Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

FFR bij coronaire stenose vermindert aantal operatieve ingrepen bij NSTEMI

ESC - Barcelona, 2014

Nieuws - 2 sep. 2014

 
The British Heart Foundation Fractional Flow Reserve versus Angiography in Guiding Management to Optimise Outcomes in Non-ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (FAMOUS-NSTEMI)

Gepresenteerd op het ESC congres 2014 door: Colin BERRY (Glasgow, GB)
 

Achtergrond

Coronaire arteriografie wordt over het algemeen aangeraden in patiënten met acute non-ST elevatie myocardinfarct (NSTEMI). De visuele interpretatie van het coronaire angiogram is echter subjectief. Een aanvullende diagnostische benadering betreft het meten van de drukdaling gemeten over een coronaire stenose (fractionele flow reserve: FFR) met een drukgevoelige geleidingsdraad. Deze objectieve methode heeft een klasse I aanbeveling in richtlijnen bij angina, maar voor acute MI bestaat geen advies voor gebruik, aangezien er geen bewijs is voor het nut.
De FAMOUS-NSTEMI test de hypothese dat routinematige FFR-meting haalbaar is in NSTEMI patiënten en dat het toegevoegde diagnostische, klinische en gezondheidseconomische nut heeft, ten opzichte van angiografisch-geleide standaardzorg. Bij 350 patiënten met een diagnose NSTEMI met matig-tot-hoog risico die voor coronaire angiografie werden doorverwezen, werd FFR toegepast, maar deze patiënten werden gerandomiseerd naar wel of niet bekendmaking van de FFR-uitkomsten. De gekozen behandelingen (optimale medische therapie (OMT) of revascularisatie) werden vergeleken tussen FFR-gebaseerde besluiten (0.8 was drempel voor besluit) en angiografiegeleide besluiten.

 
Belangrijkste resultaten

  • FFR resulteerde in 22% van de gevallen in een gewijzigd behandelbesluit.
  • Na randomisatie kregen meer patiënten in de FFR-groep (22.7%) alleen OMT dan in de angiografiegeleide groep (13.2%, P=0.002). Na een jaar was dit verschil nog vergelijkbaar (P=0.054).
  • Er was een trend dat de kwaliteit van leven na 1 jaar beter was in de FFR-groep. Gezondheidsuitkomsten en de zorgkosten waren vergelijkbaar in de beide groepen.

Conclusie

Deze studie toont aan dat het gebruik van FFR met een drukgevoelige geleidingsdraad haalbaar en veilig is bij patiënten met acute NSTEMI. Het gebruik voorkomt onnodige stentplaatsing en open-hart-operaties. Deze exploratieve studie suggereert dat FFR-geleide behandeling tot een kortere ziekenhuisopname en een betere kwaliteit van leven kan leiden. Deze observaties moeten worden bevestigd in een grotere studie, welke ook moet bepalen of FFR de langetermijnoverleving en –uitkomsten kan verbeteren.
In de discussie tijdens de persconferenctie werd gespecificeerd dat de drempel van 0.8 is gekozen op basis van studies in stabiel coronairlijden, waarbij gebruik van de FFR-methode inderdaad de uitkomsten verbeterden. Het gebruik neemt ongeveer 10 minuten in beslag in het cath-lab.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie –
 
Dit artikel wordt vandaag gepubliceerd in het Eur. Heart J.
 
3 minuten educatie • 2-9-2014, ESC - Barcelona, 2014, Jur ten Berg

Vaak andere therapie bij gebruik van FFR bij non-STEMI

ESC Journaal Indien bij een PCI van een hartinfarct zonder ST-elevatie gebruik wordt gemaakt van Fractional Flow Reserve (FFR), een extra meting in het zieke bloedvat, krijgt 25% van de patiënten een andere therapie. Dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) bespreekt de FAMOUS-NSTEMI.
 
Het ESC Journaal 2014 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van MSD.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: