteit [1-3]. Een studie in Nederlandse volwassenen (18-28 jaar) beschreef eerder al dat televisiekijken, maar niet computergebruik, direct geassocieerd was met triglyceridenniveaus en insulineconcentraties [4], en vergelijkbare verschillende relaties met biomarkers voor cardiovasculaire aandoeningen werden gezien in Britse volwassenen (44-45 jaar) [5].
Deze studie beoogde de associatie tussen verschillende soorten zittend gedrag (televisiekijken, computergebruik en autorijden) en sterfte door alle oorzaken te bepalen, onafhankelijk van mate van fysieke activiteit, in het prospectieve SUN cohort van Spaanse universiteit afgestudeerden (“Seguimiento Universidad de Navarra”, University of Navarra follow-up)[6].
 

Belangrijkste resultaten

  • Televisiekijken was positief geassocieerd met sterfte door alle oorzaken, na correctie voor leeftijd, sekse, roken, totale energie-inname, volgen van een Mediterraan dieet, BMI, computergebruik en tijd die autorijdend wordt gespendeerd. Iedere extra 2-uur/dag televisiekijken gaf een hoger risico van IRR (incidence rate ratio) van 1.40 (95%CI: 1.06-1.84).
  • Tijd die wordt doorgebracht achter een computer of rijdend was niet significant geassocieerd met sterfte. Elke extra 2 uur/dag computergebruik (IRR: 0.96, 95%CI: 0.79-1.18) of rijdend (IRR: 1.14, 95%CI: 0.90-1.44) had geen significante invloed op sterfte.
  • Langer totaal zittend gedrag was direct geassocieerd met totale mortaliteit, na multivariabele correctie (IRR voor iedere 2 uur/dag extra: 1.17, 95%CI: 1.03-1.33).
  • 19 sterftes als gevolg van cardiovasculaire aandoeningen traden op in 8.2 jaar follow-up (multivariaat gecorrigeerde IRR voor iedere 2 uur/dag televisiekijken: 1.44, 95%CI: 0.87-2.41).
  • Als sensitiviteitsanalyse, werd de analyse verder gecorrigeerd voor snacken en consumptie van suikergezoete dranken. Sterfte door alle oorzaken IRR voor iedere extra 2 uur/dag day of televisiekijken was 1.46 (95%CI: 1.10-1.93).

Conclusie

Deze analyse toont aan dat totale tijd zittend gedrag is geassocieerd met een hoger risico op sterfte door alle oorzaken, na correctie voor fysieke activiteit en andere mogelijke confounders. Niet alle soorten zittend gedrag brengen hetzelfde risico met zich mee, aangezien televisiekijken was geassocieerd met een hoger mortaliteitsrisico, maar computergebruik en autorijden niet.
De relatie tussen televisiekijken en sterfte door alle oorzaken kon niet worden verklaard door snacken en inname van suikerhoudende dranken. Ook is omgekeerde causatie geen waarschijnlijke verklaring voor de bevindingen in dit relatief gezonde cohort. Verdere studies moeten het effect van computergebruik en autorijden op mortaliteit bevestigen, en het biologische mechanisme onderliggend aan deze associaties bepalen.
 
Klik door naar dit artikel op Pubmed
 

Referenties

1. Patel AV, Bernstein L, Deka A, et al. Leisure time spent sitting in relation to total mortality in a prospective cohort of us adults. Am J Epidemiol. 2010;172:419–429.
2. Katzmarzyk PT, Church TS, Craig CL, et al. Sitting time and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer. Med Sci Sports Exerc. 2009;41:998–1005.
3. Dunstan DW, Barr EL, Healy GN, et al. Television viewing time and mortality: the Australian diabetes, obesity and lifestyle study (AusDiab). Circulation. 2010;121:384–391.
4. Altenburg TM, de Kroon ML, Renders CM, et al. TV time but not computer time is associated with cardiometabolic risk in Dutch young adults. PLoS One. 2013;8:e57749.
5. Pinto Pereira SM, Ki M, Power C. Sedentary behaviour and biomarkers for cardiovascular disease and diabetes in mid-life: the role of television-viewing and sitting at work. PLoS One. 2012;7:e31132.
6. Segui-Gomez M, de la Fuente C, Vazquez Z, et al. Cohort profile: the ‘seguimiento universidad de navarra’ (SUN) study. Int J Epidemiol. 2006;35:1417–1422.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: