Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

AHA/ASA adviseert patiënten te informeren over risico op cervicale dissectie bij nek ‘kraken’

Nieuws - 11 aug. 2014

 
De American Heart Association (AHA) en de American Stroke Association (ASA) hebben een wetenschappelijk statement gepubliceerd waarin zij adviseren om patiënten te informeren over het statistische verband tussen cervicale arteriële dissectie (CD) en cervicale manipulatieve therapie (CMT), voordat zij manipulatie van de cervicale wervelkolom ondergaan.
 
CD is een belangrijke oorzaak van ischaemische beroerte bij jonge patiënten en die van middelbare leeftijd, en het treedt vaak op in de bovenste cervicale wervelkolom. Bij sommige vormen van CMT dient een zorgprofessional een stoot met hoge of lage amplitude toe aan de cervicale wervelkolom. Sommige studies hebben deze soort behandeling met CD in verband gebracht.
 
Dit AHA/ASA statement beoogde het huidige bewijs over de diagnose en het management van CDs te beoordelen, alsmede de statistische associatie met CMT.
 
Casus-controle- en andere artikelen suggereren een epidemiologische associatie tussen CD, met name vertebrale arteriedissectie, en CMT. Het is onduidelijk of dit een causale relatie betekent, waarbij CMT tot CD leidt, of dat vooraf bestaande CD in deze patiënten eerder niet is opgemerkt. Diagnose van CD is afhankelijk van een gedegen geschiedenis, lichamelijk onderzoek, en doelgericht aanvullend onderzoek. Patiënten met CD presenteren mogelijk met unilaterale hoofdpijn, posterior cervicale pijn of cerebrale of retinale ischaemie (transiënt ischaemisch attack of beroerte). Deze symptomen kunnen de reden vormen voor deze patiënten om hulp te zoeken bij een zorgprofessional die manipulatieve therapie uitvoert.
 
Het huidige beschikbare biomedische bewijs is onvoldoende om te claimen dat CMT CD veroorzaakt, hoewel klinische rapporten suggereren dat mechanische krachten een rol spelen in een aanzienlijk aantal CDs. De incidentie van CMT-geassocieerde CD in patiënten die eerder CMT hebben gehad is onduidelijk en waarschijnlijk laag. Oorzakelijkheid is bovendien lastig te bewijzen. Artsen zouden echter vaker de mogelijkheid moeten overwegen van CD als onderliggende oorzaak van symptomen waarmee patiënten presenteren, en patiënten moeten worden geïnformeerd over de bestaande associatie tussen CD en CMT, voordat zij cervicale manipulatie ontvangen.
 
De verklaring bespreekt ook specifieke informatie aangaande diagnose, behandeling, prognose en managament opties voor patiënten met extracraniële CD.
 
Vind het AHA/ASA statement online
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: